Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One k PC s Windowsom

Mnoho počítačových hier umožňuje hru pomocou bezdrôtového ovládača pre Xbox namiesto klávesnice alebo myši. Svoj ovládač môžete pripojiť k PC s Windowsom pomocou USB kábla, bezdrôtového adaptéra konzoly Xbox pre Windows alebo rozhrania Bluetooth. Niektoré počítače tiež obsahujú vstavané bezdrôtové pripojenie pre Xbox, ktoré umožňuje pripojiť ovládač priamo bez adaptéra.

Na tejto stránke

Pripojenie ovládača k počítaču so systémom Windows 10

Možnosť 1: USB

Zapojte USB nabíjací kábel do prednej časti ovládača a druhý koniec zapojte do počítača.

Pomocou USB pripojenia môžete naraz pripojiť 8 bezdrôtových ovládačov pre Xbox alebo 4 ovládače s pripojenými slúchadlami na chatovanie pre Xbox. Ak ovládače majú stereofónne slúchadlá pre Xbox, možno pripojiť len dva naraz.

Možnosť 2: Bezdrôtové pripojenie pre Xbox (vstavané alebo s bezdrôtovým adaptérom konzoly Xbox pre Windows)

 1. V PC prejdite na položky Nastavenie > Zariadenia.
 1. Vyberte položku Pridať zariadenie Bluetooth alebo iné zariadenie.
 1. Vyberte položku Všetko iné.
 1. Vyberte položku Bezdrôtový ovládač pre Xbox.
 1. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Pomocou bezdrôtového pripojenia pre Xbox môžete naraz pripojiť 8 bezdrôtových ovládačov pre Xbox alebo 4 ovládače s pripojenými slúchadlami na chatovanie pre Xbox. Ak ovládače majú stereofónne slúchadlá pre Xbox, možno pripojiť len dva naraz.

Ak chcete zistiť, či máte nainštalovaný najnovší firmvér pre ovládač a slúchadlá, pozrite si článok Aktualizácia ovládača pre konzolu Xbox One.

Ďalšie informácie nájdete v článku Inštalácia bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows. Tento adaptér sa dodáva buď samostatne, alebo v balení s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox.

Poznámky

 • Poznámka: Bezdrôtový adaptér konzoly Xbox pre Windows nemusí byť dostupný vo všetkých trhoch.
 • Keď je zapnutý režim Lietadlo, rádio príslušenstva pre Xbox je predvolene vypnuté. Ak chcete používať túto funkciu v režime Lietadlo, musíte ho znova zapnúť.

Možnosť 3: Bluetooth

Bezdrôtové ovládače pre Xbox One môžu podporovať pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Váš ovládač má túto funkciu v prípade, že vyzerá tak, ako ovládač v dolnej časti tohto obrázka:

Na ovládačoch s podporou Bluetooth je plast okolo tlačidla Xbox súčasťou prednej strany ovládača. Na ovládačoch bez podpory Bluetooth je plast okolo tlačidla Xbox súčasťou vrchnej strany ovládača, kde sú predné tlačidlá.

Poznámky

 • Rozhranie Bluetooth vyžaduje, aby bola v počítači spustená Výročná aktualizácia Windowsu 10. Informácie o tom, ako môžete získať najnovšiu aktualizáciu systému Windows, nájdete v článku Windows Update: najčastejšie otázky.
 • Aby ste dosiahli najlepší výkon, aktualizujte svoj ovládač. Pozrite si tému Aktualizácia ovládača pre Xbox One v systéme Windows 10.
 • Funkcia Bluetooth je podporovaná v počítačoch, tabletoch a prenosných počítačoch. V mobilných zariadeniach nie je podporovaná.
 • Bluetooth nepodporuje žiadne pripojené zariadenia, napríklad náhlavné súpravy, komunikačné klávesnice ani adaptér stereofónnych slúchadiel Xbox.
 • Prostredníctvom rozhrania Bluetooth odporúčame pripojiť iba jeden ovládač naraz.

Pri párovaní ovládača s počítačom pomocou rozhrania Bluetooth postupujte podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte, či ste svoj počítač aktualizovali na Výročnú aktualizáciu Windowsu 10. Informácie o tom, ako môžete získať najnovšiu aktualizáciu systému Windows, nájdete v článku Windows Update: najčastejšie otázky.
 2. Aby ste dosiahli najlepší výkon, aktualizujte svoj ovládač. Pozrite si tému Aktualizácia ovládača pre Xbox One v systéme Windows 10.
 3. Zapnite bezdrôtový ovládač pre Xbox stlačením tlačidla Xbox .
 4. Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo pripojenia na ovládači, a potom ho uvoľnite.
 1. V počítači vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položku Nastavenie > Zariadenia > Bluetooth a iné zariadenia.
 2. Zapnite funkciu Bluetooth, aby počítač dokázal vyhľadať zariadenia Bluetooth.
 1. Vyberte možnosť Bezdrôtový ovládač pre Xbox > Párovať.

Pripojenie ovládača k počítaču so systémom Windows 8.1 alebo Windows 7

Keď pripojíte bezdrôtový ovládač pre Xbox k počítaču so systémom Windows 8.1 alebo Windows 7 pomocou kábla micro-USB, Windows preň automaticky stiahne a nainštaluje softvérové ovládače. Ak nie je systém Windows nastavený na automatické preberanie softvéru pre zariadenia, môžete skontrolovať aktualizáciu ovládačov v časti Správca zariadení.

Aktualizácia ovládačov prostredníctvom Správcu zariadení

Postup manuálnej kontroly aktualizácií v Správcovi zariadení.

 1. Ukážte na pravý dolný roh obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nahor a kliknite na položku Hľadať.
 2. Do poľa hľadania zadajte text Správca zariadení a kliknite na položku Správca zariadení.
  Poznámka Systém Windows môže zobraziť výzvu na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie výberu.
 3. Vyhľadajte a rozbaľte položku Microsoft Xbox One Controller.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na rozbalenú položku Microsoft Xbox One Controller a potom kliknite na položku Aktualizovať softvér ovládača.
 5. Vyberte položku Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér.

Pomocou bezdrôtového pripojenia pre Xbox alebo USB pripojenia môžete naraz pripojiť 4 bezdrôtové ovládačov pre Xbox. Zvuk sa cez ovládač nebude prehrávať, takže nie je potrebné pripojiť slúchadlá. Pripojenia cez rozhranie Bluetooth nie sú podporované.

Poznámky

 • Ak ovládač nereaguje, skúste použiť iný kábel micro-USB.
 • Ak chcete používať bezdrôtový ovládač pre Xbox s konzolou potom, čo ste ho používali s počítačom, musíte ovládač opätovne zosynchronizovať s konzolou. Môžete to urobiť pomocou bezdrôtového synchronizačného tlačidla alebo kábla USB. Podrobnosti nájdete v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole.
 • Tieto informácie sa vzťahujú len na bezdrôtový ovládač pre Xbox One. Pomoc s inými zariadeniami Gamepad a pákovými ovládačmi, ako aj informácie o konfigurácii konkrétnej hry hranej pomocou ovládača, nájdete na webovej lokalite príslušného výrobcu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One k PC s Windowsom, alebo iným problémom?