Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s rozhovorom v službe Xbox Live v konzole Xbox 360

Príznaky

Ak pri rozhovore počas hry alebo pri súkromnom rozhovore v konzole Xbox 360 nepočujete druhú osobu, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenia

Riešenie č. 1: Test pripojenia

Mohol sa vyskytnúť problém s prekladom sieťových adries (NAT). Zistíte to otestovaním pripojenia.
Postupujte takto:

 1. Na paneli Xbox prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 3. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo Wireless Network (Bezdrôtová sieť).
 4. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).
Obrazovka Network Settings (Nastavenia siete) so zvýraznenou položkou Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live)

Upozornenie prekladača sieťových adries sa zobrazuje ako žltý výkričník v spodnej časti obrazovky s výsledkami testu. Ak sa zobrazilo upozornenie prekladača sieťových adries, pozrite si článok Riešenie chyby prekladu sieťových adries pre službu Xbox Live.

Poznámka: Prekladač sieťových adries ovplyvňuje iba možnosť spojiť sa s inými hráčmi a komunikovať s nimi. Ak váš problém súvisí s oneskorením alebo rýchlosťou prenosu, pozrite si článok Riešenie pomalej odozvy služby Xbox Live.

Ak nemáte problém s prekladačom sieťových adries, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 2: Otestovanie spojenia s priateľmi

Požiadajte priateľov (s ktorými rozhovor nefunguje), aby otestovali svoje pripojenie k službe Xbox Live pomocou krokov uvedených vyššie.

Ak sa upozornenie prekladača sieťových adries nezobrazí ani vašim priateľom, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 3: Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov

Skontrolujte, či nastavenia konzoly neblokujú hlasový rozhovor.
Postupujte takto:

 1. Na paneli Xbox prejdite do časti Settings (Nastavenia) a vyberte položku Privacy (Ochrana osobných údajov).
 2. Vyberte položku Change Settings (Zmeniť nastavenia).
 3. Vyberte možnosť Customize (Prispôsobiť).
 4. Vyberte položku Voice and Text (Hlas a text) a potom položku Everyone (Každý) alebo Friends Only (Iba priatelia).

Ak používate detský profil, zobrazí sa výzva na zadanie rodičovského konta Microsoft.

Ak rozhovor s priateľmi stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 4: Nastavte hlasové predvoľby

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku Preferences (Predvoľby).
 4. Vyberte položku Voice (Hlas).
 5. Zvýšte hlasitosť na 10.
 6. V časti Voice Output (Hlasový výstup) vyberte položku Play Through Both (Prehrať cez obidve).
 7. Vyskúšajte, či môžete hovoriť s priateľmi.
 8. Ak sa tým problém nevyriešil, v časti Voice Output (Hlasový výstup) vyberte položku Play Through Headset (Prehrať cez slúchadlá).
 9. Vyskúšajte, či môžete hovoriť s priateľmi.

Ak rozhovor s priateľmi stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 5: Skontrolujte pripojenie slúchadiel a hlasitosť

 • Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené. Postup je uvedený na stránke Pripojenie slúchadiel ku konzole Xbox 360.
 • Ak je na bezdrôtových slúchadlách nastavená nízka hlasitosť, nemusíte iných hráčov počuť. Pomocou tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) zvýšte hlasitosť.
 • Skontrolujte, či mikrofón na slúchadlách Xbox 360 nie je nastavený na stlmenie.

Ak rozhovor s priateľmi stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 6: Zmeňte kanál rozhovoru

Ak priateľov nepočujete, možno treba zmeniť kanál, ktorý používate na rozhovor.
Postupujte takto:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 2. Vyberte položku Chat & IM (Rozhovory a okamžité správy).
 3. Vyberte kanál rozhovoru, v ktorom chcete hovoriť.

Pomocou týchto krokov môžete prepínať rôzne kanály rozhovoru.

Ak rozhovor s priateľmi stále nefunguje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Riešenie č. 7: Skontrolujte, či sa môžete zhovárať mimo hry

Skontrolujte, či máte problémy s rozhovorom iba v konkrétnej hre. Vykonáte to tak, že spustíte súkromný rozhovor mimo hry (postup nájdete v Riešení 6: Zmeňte kanál rozhovoru).

Ak sa problém vyskytuje iba v konkrétnej hre, v príručke k hre zistite, či pre rozhovor s inými hráčmi počas hry netreba stlačiť špeciálne tlačidlo.

Riešenie č. 8: Ak sa zhovárate pomocou senzora Kinect, skontrolujte jeho nastavenia a kalibráciu

Ak pri rozhovore používate senzor Kinect ako mikrofón, vyskúšajte aj tieto riešenia:

Kontrola nastavenia mikrofónu Kinect

Ak na rozhovor používate mikrofón v senzore Kinect, uistite sa, že ku konzole nie sú pripojené žiadne slúchadlá (káblové ani bezdrôtové). Potom skontrolujte, či je na senzore Kinect zapnutý mikrofón na rozhovory.

Zapnutie mikrofónu na rozhovory senzora Kinect:

 1. Prihláste sa v službe Xbox Live.
 2. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu .
 3. Vyberte položku Chat & IM (Rozhovory a okamžité správy).
 4. Skontrolujte, či je pre mikrofón senzora Kinect vybraté nastavenie On (Zapnuté).

Ak toto riešenie nefungovalo, vyskúšajte nasledujúce riešenie.

Použitie funkcie ladenia zvuku senzora Kinect

Nakalibrujte senzor Kinect na reč a zvuk pomocou funkcie ladenia zvuku senzora Kinect. Požiadajte priateľov v službe Xbox Live, aby tiež skúsili použiť funkciu ladenia zvuku senzora Kinect.

Riešenie č. 9: Vyhľadajte kód stavu

Ak sa pri pokuse o používanie rozhovoru v službe Xbox Live zobrazuje kód chyby alebo kód stavu, vyhľadajte príslušný kód v článku Vyhľadávanie kódov chýb a stavu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s rozhovorom v službe Xbox Live v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku