Riešenie problémov s náhlavnou súpravou na chatovanie pre Xbox One v systéme Windows 10

Ak nepočujete zvuk z náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One, skontrolujte, či postupujete podľa jedného z podporovaných scenárov v nižšie uvedenej tabuľke a potom vyskúšajte kroky na riešenie problémov na tejto stránke.

Poznámky

 • Ovládače pripojené prostredníctvom Bluetooth nepodporujú žiadne pripojené zariadenia, vrátane náhlavných súprav.
 • Ak chcete používať slúchadlá na počítači, pripojte ovládač k počítaču pomocou kábla USB alebo bezdrôtového adaptéra pre Windows a pripojte náhlavnú súpravu na chatovanie pre Xbox priamo do ovládača. Pozrite si nasledujúce podporované scenáre.

Počet ovládačov Xbox, ktoré môžu byť pripojené súčasne

Platforma

Prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Xbox a USB

Prostredníctvom Bluetooth

Konzola Xbox One

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 8
Bezdrôtový ovládač pre Xbox a náhlavná súprava na chatovanie pre Xbox – 4
Bezdrôtový ovládač pre Xbox a stereofónne slúchadlá pre Xbox – 2

Nepodporované

Windows 10

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 8
Bezdrôtový ovládač pre Xbox a náhlavná súprava na chatovanie pre Xbox – 4
Bezdrôtový ovládač pre Xbox a stereonáhlavná súprava pre Xbox – 2

Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 1

Poznámka: Vyžaduje systém Windows 10 Anniversary Edition a bezdrôtový ovládač pre Xbox s funkciou Bluetooth.

Windows 8.1

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 4
(zvuk prostredníctvom ovládača nie je podporovaný)

Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Nepodporované

Windows 7

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 4
(zvuk prostredníctvom ovládača nie je podporovaný)

Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Nepodporované

Postup pri riešení problémov

 • Odpojte slúchadlá alebo kábel slúchadiel z dolnej časti ovládača a potom ich znova pevne zapojte do ovládača (do rozširujúceho portu pre slúchadlá alebo do 3,5-milimetrového portu pre slúchadlá na rozhovor s 3,5-milimetrovým konektorom).
Obrázok ukazuje odpájanie ovládacích prvkov slúchadiel od ovládača. Obrázok ukazuje pripájanie ovládacích prvkov slúchadiel do ovládača.
Obrázok ukazuje odpájanie 3,5-milimetrového konektora slúchadiel na rozhovor od ovládača. Obrázok ukazuje pripájanie 3,5-milimetrového konektora slúchadiel na rozhovor do ovládača.

Poznámka: Ak odpájate kábel slúchadiel z ovládača, nikdy zaň neťahajte. Slúchadlá odpojte z ovládača potiahnutím za zástrčku slúchadiel.

 • Skontrolujte, či nie sú slúchadlá stlmené. Skontrolujte tlačidlo stíšenia na ovládaní slúchadiel.
Obrázok ukazuje tlačidlo stlmenia na prvkoch slúchadiel. Obrázok ukazuje ovládacie prvky zvuku na kábli slúchadiel pre Xbox One.
 • Zvýšte hlasitosť zvuku. Ak sú slúchadlá pripojené do 3,5-milimetrového portu, prejdite do ponuky Nastavenia, vyberte položku Zariadenia, vyberte položku Pripojené zariadenia, vyberte svoj ovládač a potom nastavte možnosti zvuku.
 • Vyskúšajte iný ovládač alebo slúchadlá, aby ste skontrolovali poruchu hardvéru.
 • Aktualizujte svoj ovládač, aby ste mali istotu, že je v ňom najnovší softvér. Pozrite si článok Pripojenie náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One.

Ak sa pomocou týchto krokov problém neodstránil, použite nasledujúce riešenia problémov.

Poznámka: Slúchadlá na rozhovor pre konzolu Xbox One sú navrhnuté len na používanie s ovládačmi pre konzolu Xbox One. Slúchadlá nie sú určené na používanie so žiadnym iným zariadením. Konzola Xbox One neprenáša cez náhlavnú súpravu na chatovanie pre Xbox One zvuky ani hudbu z hry. Ak hľadáte slúchadlá pre Xbox, ktoré poskytujú zvuk z hry aj rozhovoru, pozrite si článok Stereofónne slúchadlá pre Xbox One.

