Prihlásenie do aplikácie Sprievodca konzolou Xbox vo Windowse 10

Prihlásenie v aplikácii Sprievodca konzolou je rýchle a jednoduché, ale pre prípad, že ste nový používateľ konzoly Xbox alebo máte viacero kont Microsoft, navrhli sme postup tak, aby bol čo najľahší.

Aplikácia Sprievodca konzolou Xbox je vo Windowse 10 predvolene pripnutá v ponuke Štart. Ak chcete začať proces prihlásenia, vyberte prvýkrát aplikáciu Sprievodca konzolou Xbox. Aplikácia sa začne otvárať a nad ňou sa zobrazí menšie okno s niekoľkými avatarmi. Ak ste sa v systéme Windows 10 prihlásili pomocou konta Microsoft, proces bude čiastočne odlišný.

Na tejto stránke

Prihlásili ste sa v systéme Windows 10 pomocou konta Microsoft

Ak ste sa v systéme Windows 10 prihlásili pomocou konta Microsoft, tento účet bude prepojený s kontom používateľa prihláseným v počítači. Zjednoduší sa tým prihlásenie vo všetkých aplikáciách spoločnosti Microsoft (Skype, OneDrive, Office 365, Xbox, Groove Hudba, Filmy a TV programy a ďalších).

Ak chcete začať proces prihlásenia, vyberte prvýkrát aplikáciu Sprievodca konzolou Xbox. Aplikácia sa začne otvárať a nad ňou sa zobrazí menšie okno s niekoľkými avatarmi.

Aplikácia Sprievodca konzolou Xbox skontroluje poverenia konta Microsoft, pomocou ktorého ste sa prihlásili v systéme Windows 10, a zistí, či k nemu nie je priradená menovka hráča.

Scenár č. 1: Máte existujúci účet Xbox Live priradený ku kontu Microsoft

Scenár č. 2: Aktuálny profil Xbox Live sa nezobrazuje

Scenár č. 3: Nemáte účet Xbox Live priradený ku kontu Microsoft

Scenár č. 1: Máte existujúci účet Xbox Live priradený ku kontu Microsoft

Ak je k vášmu kontu Microsoft priradený účet Xbox Live, zobrazí sa okno Vitajte späť s vaším menom a obrázkom hráča. Aplikácia Sprievodca konzolou potom zobrazí obrazovku Váš vzhľad v službe Xbox Live.

Ak ste to vy a je to váš účet, ktorý používate na hry v konzole Xbox, vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.

Scenár č. 2: Aktuálny profil Xbox Live sa nezobrazuje

Ak je zobrazený účet starý, nie je váš alebo to nie je účet, s ktorým v súčasnosti hráte, vyberte položku Prihlásiť sa pomocou iného účtu. Zobrazí sa obrazovka výberu účtu. Výber účtu je nová funkcia, ktorá vám umožňuje jednoducho prepínať medzi účtami Microsoft bez nutnosti zadávať heslá alebo opätovne overovať poverenia.

Ak chcete do výberu konta pridať nové konto Microsoft, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Konto Microsoft.
 2. Zobrazia sa polia na prihlásenie pomocou konta Microsoft, v ktorých zadáte:
  • E-mailovú adresu priradenú k vášmu kontu Microsoft.
  • Heslo priradené k vášmu kontu Microsoft. Ak ste zabudli heslo, môžete ho získať pomocou tlačidla pod textovým poľom.

  • Poznámka: Ak ste zabudli e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa prihlasujete, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
  • Overením konta dokončite proces prihlásenia. Po dokončení sa vrátite do okna Vitajte späť s vaším menom a obrázkom hráča. Aplikácia Sprievodca konzolou potom zobrazí okno Váš vzhľad v službe Xbox Live, kde výberom položky Zahrajme sa prejdete do aplikácie.
 1. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Sprievodca konzolou, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Sprievodca konzolou v ponuke Nastavenia v rámci aplikácie Sprievodca konzolou.

Scenár č. 3: Nemáte konto Xbox Live priradené ku kontu Microsoft

Ak nemáte účet Xbox Live priradený ku kontu Microsoft, pomocou ktorého ste sa prihlásili v systéme Windows 10, systém pre vás automaticky vygeneruje novú menovku hráča. Po prijatí podmienok sa k vašej e-mailovej adrese automaticky priradí profil v službe Xbox s menovkou hráča. Svoju menovku hráča môžete raz bezplatne zmeniť do 30 dní od jej vytvorenia. Potom sa za zmenu účtuje malý poplatok. Informácie o zmene menovky hráča nájdete v téme Zmena menovky hráča v službe Xbox Live.

Poznámka: Ak prejdete do okna Vytvorme pre vás identitu v službe Xbox Live (voláme ju menovka hráča) a zistíte, že ste prihlásení pomocou konta Microsoft, ku ktorému nie je priradený účet Xbox Live, môžete vybrať položku Prihlásiť sa pomocou iného účtu. Zobrazí sa okno výberu konta a môžete pridať konto Microsoft, pomocou ktorého sa prihlasujete v službe Xbox Live.

Prihlásili ste sa v systéme Windows 10 pomocou lokálneho konta

Lokálne konto je množina iných poverení ako konto Microsoft. Lokálne konto zvyčajne majú používatelia, ktorí inovujú zo systému Windows 7.

Po spustení ľubovoľnej aplikácie spoločnosti Microsoft (vrátane Store) sa zobrazí výzva na prihlásenie alebo na vytvorenie konta Microsoft. Konto Microsoft, pomocou ktorého sa prvýkrát prihlásite, sa stane predvoleným kontom, ktoré bude zariadenie používať na prihlasovanie vo všetkých službách spoločnosti Microsoft.

Poznámka Najjednoduchšie je používať len jedno konto Microsoft pre všetky produkty a služby spoločnosti Microsoft. Môžete sa prihlasovať a odhlasovať vo všetkých službách spoločnosti Microsoft a predvolený účet si môžete zmeniť, ale nemôžete zlúčiť dva účty. Vytvoreniu nových účtov preto venujte dostatočnú pozornosť.

Ak chcete začať proces prihlásenia, vyberte prvýkrát aplikáciu Sprievodca konzolou Xbox. Aplikácia sa začne otvárať a nad ňou sa zobrazí menšie okno s niekoľkými avatarmi.

 1. V okne Pridanie konta Microsoft sa zobrazia polia na prihlásenie pomocou konta Microsoft, kde zadáte:
  • E-mailovú adresu priradenú k vášmu kontu Microsoft.
  • Heslo priradené k vášmu kontu Microsoft. Ak ste zabudli heslo, môžete ho získať pomocou tlačidla pod textovým poľom.
 1. V okne Dokonalé prispôsobenie môžete toto konto Microsoft nastaviť ako primárne konto. Keďže sa pomocou tohto konta prihlasujete v ďalších službách spoločnosti Microsoft, túto možnosť odporúčame použiť, aby prihlásenie, nastavenie a synchronizácia prebiehali automaticky pre všetky ostatné služby spoločnosti Microsoft. Dokončite tento krok opätovným zadaním hesla a výberom tlačidla Ďalej.
 1. Keďže k tomuto kontu Microsoft nebol priradený žiadny účet Xbox Live, systém pre vás automaticky vygeneruje novú menovku hráča. Ak sa vám menovka hráča, ktorú sme vytvorili, nepáči, nerobte si starosti. Môžete ju raz bezplatne zmeniť. Pomoc nájdete v téme Zmena menovky hráča v službe Xbox Live.
 1. Vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.
 2. 6. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Sprievodca konzolou, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Sprievodca konzolou v ponuke Nastavenia v aplikácii Sprievodca konzolou.

Scenár č. 2: Máte konto Microsoft, ktoré používate pre účet Xbox Live, ale ešte nepoužívate žiadne iné služby spoločnosti Microsoft

 1. V okne Výber konta kliknite na tlačidlo Konto Microsoft.
 1. V okne Pridanie konta Microsoft sa zobrazia polia na prihlásenie pomocou konta Microsoft, kde zadáte:
  • E-mailovú adresu priradenú k vášmu kontu Microsoft, pomocou ktorého ste vytvorili účet Xbox Live.
  • Heslo priradené k vášmu kontu Microsoft. Ak ste zabudli heslo, môžete ho získať pomocou tlačidla pod textovým poľom.
   Poznámka: Ak ste zabudli e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa prihlasujete, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
 1. V okne Dokonalé prispôsobenie môžete toto konto Microsoft nastaviť ako primárne konto. Ak vyberiete túto možnosť, prihlásenie, nastavenie a synchronizácia sa uskutočnia automaticky pre všetky ostatné služby spoločnosti Microsoft. Dokončite tento krok opätovným zadaním hesla a výberom tlačidla Ďalej.
 1. Vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.
 1. 5. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Sprievodca konzolou, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Sprievodca konzolou v ponuke Nastavenia v aplikácii Sprievodca konzolou.

Scenár č. 3: Máte konto Microsoft, ktoré používate pre účet Xbox Live, ale máte aj iné konto Microsoft, ktoré používate pre iné služby spoločnosti Microsoft

 1. V okne Výber konta kliknite na tlačidlo Konto Microsoft.
 1. V okne Pridanie konta Microsoft sa zobrazia polia na prihlásenie pomocou konta Microsoft, kde zadáte:
  • E-mailovú adresu priradenú k vášmu kontu Microsoft, pomocou ktorého ste vytvorili účet Xbox Live.
  • Heslo priradené k vášmu kontu Microsoft. Ak ste zabudli heslo, môžete ho získať pomocou tlačidla pod textovým poľom.
   Poznámka: Ak ste zabudli e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa prihlasujete, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
 1. V okne Dokonalé prispôsobenie môžete toto konto Microsoft nastaviť ako primárne konto. Vyberte položku Pripojím konto Microsoft neskôr, aby sa toto konto Microsoft nenastavilo ako primárne.
 1. Vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.
 2. 5. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Sprievodca konzolou, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Sprievodca konzolou v ponuke Nastavenia v aplikácii Sprievodca konzolou.

Scenár č. 4: Ešte nemáte konto Microsoft, ale chcete začať využívať služby spoločnosti Microsoft dostupné prostredníctvom systému Windows 10

 1. V okne Výber konta kliknite na tlačidlo Konto Microsoft.
 1. V okne Pridanie konta Microsoft vynechajte polia na prihlásenie pomocou konta Microsoft a vyberte položku Vytvoriť. Vyplňte polia a vytvorte nové konto Microsoft.
 1. V okne Dokonalé prispôsobenie môžete toto konto Microsoft nastaviť ako primárne konto. Ak vyberiete túto možnosť, prihlásenie, nastavenie a synchronizácia sa uskutočnia automaticky pre všetky ostatné služby spoločnosti Microsoft. Dokončite tento krok opätovným zadaním hesla a výberom tlačidla Ďalej.
 1. Systém pre vás automaticky vygeneruje novú menovku hráča. K vašej e-mailovej adrese sa automaticky priradí profil Xbox s menovkou hráča. Svoju menovku hráča môžete raz bezplatne zmeniť do 30 dní od jej vytvorenia. Potom sa za zmenu účtuje malý poplatok. Informácie o zmene menovky hráča nájdete v téme Zmena menovky hráča v službe Xbox Live.
 1. Vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.
 2. 6. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Sprievodca konzolou, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Sprievodca konzolou v ponuke Nastavenia v aplikácii Sprievodca konzolou.

Najčastejšie otázky o prihlasovaní do aplikácie Sprievodca konzolou Xbox

Ako sa môžem prihlásiť pomocou inej menovky hráča? Čo ak sa chcem prihlásiť v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox alebo hre pomocou iného účtu Xbox, než je ten, ktorý som pôvodne použil/-a na prihlásenie?

 • Z hry alebo aplikácie Sprievodca konzolou sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť sa pomocou inej menovky hráča.
 • Vždy keď sa prihlásite pomocou iného účtu Xbox, nový účet sa uloží vo výbere účtu. Pri najbližšom prihlásení sa budete môcť jednoducho prihlásiť tak, že zvolíte požadovaný účet vo výbere účtu.
 • Prihlásenie sa použije vo všetkých aplikáciách Xbox. Ak sa v hre alebo aplikácii Sprievodca konzolou Xbox prihlásite pomocou nového konta, s týmto účtom budete prihlásení vo všetkých ostatných aplikáciách Sprievodca konzolou Xbox až dovtedy, kým sa neodhlásite a neprihlásite pomocou iného konta.

