Pri používaní softvéru Zune sa zobrazí kód chyby C00D11CD alebo C00D1126

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

Ak sa pri pokuse o používanie softvéru Zune zobrazí kód chyby C00D11CD alebo C00D1126, môže znamenať problémy so sieťovým pripojením alebo inštaláciou softvéru, prípadne signalizovať konflikty s multimediálnymi licenciami.

Na tejto stránke

Problém

Ak sa zobrazuje kód chyby C00D11CD alebo C00D1126, môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Prerušilo sa pripojenie na internet.
 • Server Zune je vypnutý.
 • Vyskytol sa problém pri inštalácii softvéru Zune Music + Video.
 • Softvér Zune zistil konflikty s multimediálnymi licenciami na obsah, ktorý ste prevzali z trhoviska s hudbou a videami v službe Zune.

Riešenia

Ak chcete tento problém vyriešiť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 • Skontrolujte, či obsah prehrávate z počítača, v ktorom ste vytvorili svoje konto.
 • Skontrolujte stav služby Zune na stránke Stav služby Xbox Live. Ak je služba nedostupná, skúste to znova neskôr.
 • Skontrolujte, či ste pripojení na internet. Mohlo sa prerušiť pripojenie Wi-Fi, služba môže byť nedostupná alebo smerovač môže byť v režime offline a vyžadovať jednoduché reštartovanie.
 • Kontrola pripojenia v počítači, v ktorom sa vyskytol problém:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Control Panel (Ovládací panel).

   Ak používate systém Windows 8: Na domovskej obrazovke napíšte text control panel (ovládací panel) a stlačením klávesu Enter prejdite na obrazovku Ovládacieho panela.

  2. Kliknite alebo ťuknite na položku Network and Internet (Sieť a Internet) a potom na položku View network status and tasks (Zobraziť stav siete a sieťové úlohy). Podľa tejto obrazovky zistíte, či ste pripojení k sieti.
  3. Ak nie ste pripojení, v stavovom okne kliknite alebo ťuknite na položku Connect to a network (Pripojiť k sieti) a vyberte dostupnú sieť.
  4. Ak sa zobrazuje, že ste pripojení k nesprávnej sieti, vyberte správnu sieť a po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód.
 • Ak sa naďalej nemôžete pripojiť na internet, mohol sa vyskytnúť problém s internetovou službou. Môžete chvíľu počkať a prihlásiť sa znova neskôr alebo sa obráťte na poskytovateľa služieb.
 • Dbajte na to, aby ste zadali správnu e-mailovú adresu a heslo. Pri prihlasovaní do konta Zune zvážte niekoľko nasledujúcich tipov:
  • Skontrolujte, či je vypnutý kláves Caps Lock na klávesnici.
  • E-mailová adresa a heslo pre konto Zune sú rovnaké, aké používate na prihlasovanie do konta Microsoft (predtým nazývaného Windows Live ID).
  • Ak ste nedávno pridali alebo zmenili konto Microsoft (nazývané aj Windows Live ID) a na nastavenie konta Zune ste použili staršie konto Microsoft, pomocou tohto nového konta sa nebudete môcť prihlásiť do konta Zune.
  • Ak chcete použiť konto Zune priradené k novému kontu Microsoft a heslu, musíte si otvoriť nové, samostatné konto Zune.
 • Ak ste zabudli heslo alebo ak sa nemôžete prihlásiť pomocou správneho hesla, vyskúšajte postup Obnovenie hesla.
 • Ak sa chyba zobrazila pri preberaní softvéru Zune, vyhľadajte dostupné aktualizácie spoločnosti Microsoft a softvér Zune znova nainštalujte:
  1. V prehľadávači prejdite na lokalitu Microsoft Update a podľa pokynov nainštalujte všetky dostupné aktualizácie.

   Poznámka: Ak máte pomalé pripojenie na internet, aktualizácia operačného systému môže trvať niekoľko hodín.

  2. Odinštalujte softvér nainštalovaný v počítači a potom softvér Zune znova prevezmite. Ďalšie informácie nájdete na stránke Prevzatie alebo opätovná inštalácia softvéru Zune Music + Video a softvéru prehrávača Zune.
 • Ak sa táto chyba vyskytla pri nakupovaní, preberaní alebo synchronizovaní multimediálnych položiek, skúste sa odhlásiť zo softvéru Zune a potom sa znova prihlásiť. Týmto by sa mali automaticky aktualizovať licencie položiek, ktoré ste prevzali z trhoviska. V niektorých prípadoch sa spoločnosti Microsoft nemusí podariť vyriešiť konflikty s multimediálnymi licenciami.
 • Vykonajte čisté spustenie, aby ste mohli identifikovať problémy s bránami firewall tretích strán. Postupujte takto:
  1. Prejdite do okna konfigurácie systému. Postupujte takto:

   V systéme Windows 8 zadajte text msconfig a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu zobrazenú na obrazovke.

