Odosielanie správ v službe Xbox Live na konzole Xbox 360

Pomocou textových alebo hlasových správ môžete s priateľmi viesť rozhovor z konzoly alebo počítača.

Odosielanie textových alebo hlasových správ z konzoly Xbox 360

 1. Prihláste sa v službe Xbox Live.
 2. Stlačte tlačidlo Xbox na ovládači.
 3. Vyberte položku Messages (Správy).
 4. Vyberte položku Create New (Vytvoriť novú).
 5. Vyberte položku Message (Správa).
 6. Vyberte požadovanú menovku hráča alebo položku Enter Gamertag (Zadať menovku hráča).
 7. Vyberte položku Add Text (Pridať text) alebo Add Voice (Pridať hlas).
 8. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak ste vybrali položku Add Text (Pridať text): Zadajte svoju správu. Môžete použiť klávesnicu na obrazovke alebo klávesnicu USB, ktorá je pripojená k portu USB na prednej strane konzoly.
  • Ak ste vybrali položku Add Voice (Pridať hlas): Nahrajte hlasovú správu pomocou slúchadiel alebo senzora Kinect.
   Poznámka: Po nahratí hlasovej správy môžete správu pred odoslaním skontrolovať stlačením tlačidla Play (Prehrať).
 9. Vyberte položku Send Message (Odoslať správu).

Odosielanie textových správ z počítača

 1. Prejdite do Centra správ služby Xbox Live. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou účtu Microsoft.
 2. Vyberte položku New message (Nová správa).
 3. Vyberte priateľov, ktorým chcete odoslať správu, alebo zadajte ich menovky hráčov a vyberte možnosť Add (Pridať).
 4. Napíšte správu a kliknite na vyberte možnosť Send (Odoslať).

Poznámka: Správy sa uchovávajú maximálne 30 dní a potom sa automaticky odstránia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Odosielanie správ v službe Xbox Live na konzole Xbox 360, alebo iným problémom?