Pri prihlasovaní do softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D1353

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Pri pokuse o prihlásenie do softvéru Zune sa zobrazí táto chyba:

C00D1353

Môže to znamenať, že umiestnenie zaznamenané v konte Xbox Music sa nezhoduje s vaším súčasným umiestnením. Chyba sa zvyčajne vyskytuje z niektorého z týchto dôvodov:

 • Pokúšate sa prihlásiť do softvéru Zune v krajine alebo oblasti, v ktorej nie je služba Zune dostupná.
 • Systém Windows v počítači je nastavený na inú krajinu alebo oblasť než konto Xbox Music.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je v počítači nastavená rovnaká krajina alebo oblasť ako v konte Xbox Music.

Riešenie č. 2: Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť nastavenie krajiny alebo oblasti v počítači, použite nasledujúci postup pre svoj operačný systém.

Windows 8

 1. Na domovskej obrazovke napíšte text Control Panel (Ovládací panel).
 2. Na ľavej strane obrazovky kliknite alebo ťuknite na ikonu Control Panel (Ovládací panel).
 3. Kliknite alebo ťuknite na položku Clock, Language, and Region (Hodiny, jazyk a oblasť).
 4. V časti Region (Oblasť) kliknite alebo ťuknite na položku Change Location (Zmeniť umiestnenie).
 5. Kliknite alebo ťuknite na kartu Formats (Formáty).
 6. Z rozbaľovacieho zoznamu Format (Formát) vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
 7. Kliknite alebo ťuknite na kartu Location (Umiestnenie). Z rozbaľovacieho zoznamu Home location (Domáca adresa) vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
 8. Kliknite alebo ťuknite na kartu Administrative (Správa) a potom na tlačidlo Change system locale (Zmeniť miestne nastavenie systému).
 9. Z rozbaľovacieho zoznamu Current system locale (Aktuálne miestne nastavenie systému) vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
 10. Kliknite alebo ťuknite na tlačidlo OK, potom na tlačidlo Apply (Použiť) a znova na tlačidlo OK.

Windows 7: Zmena nastavenia krajiny alebo oblasti

Windows Vista: Zmena nastavenia krajiny alebo oblasti

Poznámky

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní do softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D1353, alebo iným problémom?