Zdieľať túto stránku

Prihlásenie v aplikácii Xbox v systéme Windows 10

Prihlásenie v aplikácii Xbox je rýchle a jednoduché, ale pre prípad, že ste nový používateľ aplikácie Xbox alebo máte viacero účtov Microsoft, navrhli sme postup tak, aby bol čo najľahší.

Aplikácia Xbox je vopred pripnutá na ponuku Štart v systéme Windows 10. Ak sa chcete prihlásiť, vyberte prvýkrát aplikáciu Xbox. Aplikácia sa začne otvárať a nad ňou sa zobrazí menšie okno s niekoľkými avatarmi. Ak ste sa v systéme Windows 10 prihlásili pomocou účtu Microsoft, proces bude čiastočne odlišný.

Na tejto stránke

Prihlásili ste sa v systéme Windows 10 pomocou účtu Microsoft

Ak ste sa v systéme Windows 10 prihlásili pomocou účtu Microsoft, tento účet bude prepojený s účtom používateľa prihláseným v počítači. Zjednoduší sa tým prihlásenie vo všetkých aplikáciách spoločnosti Microsoft (Skype, OneDrive, Office 365, Xbox, Groove Hudba, Filmy a TV programy a ďalších).

Ak sa chcete prihlásiť, vyberte prvýkrát aplikáciu Xbox. Aplikácia sa začne otvárať a nad ňou sa zobrazí menšie okno s niekoľkými avatarmi.

Úvodná obrazovka aplikácie Xbox v systéme Windows 10 so zobrazenými tromi avatarmi

Aplikácia Xbox skontroluje poverenia účtu Microsoft, pomocou ktorého ste sa prihlásili v systéme Windows 10, a zistí, či k nemu nie je priradená menovka hráča.

Scenár č. 1: Máte existujúci účet Xbox Live priradený k účtu Microsoft

Scenár č. 2: Aktuálny profil Xbox Live sa nezobrazuje

Scenár č. 3: Nemáte účet Xbox Live priradený k účtu Microsoft

Scenár č. 1: Máte existujúci účet Xbox Live priradený k účtu Microsoft

Ak je k vášmu účtu Microsoft priradený účet Xbox Live, zobrazí sa okno Vitajte späť s vaším menom a obrázkom hráča. Aplikácia Xbox potom zobrazí okno Váš vzhľad v službe Xbox Live.

Obrazovka Váš vzhľad v službe Xbox Live v aplikácii Xbox

Ak ste to vy a je to váš účet, ktorý používate na hry v konzole Xbox, vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.

Scenár č. 2: Aktuálny profil Xbox Live sa nezobrazuje

Ak je zobrazený účet starý, nie je váš alebo to nie je účet, s ktorým v súčasnosti hráte, vyberte položku Prihlásiť sa pomocou iného účtu. Zobrazí sa okno výberu účtu. Výber účtu je nová funkcia, ktorá vám umožňuje jednoducho prepínať medzi účtami Microsoft bez nutnosti zadávať heslá alebo opätovne overovať poverenia.

V okne Výber účtu aplikácie Xbox sa zobrazuje zoznam účtov.

Ak chcete do výberu účtu pridať nový účet Microsoft, postupujte takto:

 1. Vyberte položku Účet Microsoft.
 2. Zobrazia sa polia na prihlásenie pomocou účtu Microsoft, v ktorých zadáte:
  • E-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu Microsoft.
  • Heslo priradené k vášmu účtu Microsoft. Ak ste zabudli heslo, môžete ho získať pomocou tlačidla pod textovým poľom.

  • Poznámka: Ak ste zabudli e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa prihlasujete, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
Na obrazovke Pridanie účtu Microsoft aplikácie Xbox sa zobrazuje výzva na zadanie e-mailovej adresy a hesla účtu Microsoft.
  • Overením účtu dokončite proces prihlásenia. Potom sa vrátite do okna Vitajte späť s vaším menom a obrázkom hráča. Aplikácia Xbox potom zobrazí okno Váš vzhľad v službe Xbox Live, kde výberom položky Zahrajme sa prejdete do aplikácie.
 1. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Xbox, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Xbox v ponuke Nastavenia v rámci aplikácie Xbox.

Scenár č. 3: Nemáte účet Xbox Live priradený k účtu Microsoft

Ak nemáte účet Xbox Live priradený k účtu Microsoft, pomocou ktorého ste sa prihlásili v systéme Windows 10, systém pre vás automaticky vygeneruje novú menovku hráča. Po prijatí podmienok sa k vašej e-mailovej adrese automaticky priradí profil v službe Xbox s menovkou hráča. Svoju menovku hráča môžete raz bezplatne zmeniť do 30 dní od jej vytvorenia. Potom sa za zmenu účtuje malý poplatok. Informácie o zmene menovky hráča nájdete v článku Zmena menovky hráča v službe Xbox Live.

