Nosenie alebo používanie kúpeného vybavenia avatara

Vyhľadanie a nosenie vybavenia avatara

Po kúpe vybavenia avatara sa zobrazí otázka, či ho chcete nosiť. Ak vyberiete možnosť Yes (Áno), vybavenie sa zázračne objaví na avatare. Ak chcete vybavenie nosiť neskôr, prejdite na lokalitu Editor avatarov. Prípadne vybavenie avatara prevezmite do konzoly, kde ho môžete vyhľadať a nosiť. Postupujte takto:

  1. V konzole vyberte svoj profil a prihláste sa.
  2. Prejdite do ponuky social (sociálne siete), vyberte svoj avatar a stlačte tlačidlo A.
  3. Vyberte možnosť Customize Avatar (Prispôsobiť avatar).
  4. Vyberte možnosť Change My Style (Zmeniť štýl).

Softvér konzoly Xbox 360 sa pravidelne aktualizuje. Ak nemáte najnovšiu aktualizáciu, vybavenie avatara nebudete môcť zobraziť ani použiť. Takisto môžete zistiť, či vybavenie avatara potrebuje aktualizáciu. Vykonajte kroky č. 1 až 3 vyššie a po zobrazení výzvy na aktualizáciu avatara postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak vybavenie avatara nevidíte alebo neviete používať, použite nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Kontrola, či používate správnu menovku hráča

Položky obchodu Avatar Store a ceny pre avatara sú dostupné len pre menovku hráča, ktorý si kúpil alebo odomkol položku. Ak chcete použiť položku avatara s inou menovkou hráča, musí aj táto menovka hráča položku zakúpiť alebo odomknúť.

Menovky hráča offline (ktoré nie sú menovkami hráčov v službe Xbox Live) nemôžu používať položky obchodu Avatar Store.

Riešenie č. 2: Opätovné prevzatie položky

Skúste prevziať položku pre avatara znova z histórie prevzatých súborov. Pozrite si časť Opätovné prevzatie obsahu zo služby Xbox Live

Riešenie č. 3: Kontrola, či sa položka avatara zobrazuje na paneli

Niektoré hry nemusia podporovať určité položky avatara, napríklad príslušenstvo. Ak chcete určiť, či problém súvisí s hrou, zobrazte svoj avatar na paneli konzoly Xbox. Ak položka avatara spolupracuje s panelom, ale nie s hrou, položka avatara nemusí mať podporu v hre.

Riešenie č. 4: Zmena typu postavy alebo pohlavia avatara

Niektoré položky obchodu Avatar Store a ceny pre avatara sú dostupné len pre jeden typ postavy alebo konkrétne pohlavie. Niektoré ceny majú mužské a ženské verzie, ktoré sa môžu odlišovať. Ak zmeníte typ postavy alebo pohlavie svojho avatara, predtým zakúpené položky avatara alebo odomknuté ceny pre avatarov nemusia byť k dispozícii.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nosenie alebo používanie kúpeného vybavenia avatara, alebo iným problémom?