Večierky v službe Xbox Live na konzole Xbox 360

Prehľad

Na večierok v službe Xbox Live môžete pozvať až sedem osôb, aby ste sa pri sledovaní filmu alebo hraní hier porozprávali online.

Poznámky:

Na tejto stránke

Usporiadanie večierka a pozvanie priateľov

Večierok spustíte takto:

Poznámka: Informácie o tom, ako nájsť a spojiť sa s priateľmi, nájdete v článku Vyhľadávanie a kontaktovanie priateľov v službe Xbox Live.

  1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
  2. Vyberte položku Party (Večierok) a potom položku Start a Party (Usporiadať večierok).
  3. Vyberte položku Invite Players to Party (Pozvať hráčov na večierok).
  4. Vyberte priateľov, ktorých chcete pozvať na večierok, alebo zadajte ich menovky hráčov. Môžete pozvať až sedem ľudí.
  5. Vyberte položku Send Invite (Odoslať pozvánku).

Pozvanie účastníkov večierka na hru

Pomocou funkcie večierka môžete pozvať na hru celú skupinu ľudí namiesto toho, aby ste ich pozývali po jednom. Postupujte nasledovne:

  1. Usporiadajte večierok pomocou uvedených krokov.
  2. Vyberte hru pre viacerých hráčov.
  3. V čakárni na hru – v oblasti, kde hráči čakajú na spustenie hry – stlačte tlačidlo sprievodcu.
  4. Vyberte položku Party (Večierok) a potom položku Invite Party to Game (Pozvať účastníkov večierka na hru). Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môžete pozvať až sedem ľudí.

Poznámka: Keď sa hráči pripoja k hre, konverzácia sa automaticky zmení na kanál Game Chat (Rozhovor počas hry). Ak chcete prepnúť na predchádzajúce nastavenie, pozrite si časť „Zmena kanála rozhovoru nižšie“.

Zmena kanála rozhovoru

Zmenou kanála rozhovoru môžete vybrať, s ktorými hráčmi sa chcete rozprávať.

Ak chcete… Postupujte takto…
Rozprávať sa iba s hráčmi v hre Stlačte tlačidlo sprievodcu a postupne vyberte položky Party (Večierok), Party Options (Možnosti večierka), Chat Channel (Kanál rozhovoru) a Game Chat (Rozhovor počas hry).
Rozprávať sa iba s účastníkmi večierka Stlačte tlačidlo sprievodcu a postupne vyberte položky Party (Večierok), Party Options (Možnosti večierka), Chat Channel (Kanál rozhovoru) a Party Chat (Rozhovor počas večierka).
Stlmiť zvuk osoby Stlačte tlačidlo sprievodcu a vyberte položku Party (Večierok), menovku hráča a položku Mute (Stlmiť).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Večierky v službe Xbox Live na konzole Xbox 360, alebo iným problémom?