Poznámka: Ak prejdete do okna Vytvorme pre vás identitu v službe Xbox Live (voláme ju menovka hráča) a zistíte, že ste prihlásení pomocou účtu Microsoft, ku ktorému nie je priradený účet Xbox Live, môžete vybrať položku Prihlásiť sa pomocou iného účtu. Zobrazí sa okno výberu účtu a môžete pridať účet Microsoft, pomocou ktorého sa prihlasujete v službe Xbox Live.

Obrazovka aplikácie Xbox, ktorá opisuje menovku hráča a spúšťa proces zadávania prihlasovacích údajov, ak už máte menovku hráča alebo si vytvárate novú menovku hráča.

Prihlásili ste sa v systéme Windows 10 pomocou lokálneho účtu

Lokálny účet je množina iných poverení než účet Microsoft. Lokálny účet zvyčajne majú používatelia, ktorí inovujú zo systému Windows 7.

Po spustení ľubovoľnej aplikácie spoločnosti Microsoft (vrátane Obchodu) sa zobrazí výzva na prihlásenie alebo na vytvorenie účtu Microsoft. Účet Microsoft, pomocou ktorého sa prvýkrát prihlásite, sa stane predvoleným účtom, ktorý bude zariadenie používať na prihlasovanie vo všetkých službách spoločnosti Microsoft.

Poznámka: Najjednoduchšie je používať len jeden účet Microsoft pre všetky produkty a služby spoločnosti Microsoft. Môžete sa prihlasovať a odhlasovať vo všetkých službách spoločnosti Microsoft a predvolený účet môžete zmeniť, ale nemôžete zlúčiť dva účty. Vytvoreniu nových účtov preto venujte dostatočnú pozornosť.

Ak sa chcete prihlásiť, vyberte prvýkrát aplikáciu Xbox. Aplikácia sa začne otvárať a nad ňou sa zobrazí menšie okno s niekoľkými avatarmi.

Úvodná obrazovka aplikácie Xbox v systéme Windows 10 so zobrazenými tromi avatarmi
V okne Výber účtu aplikácie Xbox sa zobrazuje zoznam dostupných účtov.
 1. V okne Pridanie účtu Microsoft sa zobrazia polia na prihlásenie pomocou účtu Microsoft, kde zadáte:
  • E-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu Microsoft.
  • Heslo priradené k vášmu účtu Microsoft. Ak ste zabudli heslo, môžete ho získať pomocou tlačidla pod textovým poľom.
Obrazovka Pridanie účtu Microsoft aplikácie Xbox so zobrazenými textovými poľami na zadanie e-mailovej adresy a hesla účtu Microsoft.
 1. V okne Dokonalé prispôsobenie môžete tento účet Microsoft nastaviť ako primárny účet. Keďže sa pomocou tohto účtu prihlasujete v ďalších službách spoločnosti Microsoft, túto možnosť odporúčame použiť, aby prihlásenie, nastavenie a synchronizácia prebiehali automaticky pre všetky ostatné služby spoločnosti Microsoft. Dokončite tento krok opätovným zadaním hesla a výberom tlačidla Ďalej.
Na obrazovke Dokonalé prispôsobenie aplikácie Xbox sa zobrazuje výzva na zadanie hesla systému Windows.
 1. Keďže k tomuto účtu Microsoft nebol priradený žiadny účet Xbox Live, systém pre vás automaticky vygeneruje novú menovku hráča. Ak sa vám menovka hráča, ktorú sme vytvorili, nepáči, nerobte si starosti. Môžete ju raz bezplatne zmeniť. Pomoc nájdete v článku Zmena menovky hráča v službe Xbox Live.
Na obrazovke sa zobrazuje potvrdenie vášho účtu a tlačidlo Zahrajme sa.
 1. Vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.
 2. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Xbox, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Xbox v ponuke Nastavenia v rámci aplikácie Xbox.

Scenár č. 2: Máte účet Microsoft, ktorý používate pre účet Xbox Live, ale ešte nepoužívate žiadne iné služby spoločnosti Microsoft

 1. V okne Výber účtu kliknite na tlačidlo Účet Microsoft.
Obrazovka Výber účtu v aplikácii Xbox
 1. V okne Pridanie účtu Microsoft sa zobrazia polia na prihlásenie pomocou účtu Microsoft, kde zadáte:
  • E-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu Microsoft, pomocou ktorého ste vytvorili účet Xbox Live.
  • Heslo priradené k vášmu účtu Microsoft. Ak ste zabudli heslo, môžete ho získať pomocou tlačidla pod textovým poľom.
   Poznámka: Ak ste zabudli e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa prihlasujete, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
Obrazovka Pridanie účtu Microsoft v aplikácii Xbox
 1. V okne Dokonalé prispôsobenie môžete tento účet Microsoft nastaviť ako primárny účet. Ak vyberiete túto možnosť, prihlásenie, nastavenie a synchronizácia sa uskutočnia automaticky pre všetky ostatné služby spoločnosti Microsoft. Dokončite tento krok opätovným zadaním hesla a výberom tlačidla Ďalej.
Na obrazovke Dokonalé prispôsobenie aplikácie Xbox sa zobrazuje výzva na zadanie hesla systému Windows.
 1. Vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.
Obrazovka Váš vzhľad v službe Xbox Live v aplikácii Xbox
 1. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Xbox, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Xbox v ponuke Nastavenia v rámci aplikácie Xbox.

