Nastavenie univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows

Mnoho počítačových hier umožňuje hru pomocou ovládača pre Xbox namiesto klávesnice alebo myši. Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows môžete jednoducho nainštalovať v každom počítači, ktorý má dostupný port USB a v ktorom je nainštalovaný systém Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 alebo Windows 7.

Poznámka: Tieto informácie sa vzťahujú len na univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows. Pomoc s riešením problémov s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One nájdete v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One k počítaču so systémom Windows. Pomoc s inými zariadeniami Gamepad a pákovými ovládačmi, ako aj informácie o konfigurácii konkrétnej hry hranej pomocou ovládača, nájdete na webovej lokalite alebo v centre technickej podpory príslušného výrobcu.

Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows

Nastavenie káblového ovládača v systéme Windows 10

Ak chcete nainštalovať káblový ovládač pre konzolu Xbox 360 v systéme Windows 10, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zapojte ovládač pre konzolu Xbox 360 do ľubovoľného portu USB 2.0 alebo 3.0 na počítači.
 2. Systému Windows 10 automaticky nainštaluje ovládače pre váš ovládač, takže nie je potrebné preberať ani inštalovať iný softvér, než aktualizácie systému Windows 10. Po zobrazení kontextového oznámenia, že boli ovládače nainštalované, môžete začať ovládač používať.
 3. Spustite hru alebo aplikáciu Xbox a otestujte ovládač stlačením tlačidla, potiahnutím spúšte alebo posunutím páčky na ovládači.

Poznámky:

 • Ak počítač nerozpozná káblový ovládač konzoly Xbox 360, skúste ovládač zapojiť do iného portu USB a znovu ho otestujte.
 • Ak ovládač naďalej nefunguje, skontrolujte, či sú nainštalované všetky aktualizácie systému Windows 10. Nainštalujte všetky aktualizácie a skúste to znova.
 • Informácie o tom, ako môžete ovládač pre Xbox 360 nakonfigurovať pre konkrétnu hru, nájdete v dokumentácii k hre.

Nastavenie káblového ovládača v systéme Windows 8.1 alebo Windows 8

Ovládače pre systém Windows 8.1 a Windows 8 sú predvolene nainštalované. Stačí pripojiť ovládač do portu USB a ovládač sa nainštaluje sám.

Ak sa vyskytne problém s ovládačmi, softvér ovládača môžete nainštalovať do počítača so systémom Windows 8.1 alebo Windows 8 pomocou režimu kompatibility so systémom Windows 7. Postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

Krok 1: Inštalácia softvéru univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows

 1. Prejdite na lokalitu Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows.
 2. Posuňte sa nadol a vyberte položku Súbory na stiahnutie. Vyberte verziu systému Windows 7, ktorá sa zhoduje s procesorom v počítači:
  • Windows 7 (iba 32-bitová verzia)
  • Windows 7 (iba 64-bitová verzia)
 3. Z rozbaľovacieho zoznamu Jazyky vyberte jazyk operačného systému.
 4. Kliknite na softvérové prepojenie pod rozbaľovacím zoznamom jazykov.
 5. Uložte súbor.
 6. V umiestnení s prevzatými súbormi v počítači kliknite pravým tlačidlom myši na prevzatý program a vyberte položku Vlastnosti.
 7. Na karte Kompatibilita začiarknite políčko Tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Windows 7.
 8. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom vyberte položku OK.
 9. Dvojitým kliknutím spustite program. Program Xbox 360 Accessories Setup nainštaluje potrebné súbory v počítači. Po skončení sa môže zobraziť výzva na reštartovanie zariadenia.

Krok 2: Pripojenie káblového ovládača pre Xbox 360 k počítaču

Zapojte káblový ovládač pre konzolu Xbox 360 do ľubovoľného portu USB 2.0 alebo 3.0 na počítači.