Riešenia

Kontrola a vyčistenie hardvéru ovládača konzoly Xbox

Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Skontrolujte, či sa na slúchadlách, kábli a konektore nenachádzajú viditeľné poškodenia.
 2. Skontrolujte, či sa na konektoroch slúchadiel nenachádzajú nečistoty. Na vyčistenie konektorov použite vatový tampón namočený do čistého liehu.
 3. Skontrolujte, či ovládač pre Xbox One funguje správne a že môžete pomocou neho zapnúť a vypnúť konzolu. Pomoc s riešením problémov s ovládačom pre Xbox One nájdete v článku Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa odpája alebo sa nemôže pripojiť.
 4. Presvedčte sa, že konektor je pevne zasunutý do rozširujúceho portu náhlavnej súpravy na chatovanie pre Xbox One (nachádza sa na ovládači pod smerovým ovládačom a pravou páčkou).

Konfigurácia ochrany osobných údajov a nastavení bezpečnosti online

Ak na konzole nastavíte profil pre dieťa, vďaka nastaveniam Ochrana osobných údajov a nastavenia bezpečnosti online môže vlastník rodičovského profilu kontrolovať, kto môže komunikovať s detským profilom v službe Xbox Live prostredníctvom rozhovoru. V časti Ochrana osobných údajov a bezpečnosť online v rámci svojho účtu môžete rozhovory povoliť v profile dieťaťa. V prípade hráčov mladších ako 17 rokov je predvolené nastavenie Iba priatelia.

Počas hrania hry počujete ozvenu alebo hluk

Poznámka: Efekt ozveny, ktorý počujete, často vzniká na strane rozprávajúcej osoby, a nie na strane osoby, ktorá ozvenu počuje. Ak napríklad ozvenu počujete, iba ak rozpráva iná osoba, problém môže byť v pripojení slúchadiel rozprávajúcej osoby.

Ozvenu alebo hluk počas hrania hry môžu spôsobovať nasledujúce podmienky:

 • Mikrofón rozpozná hluk v okolí. Zahŕňa to aj prenos hlasu, ktorý pochádza zo slúchadla.
 • Zástrčka slúchadiel nie je úplne zasunutá do ovládača.
 • Používate bezdrôtový ovládač pre Xbox One a úrovne nabitia batérií v jednotke sú nízke.

Ak vy alebo iní hráči počujú počas hrania hry ozvenu alebo iný hluk, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

 • Znížte hlasitosť zvukového výstupu zariadenia.
 • Odpojte slúchadlá a potom ich znova dôkladne pripojte k rozširujúcemu portu na ovládači.
  Poznámka: Ak odpájate kábel slúchadiel z ovládača, nikdy zaň neťahajte. Slúchadlá odpojte od ovládača potiahnutím za zástrčku slúchadiel.
 • Vyčistite zástrčku na kábli slúchadiel pomocou čistej handričky a potom slúchadlá znova pripojte k ovládaču.
 • Otestujte slúchadlá ich pripojením k inému ovládaču.
 • Ak používate bezdrôtový ovládač pre Xbox One, vymeňte batérie veľkosti AA alebo znova nabite nabíjateľnú batériu pre konzolu Xbox One.

Ostatní hráči vás nepočujú

Ak počujete ostatných v rámci večierka alebo v hre, ale oni vás nepočujú, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či nie sú slúchadlá stlmené

Skontrolujte, či nesvieti oranžová dióda LED vedľa tlačidla stíšenia.

Riešenie č. 2: Otestujte náhlavnú súpravu na chatovanie pre Xbox One

Na otestovanie slúchadiel si budete musieť do zariadenia so systémom Windows prevziať Skype:

 1. Zapnite ovládač pre Xbox One a skontrolujte, či svieti tlačidlo Xbox , čo znamená, že ovládač je zapnutý.
 2. Pripojte slúchadlá k ovládaču.
 3. Ak ešte nemáte nainštalovanú aplikáciu Skype, prevezmite ju.
 4. Vyberte položku Nástroje a potom položku Možnosti. Potom výberom položky Nastavenia zvuku v ponuke Všeobecné otestujte mikrofón a reproduktory. Počas testovania skontrolujte, či máte náhlavnú súpravu na chatovanie pre Xbox One vybratú v rozbaľovacom zozname zariadení.

Poznámka: Počas prvotného nastavovania aplikácie Skype sa zobrazí výzva na kontrolu kvality zvuku a obrazu.

Ďalšie informácie o testovaní s aplikáciou Skype nájdete v článku o aplikácii Skype Riešenie problémov s reproduktormi alebo slúchadlami.

Vymeňte ovládač za iný

Ak ste postupovali podľa týchto krokov na riešenie problémov, ale slúchadlá na rozhovor napriek tomu nefungujú, možno treba vymeniť váš ovládač. Získajte ďalšie informácie o objednaní náhradného ovládača pre Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s náhlavnou súpravou na chatovanie pre Xbox One v systéme Windows 10, alebo iným problémom?