Pri používaní softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D1197

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Pri pokuse o prehratie skladby alebo videa pomocou softvéru Zune sa zobrazí táto chyba:

C00D1197

Môže to znamenať, že došlo k presunutiu, premenovaniu alebo odstráneniu skladby alebo videa z počítača. Prípadne sa skladba alebo video nachádza v počítači alebo úložnom zariadení, ktoré momentálne nie je dostupné.

Riešenia

Ak sa pokúšate prehrať skladbu alebo video z kolekcie služby Zune

Skladbu alebo video pravdepodobne presunul, premenoval alebo odstránil z počítača iný program než softvér Zune, napríklad Windows Prieskumník.

  • Ak ste skladbu presunuli: Skúste ju presunúť do predchádzajúceho umiestnenia.
  • Ak ste skladbu premenovali: Skúste ju premenovať na pôvodný názov.
  • Ak ste skladbu odstránili: Skúste ju znova získať z Koša.

Ak problém pretrváva: Odstráňte položku z kolekcie (kliknite pravým tlačidlom myši na položku a potom kliknite na položku Odstrániť a skúste ju znova stiahnuť.

Ak sa pokúšate prehrať skladbu alebo video uložené v inom počítači alebo externom úložnom zariadení

Skontrolujte, či sú váš počítač a počítač alebo úložné zariadenie, ku ktorému sa pokúšate získať prístup, pripojené k sieti. (Ak je druhý počítač serverom, môže byť zaneprázdnený alebo dočasne nedostupný. Skúste to znova neskôr.)

Ak je skladba alebo video súčasťou zoznamu skladieb, ktorý ste pridali do softvéru Zune

Skladba alebo video sa možno nestiahli správne. Skúste skladbu alebo video stiahnuť znova.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D1197, alebo iným problémom?