Pripojenie a riešenie problémov s pripojením Bluetooth na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One

Bezdrôtové ovládače pre Xbox One môžu podporovať pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Váš ovládač má túto funkciu v prípade, že vyzerá tak, ako ovládač v dolnej časti tohto obrázka:

Na ovládačoch s podporou Bluetooth je plast okolo tlačidla Xbox súčasťou prednej strany ovládača. Na ovládačoch bez podpory Bluetooth je plast okolo tlačidla Xbox súčasťou vrchnej strany ovládača, kde sú predné tlačidlá.

Poznámky:

Počet ovládačov Xbox, ktoré môžu byť pripojené súčasne

Platforma

Prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Xbox a USB

Prostredníctvom Bluetooth

Konzola Xbox One

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 8
Bezdrôtový ovládač pre Xbox a náhlavná súprava na chatovanie pre Xbox – 4
Bezdrôtový ovládač pre Xbox a stereofónne slúchadlá pre Xbox – 2

Nepodporované

Windows 10

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 8
Bezdrôtový ovládač pre Xbox a náhlavná súprava na chatovanie pre Xbox – 4
Bezdrôtový ovládač pre Xbox a stereofónne slúchadlá pre Xbox – 2

Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 1 (odporúča sa)

Poznámky:

Pripojenie viac ako 1 ovládača k vášmu zariadeniu prostredníctvom Bluetooth je možné, avšak výkon sa môže líšiť v závislosti od vášho počítača.

Vyžaduje systém Windows 10 Anniversary Edition a bezdrôtový ovládač pre Xbox s funkciou Bluetooth. Informácie o tom, ako môžete získať najnovšiu aktualizáciu systému Windows, nájdete v článku Aktualizácia Windows: najčastejšie otázky.

Aby ste dosiahli najlepší výkon, aktualizujte svoj ovládač. Pozrite si článok Aktualizácia ovládača pre Xbox One v systéme Windows 10.

Windows 8.1

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 4
(zvuk prostredníctvom ovládača nie je podporovaný)

Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Nepodporované

Windows 7

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 4
(zvuk prostredníctvom ovládača nie je podporovaný)

Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows

Nepodporované

Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One k počítaču cez Bluetooth

Pri párovaní ovládača s počítačom pomocou Bluetooth postupujte podľa týchto krokov:
 1. Skontrolujte, či ste svoj počítač aktualizovali na Výročnú aktualizáciu Windowsu 10. Informácie o tom, ako môžete získať najnovšiu aktualizáciu systému Windows, nájdete v článku Aktualizácia Windows: najčastejšie otázky.
 2. Aby ste dosiahli najlepší výkon, aktualizujte svoj ovládač. Pozrite si článok Aktualizácia ovládača pre Xbox One v systéme Windows 10.
 3. Zapnite bezdrôtový ovládač pre Xbox stlačením tlačidla Xbox.
 4. Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo pripojenia na ovládači, a potom ho uvoľnite.
 1. Na počítači stlačte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth.
 2. Zapnite funkciu Bluetooth, aby počítač dokázal vyhľadať zariadenia Bluetooth.
 1. Vyberte možnosť Bezdrôtový ovládač pre Xbox > Párovať.

Riešenie problémov s pripojením Bluetooth v systéme Windows 10

Môj ovládač sa pri použití Bluetooth nedokáže pripojiť alebo sa nečakane odpája

Riešenie č. 1: Reštartujte ovládač

 1. Vypnite ovládač stlačením a podržaním tlačidla Xbox na ovládači po dobu 6 sekúnd.
 2. Opäť stlačte tlačidlo Xbox , aby ste ju znova zapli.

Riešenie č. 2: Zariadenie znovu spárujte

 1. Prejdite na Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth.
 2. Vyberte ovládač a potom vyberte položku Odstrániť zariadenie.
 3. Na ovládači stlačte tlačidlo pripojenia.
 1. Vyberte ovládač a potom vyberte položku Párovať.

