Inštalácia bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows

Bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows 10 môžete nainštalovať v ľubovoľnom zariadení s Windowsom 10 a bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows môžete nainštalovať na v ľubovoľnom tablete, prenosnom počítači alebo stolnom počítači s Windowsom 10, Windowsom 8.1 alebo Windowsom 7. Adaptér sa nastavuje v dvoch krokoch—pripojenie adaptéra k zariadeniu a priradenie ovládača.

Pripojenie adaptéra k zariadeniu

Presvedčte sa, že je zariadenie s Windowsom aktualizované a pripojené na internet.

Zapojte adaptér do portu USB 2.0 alebo 3.0 na zariadení s Windowsom a inštalácia sa spustí automaticky. Ovládače pre adaptér sú vstavané do operačného systému Windows.

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v článku Funkcie bezdrôtového ovládača pre Xbox v jednotlivých operačných systémoch.

Kresba prenosného počítača s bezdrôtovým adaptérom Xbox pre Windows zapojeným do USB portu na bočnej strane

Ak používate adaptér so stolným počítačom alebo iným zariadením, ktorého port USB nie je otočený smerom k ovládaču alebo ho blokujú kovové predmety, mali by ste použiť dodaný predlžovací kábel USB, aby ste zabránili rušeniu bezdrôtového pripojenia a dosiahli dobrú priamu viditeľnosť ovládača.

Bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows zobrazený na stole vedľa monitora a pripojený pomocou predlžovacieho kábla USB k stolnému počítaču umiestnenému pod stolom.

Pripojenie ovládača

Ak ste už niekedy použili bezdrôtový ovládač pre Xbox One, proces pripájania na spárovanie ovládača s konzolou alebo v tomto prípade s bezdrôtovým adaptérom Xbox pre Windows vám bude známy.

Na obrázku znázorňuje bodkovaná čiara komunikáciu ovládača pre Xbox s prenosným počítačom prostredníctvom bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows

Pri pripájaní ovládača k bezdrôtovému adaptéru Xbox pre Windows postupujte podľa týchto krokov:

  1. Pripojte bezdrôtový adaptér Xbox k zariadeniu s Windowsom 10 (aby bol napájaný) a potom stlačte tlačidlo na bezdrôtovom adaptéri Xbox.
  2. Uistite sa, že ovládač je zapnutý, a potom stlačte tlačidlo pripojenia na ovládači. Počas pripájania bude LED indikátor na ovládači blikať. Po pripojení bude LED indikátor na adaptéri aj na ovládači svietiť.

Niektoré počítače, ako napríklad Microsoft Surface Studio, majú zabudovaný bezdrôtové ovládanie Xboxu. Vďaka tomu môžete pripojiť ovládač bezdrôtovo použitím možnosti Pridať zariadenie v Nastaveniach. Tento spôsob môžete tiež použiť na pripojenie pomocou bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows namiesto stláčania tlačidla na adaptéri.

  1. V PC prejdite na položky Nastavenie > Zariadenia.
  2. Vyberte položku Pridať zariadenie Bluetooth alebo iné zariadenie.
  3. Vyberte položku Všetko iné.
  4. Vyberte položku Bezdrôtový ovládač pre Xbox.
  5. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Ak sa vyskytujú problémy s inštaláciou adaptéra alebo ovládača, prečítajte si článok Riešenie problémov s bezdrôtovým adaptérom Xbox pre Windows.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Inštalácia bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows, alebo iným problémom?