Krok 3: Otestovanie ovládača

 1. Otvorte dialógové okno Hracie zariadenia.
  • Systém Windows 8: Na obrazovke Štart v počítači zadajte text joy.cpl. Potom vo výsledkoch vyhľadávania vyberte položku joy.cpl.
 2. Vyberte položku Ovládač pre Xbox 360 a potom položku Vlastnosti.
 3. Otestujte káblový ovládač konzoly Xbox 360 stlačením tlačidla, potiahnutím spúšte alebo posunutím páčky na ovládači.
 4. Ak počítač ovládač nerozpozná, skúste ovládač zapojiť do iného portu USB a znova ho otestujte.

Informácie o tom, ako môžete ovládač pre Xbox 360 nakonfigurovať pre konkrétnu hru, nájdete v dokumentácii k hre.

Nastavenie káblového ovládača v systéme Windows 7

Krok 1: Inštalácia softvéru univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows

Softvér univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows môžete nainštalovať dvomi spôsobmi.

Poznámka: Štandardný káblový ovládač pre Xbox 360 možno pripojiť k počítaču so systémom Windows prostredníctvom portu USB, ale skôr než bude ovládač fungovať, musíte nainštalovať disky.

Inštalácia pomocou inštalačného disku CD:

Ak chcete softvér nainštalovať pomocou inštalačného disku dodaného s ovládačom pre Xbox 360, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vložte inštalačný disk do jednotky CD alebo DVD v počítači. Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, prejdite na jednotku CD alebo DVD a spustite inštalačný program manuálne.
 2. Na obrazovke Inštalácia vyberte položku Inštalovať.
 3. Program Xbox 360 Accessories Setup nainštaluje potrebné súbory do počítača.
 4. Poznámka: Po dokončení inštalácie sa môže zobraziť výzva na reštartovanie počítača.

Inštalácia prevzatím softvéru:

 1. Prejdite na lokalitu Univerzálny ovládač pre Xbox 360 a Windows. V popise produktu vyberte položku Súbory na prevzatie.
 2. V časti Softvér a ovládače vyberte z rozbaľovacej ponuky verziu systému Microsoft Windows, ktorú používate (7, Vista alebo XP) a jazyk operačného systému. Ak má nastavenie Oblasť a jazyk vo vašom počítači napríklad hodnotu Angličtina (USA), vyberte zo zoznamu Jazyk položku Angličtina (USA).
 3. Zvoľte odkaz na prevzatie v rozbaľovacej ponuke.
 4. Otvorte prevzatý súbor .exe v prehliadači a v prípade výzvy vyberte možnosť Áno na potvrdenie inštalácie.
 5. Vyberte položku Spustiť. Program Xbox 360 nainštaluje potrebné súbory do počítača. Po skončení sa môže zobraziť výzva na reštartovanie počítača.

Krok 2: Pripojenie káblového ovládača pre Xbox 360 k počítaču

Po nainštalovaní softvéru zapojte konektor USB káblového ovládača do portu USB 2.0 alebo 3.0 na počítači.

Krok 3: Otestovanie ovládača

 1. V počítači vyberte tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte text joy.cpl a potom stlačte kláves ENTER.
 2. Vyberte položku Ovládač pre Xbox 360 a potom položku Vlastnosti.
 3. Otestujte káblový ovládač konzoly Xbox 360 stlačením tlačidla, potiahnutím spúšte alebo posunutím páčky na ovládači. Ak ovládač funguje správne, v aplikácii sa rozsvieti príslušná akcia.

  Ak aplikácia nerozpozná váš ovládač, skúste ho zapojiť do iného portu USB a znova ho otestujte. Ak aplikácia ani potom nerozpozná ovládač, prečítajte si článok Riešenie problémov s univerzálnym ovládačom pre Xbox 360 a Windows.

Nastavenie bezdrôtového ovládača v počítači so systémom Windows

Poznámka: Štandardný bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 možno pripojiť k počítaču so systémom Windows, ale na hranie hier musíte mať bezdrôtový herný prijímač Xbox 360, aj keď máte súpravu na nabíjanie počas hry pre Xbox 360.

Krok 1: Pripojenie bezdrôtového herného prijímača Xbox 360 k počítaču

 1. Odstráňte zelený štítok z bezdrôtového herného prijímača.
 2. Zasuňte konektor USB herného prijímača do napájaného portu USB 2.0 na počítači (na prednej alebo zadnej strane počítača).
Obrázok pripájania USB konektora bezdrôtového herného prijímača Xbox 360 do portu USB na prednej strane stolného počítača.

Poznámka: Porty USB na prednej strane počítača pravdepodobne nie sú napájanými portmi USB 2.0. Skúste použiť niektorý z portov na zadnej strane počítača.

Zelený indikátor na prijímači signalizuje, že jednotka funguje.

 1. Ak sa automaticky spustí Sprievodca pridaním nového hardvéru, vyberte položku Nainštalovať softvér automaticky (odporúča sa) a kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak sprievodca úspešne nainštaluje softvér, vyberte položku Dokončiť a prejdite na Krok 3: Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox 360 k počítaču.

  Ak sa sprievodcovi nepodarí nainštalovať softvér, prejdite na krok 2.

Krok 2: Inštalácia softvéru herného prijímača Xbox

Ak máte inštalačný disk dodaný s bezdrôtovým herným prijímačom Xbox 360, môžete softvér nainštalovať z tohto disku. Ak nemáte tento disk, softvér si môžete prevziať online a nainštalovať ho.

Inštalácia pomocou inštalačného disku CD:

 1. Vložte inštalačný disk do jednotky CD alebo DVD počítača. Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, prejdite na jednotku CD alebo DVD a spustite inštalačný program manuálne.
 2. Postupujte podľa krokov na inštaláciu softvéru.

  Poznámka: Po dokončení inštalácie sa môže zobraziť výzva na reštartovanie počítača.

Inštalácia prevzatím softvéru:

 1. Prejdite na webovú lokalitu Microsoft Hardware do sekcie Prevzatie softvéru.
 2. Do poľa Vyhľadať súbory na prevzatie zadajte „Xbox” a ako typ produktu vyberte možnosť Hry.
 3. Ako produkt vyberte položku Bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 a Windows (toto je softvér pre bezdrôtový herný prijímač).
 4. Vyberte verziu systému Microsoft Windows používanú v počítači, vyberte jazyk operačného systému a potom kliknite na tlačidlo Prevziať.
 5. Vyberte položku Spustiť.
 6. Program Xbox 360 Accessories Setup nainštaluje potrebné súbory do počítača.

  Poznámka: Po dokončení inštalácie sa môže zobraziť výzva na reštartovanie počítača.

Krok 3: Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox 360 k počítaču

 1. Zapnite bezdrôtový ovládač pre Xbox 360 stlačením a podržaním tlačidla Sprievodca .
 2. Na prijímači stlačte tlačidlo pripojenia. Je to okrúhle tlačidlo umiestnené v strede prijímača. Indikátor zabliká na zeleno.
Obrázok znázorňuje bezdrôtový herný prijímač Xbox 360 a šípku ukazujúcu na tlačidlo pripojenia.
 1. Stlačte tlačidlo pripojenia na ovládači. Je to malé okrúhle tlačidlo umiestnené na prednom okraji ovládača, keď ho držíte v rukách.
Obrázok prsta, ktorý stláča tlačidlo pripojenia na ovládači pre Xbox 360.

Zelené blikajúce indikátory na ovládači a prijímači signalizujú, že sa zariadenie pokúša vytvoriť pripojenie. Keď kontrolky prestanú blikať, jedna z kontroliek okolo tlačidla Sprievodca zostane svietiť, čím signalizuje pripojenie ovládača.

Obrázok bezdrôtového ovládača pre Xbox 360 s rozsvieteným jedným zeleným indikátorom okolo tlačidla sprievodcu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows, alebo iným problémom?