   V systéme Windows 7 alebo Windows Vista kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte text misconfig a v časti Programs (Programy) kliknite na súbor msconfig.exe.

   V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo Start (Štart), na položku Run (Spustiť), zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.

  2. Na karte General (Všeobecné) v okne konfigurácie systému kliknite alebo ťuknite na položku Selective startup (Selektívne spustenie).
  3. Na karte Services (Služby) začiarknite políčko Hide All Microsoft Services (Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft) v ľavom dolnom rohu a kliknite alebo ťuknite na položku Disable All (Vypnúť všetky).
  4. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Restart (Reštartovať).
  5. Spustite softvér Zune. Ak sa prestane zobrazovať chybové hlásenie „Skontrolujte, či ste pripojení na internet“, obráťte sa na výrobcu brány firewall a zistite, ako ju nakonfigurovať tak, aby fungovala so softvérom Zune.
 • Pridajte softvér Zune do zoznamu výnimiek brány Windows Firewall. Postupujte takto:

  • V systémoch Windows 8 a Windows 7:

   1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte text firewall.cpl a stlačte kláves Enter.

    V systéme Windows 8: Na domovskej obrazovke začnite písať text firewall.cpl a potom kliknite alebo ťuknite na zobrazenú ikonu.

   2. Kliknite na položku Allow a program or feature through Windows Firewall (Povoliť program v bráne Windows Firewall) v ľavom stĺpci.

    V systéme Windows 8: Kliknite na položku Allow an app or feature through Windows Firewall (Povoliť aplikáciu alebo funkciu v bráne Windows Firewall).

   3. Kliknite alebo ťuknite na položku Allow another program/app (Povoliť iný program alebo aplikáciu) v pravom dolnom rohu.
   4. V okne pridania programu alebo aplikácie vyhľadajte a vyberte položku Zune a kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
   5. Vyberte položku Zunea kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
   6. Dvojnásobným kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.
  • V systéme Windows Vista:

   1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start Search (Spustiť hľadanie) zadajte text firewall.cpl a stlačte kláves Enter.
   2. Kliknite na položku Allow a program or feature through Windows Firewall (Povoliť program v bráne Windows Firewall). Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
   3. Kliknite na položku Add program (Pridať program) a potom na tlačidlo Browse (Prehľadávať).
   4. Vyhľadajte softvér Zune a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).

    Poznámka: Softvér Zune sa predvolene inštaluje do priečinka C:\Program Files\Zune.

   5. Dvojnásobným kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.
  • V systéme Windows XP

   1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), na položku Run (Spustiť), zadajte text firewall.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
   2. Kliknite na kartu Exceptions (Výnimky).
   3. Kliknite na položku Add Program (Pridať program) a potom na tlačidlo Browse (Prehľadávať).
   4. Vyhľadajte a vyberte súbor Zune.exe a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).

    Poznámka: Softvér Zune sa predvolene inštaluje do priečinka: C:\Program Files\Zune.

   5. Dvojnásobným kliknutím na tlačidlo OK uložte zmeny.
 • Skúste zaregistrovať súbor Wmnetmgr.dll. V systéme Windows 8, Windows 7 alebo Windows Vista vykonajte tieto kroky:

  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), do poľa Start search (Spustiť hľadanie) zadajte text cmd a kliknite pravým tlačidlom myši na zobrazený súbor cmd.

   V systéme Windows 8: Na domovskej obrazovke začnite písať text cmd a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu Command Prompt (Príkazový riadok) zobrazenú na obrazovke.

  2. Kliknite alebo ťuknite na položku Run as administrator (Spustiť ako správca) a potom na tlačidlo Yes (Áno).
  3. Do príkazového riadka zadajte nasledujúce príkazy. Po každom riadku s príkazmi stlačte kláves Enter:
   cd\windows\system32
   regsvr32 wmnetmgr.dll
  4. Do príkazového riadka zadajte príkaz exit a stlačením klávesu Enter zatvorte okno príkazového riadka.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní softvéru Zune sa zobrazí kód chyby C00D11CD alebo C00D1126, alebo iným problémom?