Pri pripájaní k trhovisku Zune pomocou softvéru Zune Music + Video sa zobrazí chyba C00D1374

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Pri pripájaní k trhovisku Zune pomocou softvéru Zune Music + Video sa zobrazí nasledujúca chyba a hlásenie:

C00D1374

Znamená to, že sa softvér Zune Music + Video nemôže pripojiť k trhovisku Zune.

Riešenia

Riešenie č. 1: Na stránke Stav služby zistite, či sa v službe Zune vyskytol dočasný problém so sieťou.

Riešenie č. 2: Uistite sa, že prehľadávač nie je nastavený na prácu v režime offline. V programe Internet Explorer to môžete skontrolovať tak, že kliknete na položku File (Súbor) a uistíte sa, že nie je začiarknutá položka ponuky Work offline (Pracovať v režime offline).

Riešenie č. 3: Skontrolujte, či ste pripojení na internet. Skontrolujete to kliknutím na tlačidlo Start (Štart) a potom na položky Control Panel (Ovládací panel), Network and Internet (Sieť a Internet) a View network status and tasks (Zobraziť stav siete a sieťové úlohy). Podľa tejto obrazovky zistíte, či ste pripojení k sieti. Ak nie ste pripojení, na stavovej obrazovke kliknite na položku Connect to a network (Pripojiť k sieti) a vyberte dostupnú sieť.

Riešenie č. 4: Chvíľu počkajte, kým sa znova pokúsite pripojiť k trhovisku. Mohol sa vyskytnúť problém s trhoviskom, ktorý sa práve rieši.

Riešenie č. 5: Vyskúšajte si zmeniť heslo konta Microsoft. Ak ste heslo zabudli, prejdite na lokalitu You have forgotten your Microsoft account password (Zabudol som heslo konta Microsoft) a postupujte podľa pokynov na zmenu hesla. Po získaní nového hesla sa prihláste do konta Zune a znova skúste získať prístup k trhovisku.

Riešenie č. 5: Skontrolujte nastavenia siete LAN a servera proxy v programe Internet Explorer. V otvorenom prehľadávači kliknite na ikonu Tools (Nástroje), na položku Internet options (Možnosti siete Internet), na kartu Connections (Pripojenia) a potom na položku LAN settings (Nastavenia siete LAN). Uistite sa, že nie sú začiarknuté možnosti Automatically detect settings (Automaticky zistiť nastavenie) a Use a proxy server (Použiť server proxy).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pripájaní k trhovisku Zune pomocou softvéru Zune Music + Video sa zobrazí chyba C00D1374, alebo iným problémom?