Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s univerzálnym ovládačom pre Xbox 360 a Windows

Ak ste vyskúšali kroky v článku Nastavenie univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows a problém s pripojením ovládača k systému Windows pretrváva, pozrite si postupy na riešenie problémov uvedené nižšie.

Riešenia

Kontrola, či systém spĺňa požiadavky na univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows

Ktorú verziu systému Windows používate?

Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows je navrhnutý tak, aby fungoval v systéme Windows XP s balíkom Service Pack 2 (SP2) a novších verziách systému Windows.

Bol nainštalovaný softvér ovládača?

Skontrolujte, či bol nainštalovaný softvér ovládača. Hardvérový ovládač vyžaduje softvérový ovládač, aby fungoval v počítačoch so systémom Windows. Softvérový ovládač sa nachádza na disku, ktorý sa dodáva s hardvérovým ovládačom. Softvérový ovládač môžete prevziať aj z webovej lokality Microsoft Hardware.

Poznámky:

 • Softvérový ovládač je program, ktorý umožňuje zariadeniu – v tomto prípade univerzálnemu ovládaču pre Xbox 360 a Windows – spolupracovať s operačným systémom Windows a hrou.
 • V počítači so systémom Windows 7 sa softvérový ovládač automaticky prevezme a nainštaluje po pripojení hardvérového ovládača. V operačnom systéme Windows 8.1 je hardvérový ovládač súčasťou systému.

Aktualizácia ovládačov zariadenia vášho ovládača

Najnovšie ovládače pre univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows môžete prevziať z webovej lokality Microsoft Hardware.

Taktiež prevezmite a nainštalujte všetky kritické a dôležité aktualizácie systému Windows prostredníctvom služby Windows Update.

Riešenie problémov s portom USB

Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows potrebuje napájaný port USB. Ak ovládač nefunguje správne, skúste ho zapojiť do iného portu USB. Nepoužívajte rozbočovače USB ani porty na prednej strane počítača. Nenapájané rozbočovače alebo porty nemusia ovládač dostatočne napájať. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, zapojte ovládač do iného portu USB na zadnej strane počítača.

Porty na zadnej strane počítača sú zvyčajne napájané. Porty na prednej strane počítača nemusia byť napájané. Externý rozbočovač USB obsahuje napájané porty, iba ak je vybavený samostatným zdrojom napájania alebo sieťovým adaptérom.

Riešenie problémov

Poznámka: Informácie o inštalácii univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows nájdete v článku Nastavenie univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows.

Windows 8.1

V počítači so systémom Windows 8.1 môžete problémy s ovládačom vyriešiť pomocou položky Zariadenia a tlačiarne na Ovládacom paneli. Postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke vyberte položku Control Panel (Ovládací panel).
 2. Vyberte položku View Devices and Printers (Zobraziť zariadenia a tlačiarne).
 3. Overte, či sa ovládač zobrazuje v časti Devices (Zariadenia), kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Game controller settings (Nastavenie hracieho zariadenia).
 4. Skontrolujte stav ovládača a vyberte položku Properties (Vlastnosti).
 5. Na karte Test otestujte, či ovládač funguje správne. V prípade problémov vyberte položku Calibrate (Kalibrovať) na karte Settings (Nastavenia).
 6. Ak sa problémy vyskytujú aj naďalej, kliknite pravým tlačidlom myši na ovládač v časti Devices (Zariadenia) okna Devices and Printers (Zariadenia a tlačiarne) a potom vyberte položku Troubleshoot (Riešiť problémy).

Windows 7 a staršie verzie systému Windows

V systéme Windows 7 a starších verziách systému Windows môžete problémy s ovládačom vyriešiť pomocou Správcu zariadení. Môžete zistiť, či sú uvedené správne položky, a skontrolovať, či sa nevyskytujú konflikty.

Poznámka: Konflikt je v Správcovi zariadení označený žltým výkričníkom.

Ak chcete použiť Správcu zariadení, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), na položku Run (Spustiť), zadajte text sysdm.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Na karte Hardware (Hardvér) kliknite na položku Device Manager (Správca zariadení).
 3. Ak je ovládač úspešne nainštalovaný, v Správcovi zariadení sa zobrazujú tri položky. V časti Human Interface Devices (Zariadenia s rozhraním HID) musia byť dve položky:
  • HID-compliant game controller (Herný ovládač kompatibilný so zariadeniami s rozhraním HID),
  • USB Human Interface Device (Zariadenie s rozhraním HID USB).
  Okrem toho by sa v časti Microsoft Common Controller for Windows Class (Bežný ovládač spoločnosti Microsoft pre triedu systému Windows) mala nachádzať tretia položka:
  • Xbox 360 Controller for Windows (Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows).
 4. Ak sa vedľa niektorej z týchto položiek zobrazuje žltý výkričník, ide o problém s inštaláciou. Ak ide o problém s niektorou položkou v časti Human Interface Devices (Zariadenia s rozhraním HID), najprv odpojením ovládača overte, či je príčinou problému ovládač. Ak problém spôsoboval konflikt hardvéru s ovládačom, po odpojení ovládača sa žltý výkričník už nebude zobrazovať.

Ak chcete vyriešiť problémy s ovládačom v Správcovi zariadení, postupne skúste tieto riešenia (na ďalšie riešenie prejdite, iba ak riešenie, ktoré skúšate, neodstráni problém):

 1. Použite zabudovaného Poradcu pri riešení problémov:
  1. V aplikácii Device Manager (Správca zariadení) dvakrát kliknite na položku Xbox 360 Controller for Windows (Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows).
  2. Kliknite na položku Troubleshoot (Riešiť problémy) a potom postupujte podľa uvedených krokov.
 2. Odstráňte a potom znova rozpoznajte ovládač:
  1. Pravým tlačidlom kliknite na položku Xbox 360 Controller for Windows (Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows) a potom kliknite na položku Uninstall (Odinštalovať).
  2. V ponuke Action (Akcia) kliknite na položku Scan for hardware changes (Zisťovať zmeny hardvéru).
 3. Skúste aktualizovať ovládač:
  1. Dvakrát kliknite na položku Xbox 360 Controller for Windows (Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows).
  2. Na karte Driver (Ovládač) kliknite na položku Update Driver (Aktualizovať ovládač).

Poznámka: Tieto informácie sa vzťahujú len na univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows. Informácie o ostatných zariadeniach Gamepad a pákových ovládačoch nájdete na webovej lokalite alebo v centre technickej podpory výrobcu príslušného periférneho zariadenia. Informácie o konfigurácii konkrétnej hry hranej pomocou ovládača nájdete na webovej lokalite alebo v centre technickej podpory vydavateľa príslušnej hry.

Otestovanie ovládača v konzole Xbox 360

Skúste ovládač použiť v konzole Xbox 360, aby ste vylúčili možné problémy s hardvérom.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s univerzálnym ovládačom pre Xbox 360 a Windows, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku