Používanie adaptéra stereofónnych slúchadiel pre Xbox One so systémom Windows 10

Adaptér stereofónnych slúchadiel pre Xbox One umožňuje pripojiť kompatibilné slúchadlá na rozhovor alebo stereofónne slúchadlá k ovládaču pre Xbox One, aby ste mohli ovládať zvukový zážitok v zariadení so systémom Windows 10 bez zloženia rúk z ovládača.

Balík s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre Xbox One obsahuje:

 • adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One,
 • adaptér 2,5 mm – 3,5 mm,
 • kábel USB na aktualizáciu ovládača,
 • stručnú príručku a príručku.
Obrázok adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One

Poznámky:

 • Od júna 2015 obsahujú bezdrôtové ovládače pre Xbox One 3,5-milimetrový port, ktorý umožňuje priame pripojenie štandardného 3,5-milimetrového zvukového kábla.
 • Niektoré slúchadlá nie sú kompatibilné s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre Xbox One. Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie kompatibilných slúchadiel ku konzole Xbox One.
 • Bluetooth nepodporuje žiadne pripojené zariadenia, vrátane náhlavných súprav. Ak máte ovládač pripojený k počítaču cez Bluetooth, na dosiahnutie najlepších výsledkov pripojte slúchadlá priamo do počítača.

Počet ovládačov Xbox, ktoré môžu byť pripojené súčasne

Platforma

Prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Xbox a USB

Prostredníctvom Bluetooth

Konzola Xbox One

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 8

Bezdrôtový ovládač pre Xbox a náhlavná súprava na chatovanie pre Xbox – 4

Bezdrôtový ovládač pre Xbox a stereofónne slúchadlá pre Xbox – 2

Nepodporované

Windows 10

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 8

Bezdrôtový ovládač pre Xbox a náhlavná súprava na chatovanie pre Xbox – 4

Bezdrôtový ovládač pre Xbox a stereofónne slúchadlá pre Xbox – 2

Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 1

Poznámka: Vyžaduje systém Windows 10 Anniversary Edition a bezdrôtový ovládač pre Xbox s funkciou Bluetooth.

Windows 8.1

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 4

(zvuk prostredníctvom ovládača nie je podporovaný)

Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows

Nepodporované

Windows 7

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 4

(zvuk prostredníctvom ovládača nie je podporovaný)


Poznámka:
Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows

Nepodporované

Na tejto stránke

Nastavenie adaptéra stereofónnych slúchadiel a slúchadiel

Podľa týchto krokov nainštalujte adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One so slúchadlami:

 1. Podľa krokov v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One skontrolujte, či je ovládač pripravený na použitie s adaptérom stereofónnych slúchadiel.
 2. Adaptér stereofónnych slúchadiel vložte do spodnej časti ovládača pre Xbox One.
 3. Zvukový konektor slúchadiel zasuňte do spodnej časti adaptéra slúchadiel. Adaptér podporuje tieto typy slúchadiel s 3,5-milimetrovým zvukovým káblom:
  • Slúchadlá s jedným 3,5-milimetrovým zvukovým káblom.
  • Slúchadlá s duálnym 3,5-milimetrovým zvukovým káblom s 3,5-milimetrovými zvukovými káblami CTIA.
  • Slúchadlá s funkciou zvuku rozhovoru poskytovaného prostredníctvom 3,5-milimetrového zvukového kábla a funkciou zvuku hry poskytovaného prostredníctvom samostatného kábla s konektormi RCA alebo optickými konektormi. (Prostredníctvom adaptéra stereofónnych slúchadiel sa bude prenášať len zvuk rozhovoru. V prípade konektorov RCA alebo optických konektorov (zvuk hry) postupujte podľa pokynov výrobcu na pripojenie ku konzole.)
  • Káblové slúchadlá Xbox 360 s 2,5-milimetrovým zvukovým káblom. Adaptér stereofónnych slúchadiel pripojte pomocou adaptéra 2,5 mm – 3,5 mm, ktorý sa dodáva s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre Xbox One.

Poznámky:

 • Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 nie sú kompatibilné s konzolou Xbox One.
 • Staršie verzie slúchadiel Xbox 360 nebudú s nasledujúcim adaptérom fungovať v dôsledku tvaru konektora.
Obrázok adaptéra starších slúchadiel Xbox 360

Použitie adaptéra stereofónnych slúchadiel

Tlačidlá adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One
Obrázok adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One s očíslovanými ovládacími prvkami zhodujúcimi sa s textom nasledujúcim po obrázku
 1. Úroveň v hre
 2. Úroveň počas rozhovoru
 3. Zvýšenie hlasitosti
 4. Zníženie hlasitosti
 5. Stlmenie

Úroveň v hre a počas rozhovoru: Tieto dve tlačidlá nastavujú kombináciu zvuku hry a zvuku rozhovoru. Predvolene je nastavená kombinácia 50/50, môžete ju však upraviť v pomere od 100/0 do 0/100. Ak chcete napríklad vyššiu hlasitosť v hre ako počas rozhovoru, podržte tlačidlo s ikonou ovládača, kým nedosiahnete požadovanú úroveň. Po dosiahnutí hranice 100 % zaznie tón.

