Úprava nastavení nahrávania v systéme Windows 10

Existuje množstvo nastavení zaznamenávania, ktoré môžete zmeniť, aby zachytené video, audio a snímky obrazovky spĺňali vaše predstavy.

Na tejto stránke

Nastavenia snímania v nastaveniach systému Windows

Ak chcete zmeniť nastavenia nahrávania, stlačte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenie > Hranie hier > Snímky. Nasleduje prehľad nastavení nahrávania, ktoré môžete upraviť:

Ukladanie snímok

V hornej časti snímok obrazovky sa zobrazí umiestnenie priečinka, kde sa automaticky ukladajú snímky obrazovky a herné klipy. Stlačením tlačidla Otvoriť priečinok získate k umiestneniu rýchly prístup.

Ak chcete zmeniť, kde sa ukladajú vaše herné klipy, pomocou Prieskumníka premiestnite priečinok Snímky na ľubovoľné miesto v počítači. Windows bude aj naďalej ukladať vaše herné klipy a snímky obrazovky do tohto priečinka (nech ho nastavíte kamkoľvek).

Nahrávanie na pozadí

Nahrávanie na pozadí slúži na zachytenie niečoho úžasného, čo sa práve stalo v hre. Keď je funkcia zapnutá (predvolene je vypnutá), sleduje posledné okamihy hry, aby ste mohli zachytiť okamih, skôr ako bude navždy preč. Nahrávanie na pozadí môže ovplyvniť herný výkon, pretože používa prostriedky počítača.

Keď je nahrávanie na pozadí zapnuté, môžete upraviť niektoré nastavenia:

  • Aký dlhý bude klip, a to pomocou možnosti Nahrať posledných. Začiarknite políčko a potom vyberte dĺžku trvania.
  • Či sa spustí nahrávanie na pozadí, keď používate na napájanie batériu (pri nahrávaní na pozadí sa spotrebuje viac energie).
  • Či sa spustí nahrávanie na pozadí pri používaní bezdrôtovej obrazovky (nahrávanie na pozadí používa viac zdrojov grafickej karty).

Herné klipy

Nastavte maximálny čas nahrávania pre klip, aby sa uložil automaticky po dosiahnutí danej dĺžky. Začiarknite políčko Nahrať a potom vyberte dĺžku trvania.

Zaznamenaný zvuk

Nahrávajte so zvukom z hry alebo mikrofónu, alebo bez neho a môžete aj vybrať kvalitu zvuku.

  • Ak chcete spoločne s hernými klipmi nahrávať zvuky z hry, zapnite funkciu Nahrávať zvuk počas nahrávania hry.
  • Ak chcete vybrať inú kvalitu zvuku ako predvolenú, vyberte položku Kvalita zvuku a potom jednu z možností.
  • Ak chcete nahrávať cez mikrofón, zapnite Zaznamenávať zvuk, keď zaznamenávam hru.

Nahrávanie videa

Nahrávanie videa vám umožňuje vybrať počet snímok a kvalitu videa s herným klipom. Kvalita videa určuje rozlíšenie a bitovú rýchlosť (Mbps alebo počet megabitov za sekundu).

Vyššia kvalita a počet snímok vo všeobecnosti viac zaťažujú počítač a môžu znížiť jeho výkon. Najlepšie nastavenie pre váš systém zistíte ich vyskúšaním.

Nastavenia nahrávania na hernom paneli

Ak chcete otvoriť nastavenia na hernom paneli, stlačte kláves s logom Windows + G a vyberte ponuku Nastavenia herného panela.

Herný panel obsahuje niektoré nastavenia, ktoré sú tiež v nastaveniach systému Windows. Ak niečo meníte v jednom z týchto nastavení, zmení sa to aj v druhom.

Nahrávanie

V nastaveniach Herného panela povoľte nahrávanie hier začiarknutím políčka Nahrávať na pozadí, kým hrám hru. Toto nastavenie môžete zmeniť aj v častiNastavenie systému Windows > Hranie hier > Snímky.

Nahrávanie zvuku

V nastaveniach herného panelu hráčom možnosť Nahrávanie zvuku umožňuje:

  • Iba hru Táto možnosť nahráva iba zvuk v hre.
  • Všetko Táto možnosť vám umožňuje nahrávať všetok zvuk – mikrofón, zvuky pozadia a systémové zvuky.
  • Žiadne Táto možnosť blokuje všetky herné a systémové zvuky, ale môže naďalej nahrávať mikrofón.

Tip: Hlasitosť nastavujte priamo v hernom paneli.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Úprava nastavení nahrávania v systéme Windows 10, alebo iným problémom?