Zdieľať túto stránku

Úprava nastavení funkcie Game DVR v systéme Windows 10

Vytvorili sme nastavenia pre klávesové skratky, nahrávanie na pozadí, kódovanie videa a ďalšie funkcie, aby ste zachytili video, zvuk a snímky obrazovky podľa svojich požiadaviek. Tento článok opisuje nastavenia dostupné prostredníctvom aplikácie Xbox a herného panela.

Na tejto stránke

Nastavenia funkcie Game DVR v aplikácii Xbox

Ak chcete otvoriť nastavenia funkcie Game DVR v aplikácii Xbox, otvorte najprv aplikáciu Xbox. Vyberte položku Nastavenia a potom vyberte položku Game DVR, aby sa zobrazili tieto kategórie:

Klávesové skratky
Nahrávanie na pozadí
Herné klipy
Ukladanie snímok obrazovky
Zvuk
Kódovanie videa

Klávesové skratky

Sú to štandardné skratky pre funkciu Game DVR v systéme Windows 10. Taktiež môžete nastaviť vlastné predvoľby. Ak nastavíte vlastnú skratku, štandardná skratka bude naďalej fungovať.

Skratky, ktoré môžete nastaviť:

Skratka Otvoriť herný panel otvorí herný panel počas hrania hry.
Ak je zapnutá funkcia nahrávania na pozadí, skratka Nahrať uloží posledné okamihy hry ako videonahrávku.
Skratka Spustiť alebo zastaviť nahrávanie spustí nahrávanie videa alebo ukončí video, ktoré sa už nahráva.
Skratka Vytvoriť snímku obrazovky vytvorí snímku obrazovky.
Skratka Zobraziť alebo skryť časovač nahrávania zobrazí dĺžku aktuálneho nahrávania alebo ju skryje, aby sa zabránilo rozptyľovaniu.
Skratka Nahrávanie prostredníctvom mikrofónu zap. alebo vyp. umožňuje nahrávať zvuk prostredníctvom mikrofónu, aby ste mohli pridať k videu komentár.

Ako uložiť vlastné klávesové skratky:

  1. Ak chcete nastaviť vlastnú skratku, vyberte pole Vaša skratka a stlačte tlačidlá, ktoré chcete použiť pre danú funkciu. Skratky musia obsahovať aspoň jeden z klávesov Control (Ctrl), Shift alebo Alt a aspoň jeden ďalší stlačený kláves.
  2. Ak stlačíte klávesy, ktoré sú už priradené bežnej funkcii, napríklad Control + C pre kopírovanie, nezobrazia sa v poli.
  3. Ak chcete odstrániť jednu zo skratiek, vyberte ikonu zrušenia vedľa skratky.
  4. Výberom položky Uložiť na konci časti Klávesové skratky uložte svoje skratky.

Poznámka:
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť klávesové skratky na hernom paneli, otvorte herný panel, ponuku Nastavenia a potom vyberte kartu Klávesové skratky. Prejdite na časť Nastavenia funkcie Game DVR na hernom paneli.

Nahrávanie na pozadí

Funkcia Nahrávanie na pozadí je určená na zaznamenávanie úžasných vecí. Keď je funkcia zapnutá (predvolene je vypnutá), sleduje posledné okamihy hry, aby ste mohli zachytiť okamih, skôr ako bude navždy preč.

Poznámka:
Nahrávanie na pozadí môže ovplyvniť herný výkon, pretože používa prostriedky počítača na nahrávanie hry na pozadí.

Keď je nahrávanie na pozadí zapnuté, môžete upraviť niektoré nastavenia:

  • Aký dlhý bude klip, a to pomocou možnosti Nahrať posledných [časový úsek]. Vyberte časový úsek, aby sa zobrazili dostupné možnosti.
  • Či sa spustí Nahrávanie na pozadí, keď používate na napájanie batériu, pretože sa spotrebuje viac energie ako počas normálneho nahrávania.
  • Či sa spustí Nahrávanie na pozadí, keď používate bezdrôtový displej, pretože spotrebúva prostriedky grafickej karty.

Poznámka:
Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia nahrávania na pozadí na hernom paneli, otvorte herný panel. Položku Nahrávanie na pozadí nájdete na karte Všeobecné. Prejdite na časť Nastavenia funkcie Game DVR na hernom paneli.

Herné klipy

Nastavte maximálny čas nahrávania pre klip, aby sa uložil automaticky po dosiahnutí danej dĺžky. Výberom časového úseku zobrazte dostupné možnosti.

Poznámka:
Ak chcete zmeniť maximálny čas nahrávania na hernom paneli, otvorte herný panel. Položku Klipy nájdete na karte Všeobecné. Prejdite na časť Nastavenia funkcie Game DVR na hernom paneli.

Ukladanie snímok obrazovky

Funkcia Ukladanie snímok obrazovky zobrazuje priečinok, do ktorého sa ukladajú snímky obrazovky a herné klipy. Ak chcete zobraziť tieto súbory, vyberte položku Otvoriť priečinok.

