Kód chyby C00D12FS

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Prehľad

Ak sa pri používaní softvéru Zune zobrazí kód chyby C00D12FS, vyskytla sa chyba správy digitálnych prístupových práv DRM systému Windows.

Príčina

Táto chyba sa zvyčajne vyskytuje v prípade, že súčasť DRM systému Windows chýba alebo je poškodená a musí sa nahradiť alebo inovovať.

Odporúčaný postup

Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 • Ukončite softvér Zune, reštartujte ho a skúste to znova.
 • Ak chýba softvér DRM systému Windows, prevezmite najnovšiu verziu prehrávača Windows Media Player a skúste to znova.
 • Inovujte súčasti zabezpečenia digitálneho prehrávača médií.Inovovať ich môžete dvoma spôsobmi:
  • Prejdite na webovú lokalitu Inovácia súčasti zabezpečenia a kliknite na tlačidlo Upgrade (Inovovať).Ak sa tlačidlo Upgrade (Inovovať) nezobrazuje, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
  • Inovujte súčasti zabezpečenia v prehľadávači.

   1. Ak používate program Internet Explorer, kliknite na položku Tools (Nástroje) a potom na položku Internet Options (Možnosti siete Internet).(Ak sa nezobrazuje panel s nástrojmi, stlačte kláves ALT na klávesnici.)
   2. Na karte General (Všeobecné) v časti Browsing history (História prehľadávania) kliknite na tlačidlo Delete (Odstrániť).
   3. Začiarknite všetky políčka v okne a kliknite na tlačidlo Delete (Odstrániť).
   4. Kliknite na kartu Security (Zabezpečenie), na položku Trusted sites (Dôveryhodné lokality) a napokon na tlačidlo Sites (Lokality).
   5. Do poľa Search (Vyhľadať) zadajte text *.microsoft.com, kliknite na tlačidlo Add (Pridať) a potom na tlačidlo Close (Zavrieť).
   6. Na karte Security (Zabezpečenie) kliknite na tlačidlo Custom level (Vlastná úroveň).
   7. V časti Reset custom settings (Obnoviť predvolené nastavenie) vyberte položku Low (Nízke), kliknite na tlačidlo Reset (Obnoviť) a potom na tlačidlo OK.
   8. Kliknite na kartu Privacy (Ochrana osobných údajov) a potom na tlačidlo Sites (Lokality).
   9. Do riadka Address (Adresa) zadajte text *.microsoft.com a kliknite na tlačidlo Allow (Povoliť).
   10. Kliknite na tlačidlo OK a zatvorte všetky okná prehľadávača.

   Skúste sa znova prihlásiť do trhoviska alebo prehrať obsah, aby ste zistili, či sa problém vyriešil.

   Poznámka: Informácie o aktualizácii súčastí zabezpečenia v iných prehľadávačoch nájdete v Pomocníkovi pre príslušný prehľadávač.

 • Skúste poškodené súčasti DRM automaticky opraviť pomocou služby Microsoft „Fix it“:

  Kliknite na prepojenie Vyriešiť tento problém uvedené nižšie.V dialógovom okne File Download (Preberanie súboru) kliknite na tlačidlo Run (Spustiť) a postupujte podľa krokov Sprievodcu.

Vyriešiť tento problém
Microsoft Fix it 50765

Poznámky:

 • Sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine.Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak momentálne nie ste pri počítači, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk flash alebo CD.Potom ju spustite v počítači, v ktorom sa problém vyskytol.

Po spustení opravy Fix it by sa mali automaticky obnoviť licencie a mal by sa dať prehrávať chránený obsah.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kód chyby C00D12FS, alebo iným problémom?