Pri prihlasovaní do softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D1364

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Pri prihlasovaní do softvéru Zune sa zobrazí tento kód chyby:

COOD1364

Môže to znamenať, že sa prerušilo pripojenie na internet alebo k službe Wi-Fi, prípadne zadávate nesprávne meno používateľa a heslo pre softvér Zune.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte niektoré z nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Kontrola internetového pripojenia

Skontrolujte, či ste pripojení na internet. Mohlo sa prerušiť pripojenie Wi-Fi, služba môže byť nedostupná alebo smerovač môže byť v režime offline a vyžadovať reštartovanie. Ak chcete skontrolovať pripojenie Wi-Fi v počítači, v ktorom sa vyskytol problém:

Windows 8.1

Na domovskej obrazovke napíšte text „view network connections“ (zobraziť sieťové pripojenia) a potom na table s výsledkami na pravej strane obrazovky ťuknite alebo kliknite na položku View Network Connections (Zobraziť sieťové pripojenia). Týmto zistíte, či ste pripojení k sieti.

 • Ak nie ste pripojení, stlačte a podržte položku Wi-Fi (alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Connect/Disconnect (Pripojiť alebo odpojiť). Vyberte sieť Wi-Fi. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje poverenia.
 • Ak ste pripojení k nesprávnej sieti, vyberte správnu sieť a po zobrazení výzvy zadajte poverenia.

Windows 7

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Control Panel (Ovládací panel).
 2. Kliknite alebo ťuknite na položku Network and Internet (Sieť a Internet) a potom na položku View network status and tasks (Zobraziť stav siete a sieťové úlohy). Podľa tejto obrazovky zistíte, či ste pripojení k sieti.
  • Ak nie ste pripojení, v stavovom okne kliknite alebo ťuknite na položku Connect to a network (Pripojiť k sieti) a vyberte dostupnú sieť.
  • Ak ste pripojení k nesprávnej sieti, vyberte správnu sieť a po zobrazení výzvy zadajte prístupový kód.

Ďalšie informácie o testovaní sieťového pripojenia v systéme Windows nájdete na stránke Riešenie problémov s pripojením k sieti.

Riešenie č. 2: Kontrola stavu služby Zune

Skontrolujte stav služby Zune na stránke Stav služby Xbox Live. Ak je služba nedostupná, skúste to znova neskôr.

Ak sa naďalej nemôžete pripojiť, mohol sa vyskytnúť problém s internetovou službou. Chvíľu počkajte a pokúste sa znova prihlásiť alebo sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.

Riešenie č. 3: Kontrola poverení

Dbajte na to, aby ste zadali správnu e-mailovú adresu a heslo. Máme pre vás niekoľko tipov:

 • Skontrolujte, či je vypnutý kláves Caps Lock na klávesnici.
 • E-mailová adresa a heslo pre konto Zune sú rovnaké, aké používate na prihlasovanie do kont Xbox a Microsoft.
 • Ak ste nedávno pridali alebo zmenili konto Microsoft a na nastavenie konta Zune ste použili staršie konto Microsoft, nové konto sa nebude dať použiť na prihlásenie do konta Zune. Ak chcete použiť konto Zune priradené k novému kontu Microsoft, musíte si otvoriť nové konto Zune, ktoré bude oddelené od existujúceho konta.

Ak ste zabudli heslo alebo ak heslo nefunguje, navštívte stránku Obnovenie hesla.

Reštartujte počítač a znova sa prihláste do softvéru Zune.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní do softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D1364, alebo iným problémom?