Zvuk

Nastavenie Zvuk umožňuje nahrávať so zvukom alebo bez neho z hry alebo mikrofónu a umožňuje vybrať kvalitu zvuku.

  • Ak chcete spoločne s hernými klipmi nahrávať zvuky z hry, zapnite funkciu Nahrávať zvuk počas nahrávania herných klipov.
  • Ak chcete vybrať inú kvalitu zvuku ako predvolenú, vyberte možnosť vedľa položky Kvalita zvuku.
  • Ak chcete nahrávať komentáre prostredníctvom mikrofónu, zapnite funkciu Nahrávať mikrofón počas nahrávania herných klipov.

Poznámka: Ak chcete zmeniť nastavenia zvuku na hernom paneli, otvorte herný panel. Všetky nastavenia zvuku nájdete aj na karte Zvuk. Prejdite na časť Nastavenia funkcie Game DVR na hernom paneli.

Kódovanie videa

Kódovanie videa: Umožňuje vybrať kvalitu videa a rozlíšenie. Kvalita videa určuje počet snímok za sekundu (sním./s) a bitovú rýchlosť (Mb/s alebo počet megabitov za sekundu). Predvolená kvalita herného klipu bude 10 Mb/s pri rozlíšení 1080p a 4,5 Mb/s pri rozlíšení 720p a frekvencii snímok 30 sním./s.

Vyberte možnosti Kvalita videa: Štandardná (30 sním./s, nižšia bitová rýchlosť), Vysoká (30 sním./s, vyššia bitová rýchlosť) alebo Veľmi vysoká (60 sním./s, vyššia bitová rýchlosť). Nahrávanie so 60 sním./s je dostupné len v systéme Windows 10 Anniversary Edition.

Vyššia kvalita a rozlíšenie vo všeobecnosti viac zaťažujú počítač a môžu znížiť jeho výkon. Nastavenie Veľmi vysoká sa odporúča len v prípade výkonných herných zariadení. Najlepšie nastavenie pre váš systém zistíte ich vyskúšaním.

Maximálne rozlíšenie videa je rozlíšenie hry až do 1080p. Herné klipy sa nahrajú s rozlíšením určeným v hre až do 1080p. V prípade hier hraných vo vyššom rozlíšení sa herné klipy zmenšia na vybratú úroveň.

Aký je vzájomný vzťah kvality a rozlíšenia videa:

Rozlíšenie

720p

1080p

Kvalita

Štandardná
(30 sním./s, nižšia bitová rýchlosť)

4,5 Mb/s

10 Mb/s

Vysoká
(30 sním./s, vyššia bitová rýchlosť)

9 Mb/s

20 Mb/s

Veľmi vysoká
(60 sním./s, vyššia bitová rýchlosť)

9 Mb/s

20 Mb/s

Nastavenia funkcie Game DVR na hernom paneli

Ak chcete otvoriť nastavenia na hernom paneli, stlačte kláves s logom Windows + G a vyberte ponuku Nastavenia. Herný panel obsahuje niektoré nastavenia, ktoré uvidíte aj v nastaveniach aplikácie Xbox. Nastavenie na jednom mieste ovplyvní nastavenia na druhom mieste.

Na obrazovke Nastavenia sa nachádzajú tri karty: Všeobecné, Skratky a Zvuk.

Všeobecné

Nastavenia Nahrávanie na pozadí na hernom paneli sú rovnaké ako nastavenia zobrazené v aplikácii Xbox opísanej vyššie. Prejdite do časti Nahrávanie na pozadí a získajte ďalšie informácie.

Nastavenie Klipy na hernom paneli je rovnaké ako nastavenie Herné klipy zobrazené v aplikácii Xbox opísanej vyššie. Prejdite do časti Herné klipy a získajte ďalšie informácie.

Vyberte položku Zobraziť tipy pri spustení hry, aby ste získali ďalšie informácie o používaní herného panela pri každom jeho spustení.

Vyberte položku Otvoriť herný panel pomocou tlačidla na ovládači, ak chcete získať rýchly prístup jedným tlačidlom do herného panela z ovládača pre Xbox One.

Vyberte položku Zobraziť herný panel pri hraní hier na celú obrazovku overených spoločnosťou Microsoft, ak chcete, aby sa herný panel zobrazil počas hrania hry na celej obrazovke.

Vyberte položku Pamätať si ako hru, ak chcete, aby herný panel rozpoznával, že program otvorený prostredníctvom neho je hra, ktorú možno nahrávať použitím herného panela.

Skratky

Skratky na hernom paneli sú rovnaké ako nastavenia Klávesové skratky zobrazené v aplikácii Xbox opísanej vyššie. Prejdite do časti Klávesové skratky a získajte ďalšie informácie.

Zvuk

Nastavenia Zvuk na hernom paneli sú rovnaké ako nastavenia Zvuk zobrazené v aplikácii Xbox opísanej vyššie. Prejdite do časti Zvuk a získajte ďalšie informácie.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Úprava nastavení funkcie Game DVR v systéme Windows 10, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku