Prispôsobenie panelu Xbox Game Bar vo Windowse 10

Tu je niekoľko tipov, ako prispôsobiť panel Xbox Game Bar a plynule prechádzať medzi hrou a obľúbenými hernými aktivitami.

Video: Prispôsobenie herného panelu Xbox Game Bar

Pozrite si video, Prispôsobenie herného panelu Xbox Game Bar. Poznámka Toto video je iba v angličtine.

Na tejto stránke

Pridanie obľúbených položiek na úvodnú obrazovku

 1. Stlačením klávesu s logom Windows + G otvorte panel Game Bar, potom vyberte položku Úvodná obrazovka.
 2. V zozname Prekrytia vyberte Obľúbená položka (ikona hviezdičky) alebo viacero obľúbených položiek.

Vaše obľúbené položky sa zobrazia na úvodnej obrazovke, aby ste k nim mali rýchlejší prístup.

Prekrytie, zmena veľkosti a pripnutie prekrytí

Vytvorte si herné rozloženie, ktoré je vaše a jedinečné. Ak chcete prekrytie presunúť, kliknite naň a presuňte ho na požadované miesto na obrazovke. Ak chcete zmeniť veľkosť prekrytia, kliknite a ťahajte smerom nahor alebo nadol od jeho spodného okraja.

Keď pripnete prekrytie, tento prekrytie bude vždy na obrazovke, na ľubovoľnej hre alebo aplikácii, a to aj po zatvorení panela Game Bar. Pripnutie prekrytia:

 1. Stlačením klávesu s logom Windows + G otvorte panel Game Bar.
 2. Vyberte položku Úvodná obrazovka, potom vyberte prekrytie.
 3. Vyberte ikonu Pripnúť v pravom hornom rohu prekrytia. (Opätovným výberom pripnutie zrušíte.)

Klávesové skratky

Medzi klávesové skratky pre panel Game Bar patria:

 • Kláves s logom Windows + G: otvorenie panela Game Bar
 • Kláves s logom Windows + Alt + Print Screen: snímka obrazovky vašej hry
 • Kláves s logom Windows + Alt + G: nahratie posledných okamihov hrania (trvanie nahrávania môžete zmeniť v položke v časti Nastavenie systému Windows > Hranie hier > Snímky)
 • Kláves s logom Windows + Alt + R: spustenie alebo zastavenie nahrávania
 • Kláves s logom Windows + Alt + M: spustenie alebo zastavenie nahrávania prostredníctvom mikrofónu
 • Kláves s logom Windows + Alt + B: spustenie alebo pozastavenie vysielania
 • Kláves s logom Windows + Alt+W: zobrazenie kamery vo vysielaní

Ak chcete vytvoriť prispôsobené klávesové skratky , stlačením klávesu s logom Windows + G otvorte panel Game Bar, vyberte položky Nastavenia > Klávesové skratky, zadajte svoje skratky a stlačte tlačidlo Uložiť.

Úprava preferencií v nastaveniach

Ak chcete získať prístup k nastaveniam panela Game Bar, stlačte kláves s logom Windows + G a vyberte položku Nastavenia. Tu je niekoľko príkladov predvolieb, ktoré môžete upravovať:

 • Konto – prihláste sa pomocou svojho konta Microsoft a získate výhody služby Xbox Social a ďalšie skvelé herné funkcie. Prepojte kontá a môžete vysielať hranie hry (Mixer) a pridávať kontá za účelom zdieľania snímok obrazovky (Twitter) a počúvať hudbu počas hrania (Spotify).
 • Prispôsobenie – upravte vzhľad panela Game Bar.
 • Oznámenia – Vyberte, ktoré oznámenia chcete dostávať.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prispôsobenie panelu Xbox Game Bar vo Windowse 10, alebo iným problémom?