Scenár č. 3: Máte účet Microsoft, ktorý používate pre účet Xbox Live, ale máte aj iný účet Microsoft, ktorý používate pre iné služby spoločnosti Microsoft

 1. V okne Výber účtu kliknite na tlačidlo Účet Microsoft.
Obrazovka Výber účtu v aplikácii Xbox
 1. V okne Pridanie účtu Microsoft sa zobrazia polia na prihlásenie pomocou účtu Microsoft, kde zadáte:
  • E-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu Microsoft, pomocou ktorého ste vytvorili účet Xbox Live.
  • Heslo priradené k vášmu účtu Microsoft. Ak ste zabudli heslo, môžete ho získať pomocou tlačidla pod textovým poľom.
   Poznámka: Ak ste zabudli e-mailovú adresu, pomocou ktorej sa prihlasujete, použite sprievodcu Riešenie problému so zabudnutým účtom.
Obrazovka Pridanie účtu Microsoft v aplikácii Xbox
 1. V okne Dokonalé prispôsobenie môžete tento účet Microsoft nastaviť ako primárny účet. Vyberte položku Pripojím účet Microsoft neskôr, aby sa tento účet Microsoft nenastavil ako primárny.
Na obrazovke Dokonalé prispôsobenie aplikácie Xbox sa zobrazuje výzva na zadanie hesla systému Windows.
 1. Vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.
 2. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Xbox, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Xbox v ponuke Nastavenia v rámci aplikácie Xbox.

Scenár č. 4: Ešte nemáte účet Microsoft, ale chcete začať využívať služby spoločnosti Microsoft dostupné prostredníctvom systému Windows 10

 1. V okne Výber účtu kliknite na tlačidlo Účet Microsoft.
Obrazovka Výber účtu v aplikácii Xbox
 1. V okne Pridanie účtu Microsoft vynechajte polia na prihlásenie pomocou účtu Microsoft a vyberte položku Vytvoriť. Vyplňte polia a vytvorte nový účet Microsoft.
Na obrazovke Vytvorenie účtu si môžete vytvoriť nový účet Microsoft.
 1. V okne Dokonalé prispôsobenie môžete tento účet Microsoft nastaviť ako primárny účet. Ak vyberiete túto možnosť, prihlásenie, nastavenie a synchronizácia sa uskutočnia automaticky pre všetky ostatné služby spoločnosti Microsoft. Dokončite tento krok opätovným zadaním hesla a výberom tlačidla Ďalej.
Na obrazovke Dokonalé prispôsobenie aplikácie Xbox sa zobrazuje výzva na zadanie hesla systému Windows.
 1. Systém pre vás automaticky vygeneruje novú menovku hráča. K vašej e-mailovej adrese sa automaticky priradí profil Xbox s menovkou hráča. Svoju menovku hráča môžete raz bezplatne zmeniť do 30 dní od jej vytvorenia. Potom sa za zmenu účtuje malý poplatok. Informácie o zmene menovky hráča nájdete v článku Zmena menovky hráča v službe Xbox Live.
Na obrazovke Zahrajme sa sa zobrazí potvrdenie vášho účtu.
 1. Vyberte položku Zahrajme sa. Týmto sa prihlásite a aplikácia sa otvorí s vaším prispôsobeným vzhľadom služby Xbox.
 2. Po dokončení tohto prihlásenia sa už nebudete musieť prihlasovať v aplikácii Xbox, žiadnej hre Xbox ani v aplikácii avataru. Budete tak musieť spraviť len v prípade, že sa odhlásite z aplikácie Xbox v ponuke Nastavenia v rámci aplikácie Xbox.

Najčastejšie otázky týkajúce sa prihlásenia v aplikácii Xbox

Ako sa môžem prihlásiť pomocou inej menovky hráča? Čo ak sa chcem prihlásiť v aplikácii Xbox alebo hre pomocou iného účtu Xbox, než je ten, ktorý som pôvodne použil/-a na prihlásenie?

 • Z hry alebo aplikácie Xbox sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť sa pomocou inej menovky hráča.
 • Vždy keď sa prihlásite pomocou iného účtu Xbox, nový účet sa uloží vo výbere účtu. Pri najbližšom prihlásení sa budete môcť jednoducho prihlásiť tak, že zvolíte požadovaný účet vo výbere účtu.
 • Prihlásenie sa použije vo všetkých aplikáciách Xbox. Ak sa v hre alebo aplikácii Xbox prihlásite pomocou nového účtu, s týmto účtom budete prihlásení vo všetkých ostatných aplikáciách Xbox až dovtedy, kým sa neodhlásite a neprihlásite pomocou iného účtu.

Ak sa chcete odhlásiť, v aplikácii Xbox prejdite do ponuky Nastavenia. V hornej časti karty Všeobecné vyberte položku Odhlásiť sa.

Hlavná karta Nastavenia v aplikácii Xbox
Obrazovka prihlásenia aplikácie Xbox

Ak sa chcete znova prihlásiť, vyberte položku Prihlásiť sa a v okne Váš vzhľad v službe Xbox Live vyberte položku Prihláste sa pomocou iného účtu Microsoft.

Obrazovka Váš vzhľad v službe Xbox Live v aplikácii Xbox

V okne výberu účtu vyberte účet, ktorý ste zadali v minulosti, alebo vyberte položku Účet Microsoft, čím sa prihlásite ako nový používateľ. Nový používateľský účet sa pridá do výberu účtu na neskoršie použitie.

Obrazovka Výber účtu v aplikácii Xbox

Prečo sa pri prihlasovaní zobrazí chyba?

Ak sa zobrazí chyba alebo sa nemôžete prihlásiť, môže to mať niekoľko bežných príčin:

 1. Skontrolujte, či ste pripojení k sieti a či máte pripojenie na internet. Ak chcete otestovať pripojenie, v prehliadači počítača prejdite na lokalitu Bing.com.
 2. Na stránke Stav služby Xbox Live skontrolujte, či nedošlo k výpadku služby Xbox Live.
 3. Prihláste sa na lokalite Xbox.com a skontrolujte, či je váš účet v dobrom stave.
 4. Skontrolujte hodiny počítača. Prihlásenie je možné len vtedy, ak sú hodiny nastavené podľa serverov služby Xbox Live. Pre nastavenie dátumu a času musí byť v časti Automatické nastavenie času vybratá možnosť Zapnuté.
 5. Ako posledný krok skúste odstrániť účet Microsoft. Prejdite do ponuky Nastavenia, vyberte položku Účty a potom vedľa účtu vyberte položku Odstrániť. Pri prihlásení do aplikácie Xbox znova pridajte účet z výberu účtov.

Len pre Spojené štáty: Prečo sa zobrazí výzva na zaplatenie 50 centov za vytvorenie detského účtu?

Je to politika účtov spoločnosti Microsoft, ktorá sa vzťahuje na vytváranie všetkých detských účtov v Spojených štátoch. Na základe tejto politiky musí byť účet dospelej osoby nastavený ako rodičovský a rodič musí zaplatiť poplatok 50 centov z overenej kreditnej karty ako dôkaz, že ide o účet dospelej osoby. Táto politika je v súlade so zákonom týkajúcim sa ochrany osobných údajov detí Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Ďalšie informácie nájdete v článku Poplatok spoločnosti Microsoft za vytvorenie detského účtu – najčastejšie otázky.

Hru mám kúpenú pomocou účtu A, ale chcem hrať pomocou účtu B. Je to možné?

Áno. V rámci hry vyberte položku Prepnúť účet (na úvodnej obrazovke alebo kdekoľvek, kde sa zobrazuje profil). Ak hra neobsahuje tlačidlo Prepnúť účet, v aplikácii Xbox vyberte položku Nastavenia a potom položku Odhlásiť sa. Potom sa prihláste pomocou požadovaného účtu a znova spustite hru.

Môžete sa prihlásiť pomocou ľubovoľného profilu Xbox, ale majte na pamäti, že tento účet sa bude používať pre všetky hry Xbox až dovtedy, kým ho znova neprepnete.

Zobrazuje sa chybové hlásenie oznamujúce „Už ste v tejto hre prihlásení na inom zariadení“. Čo to znamená?

Niektoré hry je možné hrať s tým istým účtom Xbox naraz len v jednom zariadení.

V okne chyby sa môžete odhlásiť z účtu na ďalšom zariadení a hrať na zariadení, ktoré chcete používať, alebo môžete prepnúť na iný účet Xbox.

Poznámka: Do aplikácie Xbox môžete byť prihlásení na ľubovoľnom počte zariadení. Do hry Xbox Live sa však môžete prihlásiť naraz len na jednom zariadení, aby sa predišlo konfliktom v uložených hrách a dosiahnutých výsledkoch.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prihlásenie v aplikácii Xbox v systéme Windows 10, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku