Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Pri pripájaní k trhovisku Zune pomocou softvéru Zune Music + Video sa zobrazí chyba C00D1374

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Pri pripájaní k trhovisku Zune pomocou softvéru Zune Music + Video sa zobrazí nasledujúca chyba a hlásenie:

C00D1374

Znamená to, že sa softvér Zune Music + Video nemôže pripojiť k trhovisku Zune.

Riešenia

Riešenie č. 1: Na stránke Stav služby zistite, či sa v službe Zune vyskytol dočasný problém so sieťou.

Riešenie č. 2: Uistite sa, že prehľadávač nie je nastavený na prácu v režime offline. V programe Internet Explorer to môžete skontrolovať tak, že kliknete na položku File (Súbor) a uistíte sa, že nie je začiarknutá položka ponuky Work offline (Pracovať v režime offline).

Riešenie č. 3: Skontrolujte, či ste pripojení na internet. Skontrolujete to kliknutím na tlačidlo Start (Štart) a potom na položky Control Panel (Ovládací panel), Network and Internet (Sieť a Internet) a View network status and tasks (Zobraziť stav siete a sieťové úlohy). Podľa tejto obrazovky zistíte, či ste pripojení k sieti. Ak nie ste pripojení, na stavovej obrazovke kliknite na položku Connect to a network (Pripojiť k sieti) a vyberte dostupnú sieť.

Riešenie č. 4: Chvíľu počkajte, kým sa znova pokúsite pripojiť k trhovisku. Mohol sa vyskytnúť problém s trhoviskom, ktorý sa práve rieši.

Riešenie č. 5: Vyskúšajte si zmeniť heslo konta Microsoft. Ak ste heslo zabudli, prejdite na lokalitu You have forgotten your Microsoft account password (Zabudol som heslo konta Microsoft) a postupujte podľa pokynov na zmenu hesla. Po získaní nového hesla sa prihláste do konta Zune a znova skúste získať prístup k trhovisku.

Riešenie č. 5: Skontrolujte nastavenia siete LAN a servera proxy v programe Internet Explorer. V otvorenom prehľadávači kliknite na ikonu Tools (Nástroje), na položku Internet options (Možnosti siete Internet), na kartu Connections (Pripojenia) a potom na položku LAN settings (Nastavenia siete LAN). Uistite sa, že nie sú začiarknuté možnosti Automatically detect settings (Automaticky zistiť nastavenie) a Use a proxy server (Použiť server proxy).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pripájaní k trhovisku Zune pomocou softvéru Zune Music + Video sa zobrazí chyba C00D1374, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku