Priradenie zariadení ku kontu Xbox Music Pass na synchronizáciu hudby

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Priradenie až štyroch zariadení ku kontu Xbox Music Pass

Môžete priradiť až štyri zariadenia ku kontu Xbox Music Pass. Medzi tieto zariadenia môžu patriť:

 • Tablety alebo počítače so systémom Windows 8.1 alebo RT 8.1,
 • zariadenia Zune,
 • zariadenia Windows Phone 8 alebo Windows Phone 7.

Keď ku kontu Xbox Music Pass priradíte zariadenie, môžete do daného zariadenia sťahovať obsah a jeho obsah synchronizovať. Môžete tiež streamovať hudobný obsah zo služby Xbox Music do tabletov alebo počítačov so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a do zariadení Windows Phone 8.

Môžete streamovať hudbu do konzoly Xbox One alebo Xbox 360, nemôžete však do nich hudbu sťahovať. Napríklad, môžete preberať hudbu do počítača so systémom Windows 8.1 a synchronizovať ju s hudbou v zariadení Windows Phone 8. Hudbu potom môžete streamovať do konzoly Xbox, pretože je uložená online.

Po stiahnutí alebo synchronizácii hudby z konta Xbox Music Pass do počítača alebo iného zariadenia sa tento počítač alebo zariadenie priradí ku kontu Xbox Music Pass najmenej na 30 dní.

Každých 30 dní môžete zmeniť jeden počítač alebo zariadenie priradené ku kontu Xbox Music Pass.

Poznámky

 • Konto Xbox Music Pass môžete používať len v telefónoch, ktoré používajú vaše konto Microsoft.
 • Používatelia služby Xbox Music Pass môžu sťahovať hudbu až do štyroch zariadení. Patria medzi ne osobné počítače a prenosné zariadenia. Jedno zo zariadení však musí byť osobný počítač.
 • Konto Xbox Music Pass je určené pre jedného používateľa. Ak iní členovia domácnosti majú zariadenia so službou Xbox Music, k týmto zariadeniam sa priradia ich vlastné kontá Microsoft. Z tohto dôvodu budú potrebovať svoje vlastné kontá Xbox Music Pass.

Zobrazenie zariadení priradených ku kontu Xbox Music Pass

Podľa tohto postupu zobrazíte zariadenia priradené ku kontu Xbox Music Pass:

 • Z webu
  V prehliadači prejdite na stránku Správa zariadení služby Xbox Music a prihláste sa.
 • V počítači so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT:
  1. Spustite aplikáciu Xbox Music a prihláste sa. 
  2. Potiahnutím prsta od pravého okraja (na tablete) alebo presunutím kurzora do pravého horného alebo dolného rohu obrazovky zobrazte panel kľúčových tlačidiel.
  3. Kliknite alebo ťuknite na položku Nastavenia, vyberte položku Moje konto a potom položku Spravovať zariadenia služby Music Pass.
 • V zariadení Windows Phone 8:
  1. Spusti službu Xbox Music.
  2. Ťuknite na položku Viac () a potom na nastavenia.
  3. Ťuknite na položku Nastavenia konta služby Xbox Music.
  4. Ťuknite na položku Spravovať hudobné zariadenia, potom sa prihláste (ak je to potrebné).

Zmena zariadení priradených ku kontu Xbox Music Pass

Odstránenie počítača alebo zariadenia z konta Xbox Music Pass

Otvorte konto. (Pozrite si časť Zobrazenie zariadení priradených ku kontu Xbox Music Pass.) Potom kliknite na položku Odstrániť vedľa názvu počítača alebo zariadenia.

Pridanie počítača so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 alebo tabletu do konta Xbox Music Pass

Z Microsoft Storu prevezmite položku služby Xbox Music Pass do počítača. Automaticky sa pridá.

Pridanie zariadenia Windows Phone 8 do konta Xbox Music Pass

Stiahnite položku Xbox Music Pass do svojho počítača, potom túto položku synchronizujte so svojím zariadením Windows Phone 8. Vaše zariadenie Windows Phone 8 sa automaticky pridá do konta Xbox Music Pass.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Priradenie zariadení ku kontu Xbox Music Pass na synchronizáciu hudby, alebo iným problémom?