Stlmenie: Toto tlačidlo stlmí zvuk rozhovoru, aby vás ostatní používatelia nepočuli. Nestlmí však zvuk hry, hudby ani aplikácie. Tlačidlo má oranžovú diódu LED, ktorá signalizuje stlmenie. Rozsvieti sa len pri pripojení slúchadiel k adaptéru.

Hlasitosť: Tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti ovládajú všetok zvuk prichádzajúci do slúchadiel vrátane zvuku hry a rozhovoru. Ak hlasitosť zvuku hry a rozhovoru nechcete zvýšiť rovnako, upravte úroveň zvuku v hre a počas rozhovoru (pozrite si časť Úroveň v hre a počas rozhovoru uvedenú vyššie).

Problémy a otázky týkajúce sa adaptéra stereofónnych slúchadiel

Ak máte otázky alebo sa pri používaní adaptéra stereofónnych slúchadiel vyskytol problém, pozrite si nasledujúce témy.

Adaptér stereofónnych slúchadiel nefunguje

Ak adaptér stereofónnych slúchadiel nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce možnosti:

 • Aktualizovali ste softvér ovládača, aby podporoval adaptér stereofónnych slúchadiel?
 • Skontrolujte, či sú v ovládači nové batérie. Ak sú batérie slabé, niektoré funkcie ovládača, napríklad zvuk a vibrácie, sa vypnú, aby sa predĺžila výdrž batérií.
 • Skontrolujte, či je adaptér slúchadiel správne zapojený do ovládača a 3,5-milimetrový kábel stereofónnych slúchadiel je správne zapojený do adaptéra slúchadiel. Správnosť zapojenia overíte, keď sa po stlačení tlačidla stlmenia rozsvieti dióda LED. Ak sa kontrolka stlmenia rozsvieti, no slúchadlá nefungujú aj napriek tomu, že ste aktualizovali ovládač, pozrite si príručku alebo sa obráťte na výrobcu.
 • Ak je to možné, adaptér stereofónnych slúchadiel vyskúšajte s iným ovládačom. Ak adaptér funguje s druhým ovládačom, skúste znova aktualizovať prvý ovládač. Ak sa tým problém nevyrieši, ovládač treba vymeniť. Ak si chcete objednať náhradné zariadenie, prejdite na stránku Podpora zariadení.
 • Bluetooth nepodporuje žiadne pripojené zariadenia, vrátane náhlavných súprav. Ak máte ovládač pripojený k počítaču cez Bluetooth, na dosiahnutie najlepších výsledkov pripojte slúchadlá priamo do konektora počítača.

Po vložení adaptéra stereofónnych slúchadiel sa ovládač nepripojí.

Ak ovládač pre Xbox One nefunguje alebo sa po pripojení adaptéra stereofónnych slúchadiel odpája, odpojte adaptér a potom aktualizujte ovládač bez adaptéra. Po aktualizácii do ovládača znova vložte adaptér stereofónnych slúchadiel. Ak zobrazí výzva na inštaláciu ďalšej aktualizácie adaptéra, nainštalujte aj túto aktualizáciu.

Poznámka Táto oprava bola zahrnutá v aktualizácii systému konzoly Xbox One v júni 2014. Ak ste sa predtým neúspešne pokúšali aktualizovať ovládač, skúste to znova.

Ak sa ovládač naďalej odpája aj po aktualizácii, budete ho musieť vymeniť. Náhradné zariadenie si môžete objednať na stránke Podpora zariadení.

Príliš veľa zvuku hry alebo zvuku rozhovoru

Ak sú k adaptéru pripojené konektory zvuku hry a zvuku rozhovoru, pomocou tlačidla Game balance (Úroveň v hre) alebo Chat balance (Úroveň počas rozhovoru) zvýšte alebo znížte hlasitosť požadovaného typu zvuku.

Adaptér stereofónnych slúchadiel je pokazený

Ak je adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One pokazený, môžete si náhradný adaptér objednať zo Podpora zariadení.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie adaptéra stereofónnych slúchadiel pre Xbox One so systémom Windows 10, alebo iným problémom?