Ak sa chcete odhlásiť, v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox prejdite do ponuky Nastavenia. V hornej časti karty Všeobecné vyberte položku Odhlásiť sa.

Ak sa chcete znova prihlásiť, vyberte položku Prihlásiť sa a v okne Váš vzhľad v službe Xbox Live vyberte položku Prihláste sa pomocou iného konta Microsoft.

V okne výberu konta vyberte konto, ktoré ste zadali v minulosti, alebo vyberte položku Konto Microsoft, čím sa prihlásite ako nový používateľ. Nové používateľské konto sa pridá do výberu konta na neskoršie použitie.

Prečo sa pri prihlasovaní zobrazí chyba?

Ak sa zobrazí chyba alebo sa nemôžete prihlásiť, môže to mať niekoľko bežných príčin:

 1. Skontrolujte, či ste pripojení k sieti a či máte pripojenie na internet. Ak chcete otestovať pripojenie, v prehliadači počítača prejdite na lokalitu Bing.com.
 2. Na stránke Stav služby Xbox Live skontrolujte, či nedošlo k výpadku služby Xbox Live.
 3. Prihláste sa na lokalite Xbox.com a skontrolujte, či je vaše konto v dobrom stave.
 4. Skontrolujte hodiny počítača. Prihlásenie je možné len vtedy, ak sú hodiny nastavené podľa serverov služby Xbox Live. Pre nastavenie dátumu a času musí byť v časti Automatické nastavenie času vybratá možnosť Zapnuté.
 5. Ako posledný krok skúste odstrániť konto Microsoft. Prejdite do ponuky Nastavenia, vyberte položku Kontá, potom vedľa konta vyberte položku Odstrániť. Pri prihlásení do aplikácie Sprievodca konzolou Xbox znova pridajte konto z výberu kont.

Len pre Spojené štáty: Prečo sa zobrazí výzva na zaplatenie 50 centov za vytvorenie detského účtu?

Je to politika kont spoločnosti Microsoft, ktorá sa vzťahuje na vytváranie všetkých detských účtov v Spojených štátoch. Na základe tejto politiky musí byť účet dospelej osoby nastavený ako rodičovský a rodič musí zaplatiť poplatok 50 centov z overenej kreditnej karty ako dôkaz, že ide o účet dospelej osoby. Táto politika je v súlade so zákonom týkajúcim sa ochrany osobných údajov detí Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Ďalšie informácie nájdete v článku Poplatok spoločnosti Microsoft za vytvorenie detského účtu – najčastejšie otázky.

Hru mám kúpenú pomocou konta A, ale chcem hrať pomocou konta B. Je to možné?

Áno. V rámci hry vyberte položku Prepnúť konto (na úvodnej obrazovke alebo kdekoľvek, kde sa zobrazuje profil). Ak hra neobsahuje tlačidlo Prepnúť konto, v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox vyberte položku Nastavenia a potom položku Odhlásiť sa. Potom sa prihláste pomocou požadovaného konta a znova spustite hru.

Môžete sa prihlásiť pomocou ľubovoľného profilu Xbox, ale majte na pamäti, že toto konto sa bude používať pre všetky hry Xbox až dovtedy, kým ho znova neprepnete.

Zobrazuje sa chybové hlásenie oznamujúce „Už ste v tejto hre prihlásení na inom zariadení“. Čo to znamená?

Niektoré hry je možné hrať s tým istým kontom Xbox naraz len v jednom zariadení.

V okne chyby sa môžete odhlásiť z konta na ďalšom zariadení a hrať na zariadení, ktoré chcete používať, alebo môžete prepnúť na iný účet Xbox.

Poznámka Do aplikácie Sprievodca konzolou Xbox môžete byť prihlásení na ľubovoľnom počte zariadení. Do hry Xbox Live sa však môžete prihlásiť naraz len na jednom zariadení, aby sa predišlo konfliktom v uložených hrách a dosiahnutých výsledkoch.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prihlásenie do aplikácie Sprievodca konzolou Xbox vo Windowse 10, alebo iným problémom?