Riešenie č. 3: Reštartujte počítač

 1. Vyberte ikonu Windows.
 2. Vyberte položku Napájanie.
 3. Vyberte položku Reštartovať.

Poznámka: Ak sa prostriedky vášho počítača využívajú na iné aktivity, rozpoznanie alebo pripojenie vášho ovládača cez Bluetooth k počítaču môže trvať až 2 minúty. Ak trvá rozpoznanie alebo pripojenie vášho ovládača cez Bluetooth k počítaču príliš dlho, počkajte 2 minúty, či sa problém nevyrieši.

Cez stereofónne slúchadlá alebo slúchadlá na rozhovor nepočujem žiadny zvuk

Ak je bezdrôtový ovládač pripojený cez Bluetooth, zvukové zariadenia nie sú podporované. Ak chcete používať slúchadlá, pripojte ovládač k počítaču priamo pomocou kábla USB alebo bezdrôtového adaptéra konzoly Xbox pre Windows a pripojte svoje zvukové zariadenie priamo do počítača.

Tlačidlo Xbox na ovládači pripojenom cez Bluetooth pomaly bliká a nereaguje

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je v počítači zapnutá funkcia Bluetooth

Na počítači stlačte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth.

Ak nie je funkcia Bluetooth zapnutá, zapnite ju, aby počítač dokázal vyhľadať zariadenia Bluetooth.

Riešenie č. 2: Odpojte rozhranie

Priblížte sa k počítaču a eliminujte potenciálne rušenie (napríklad z mobilných telefónov alebo iných zariadení Bluetooth).

Riešenie č. 3: Zariadenie znovu spárujte

 1. Prejdite na Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth.
 2. Vyberte bezdrôtový ovládač pre Xbox a potom vyberte položku Odstrániť zariadenie.
 3. Na ovládači stlačte tlačidlo pripojenia.

Riešenie č. 4: Skúste ovládač znovu pripojiť

Skúste bezdrôtový ovládač pre Xbox znovu pripojiť a nezabudnite stlačiť a uvoľniť tlačidlo pripojenia.

Tlačidlo Xbox na ovládači pripojenom cez Bluetooth rýchlo nepretržite bliká a nereaguje

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je v počítači zapnutá funkcia Bluetooth

Na počítači stlačte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth.

Ak nie je funkcia Bluetooth zapnutá, zapnite ju, aby počítač dokázal vyhľadať zariadenia Bluetooth.

Riešenie č. 2: Odpojte rozhranie

Priblížte sa k počítaču a eliminujte potenciálne rušenie (napríklad z mobilných telefónov alebo iných zariadení Bluetooth).

Riešenie č. 3: Skúste ovládač znovu pripojiť

Aby sa uvoľnili prostriedky počítača, počkajte 2 minúty a skúste znovu pripojiť ovládač k počítaču.

Pri párovaní cez Bluetooth sa zobrazuje výzva na zadanie hesla.

Riešenie č. 1: Reštartujte ovládač

 1. Vypnite ovládač stlačením a podržaním tlačidla Xbox na ovládači po dobu 6 sekúnd.
 2. Opäť stlačte tlačidlo Xbox , aby ste ju znova zapli.
 3. Pripojte bezdrôtový adaptér pre Xbox k počítaču pomocou kábla USB alebo bezdrôtového adaptéra konzoly Xbox pre Windows.

Môj vstup nie je rozpoznaný pri pripojení cez Bluetooth

Riešenie č. 1: Skontrolujte ovládač použitím inej aplikácie

 1. Skontrolujte, či ovládač funguje správe v iných aplikáciách. Ak ovládač funguje správne, je možné, že aplikácia, ktorú sa pokúšate použiť, nepodporuje Bluetooth.
 2. Kompatibilitu s pripojením Bluetooth overte u vývojára aplikácie.

Riešenie č. 2: Použite kábel USB

Skúste použiť ovládač s káblom USB. Ak ovládač funguje, znamená to, že problém spôsobuje pripojenie Bluetooth.

Riešenie č. 3: Skúste ovládač znovu pripojiť

Skúste bezdrôtový ovládač pre Xbox znovu pripojiť a nezabudnite stlačiť a uvoľniť tlačidlo pripojenia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie a riešenie problémov s pripojením Bluetooth na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One , alebo iným problémom?