Spravovanie priateľov, nasledovateľov a obľúbených používateľov v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox

Zistite, ako vytvárať a spravovať zoznamy priateľov pomocou aplikácie Sprievodca konzolou Xbox.

 • Priatelia sú ľudia, ktorých aktualizácie informačného kanála aktivít chcete získavať a s ktorými chcete komunikovať prostredníctvom párty rozhovoru a správ. Pridaním hráča do zoznamu priateľov sa stanete jeho nasledovateľom, až kým si vás tiež nepridá do zoznamu priateľov.
 • Nasledovatelia sú ľudia, ktorí chcú získavať aktualizácie vášho informačného kanála aktivít. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli pridať si vás do zoznamu priateľov. Kým si ich tiež nepridáte ako priateľov, budú sa zobrazovať v zozname nasledovateľov. Po pridaní medzi priateľov sa ich stav zmení z nasledovateľa na priateľa.
 • Obľúbení používatelia je označenie, ktoré vám pomôže nájsť ľudí, s ktorými hráte najčastejšie (pretože môžete mať až 1 000 priateľov).

Na tejto stránke

Pridávanie priateľov

Jedna z najlepších funkcií služby Xbox Live je možnosť vyhľadávať priateľov na online hry. Po vytvorení zoznamu priateľov na základe odosielania a prijímania žiadostí o priateľstvo budete vždy vidieť rovnaký zoznam bez ohľadu na to, ktorú hru hráte. Môžete mať až 1 000 priateľov. Ak máte ľudí v zozname priateľov, môžete ich rýchlo nájsť online a pripraviť sa na ďalšie herné dobrodružstvo.

Vyhľadanie ľudí na pridanie k priateľom

Pomocou poľa Hľadať priateľov alebo kluby na pravej strane obrazovky nad zoznamom priateľov môžete rýchlo vyhľadať existujúceho priateľa podľa menovky hráča alebo skutočného mena, ak ho s vami zdieľajú. Okrem toho môžete hľadať podľa názvu hry a rýchlo zistiť, kto z vašich priateľov hrá danú hru.

Ak hľadáte menovku hráča, ktorý momentálne nie je vaším priateľom, v zozname priateľov sa zobrazí správa „Nenašli sa žiadne výsledky. Vyberte tlačidlo Hľadať na hľadanie vo všetkých položkách konzoly Xbox.“

Správa „Nenašli sa žiadne výsledky...“
 1. Vyberte možnosť Hľadať priateľov alebo kluby vedľa ikony Hľadať.
 2. Zadajte priateľovu menovku hráča. Ak sa pri vyhľadávaní nájde hráč so zadanou menovkou hráča, zobrazí sa profil daného hráča.
 3. Ak sa chcete stať nasledovateľom daného hráča, vyberte položku Pridať priateľa.

Hráč sa hneď zobrazí vo vašom zozname priateľov, no vy sa budete hráčovi zobrazovať len ako nasledovateľ, kým si vás tiež nepridá ako priateľa.

s priateľmi priateľov;

Nových priateľov tiež môžete nájsť medzi nasledovateľmi vašich súčasných priateľov:

 1. Vyberte jedného z priateľov zo svojho zoznamu priateľov. Zobrazí sa profil daného priateľa.
 2. Vyberte kartu Sledujúci, kde sa zobrazí zoznam priateľov, nasledovateľov a obľúbených hráčov vášho priateľa.
Karta Sledujúci zobrazuje zoznam priateľov, nasledovateľov a obľúbených používateľov vášho priateľa.
 1. Vyberte si z priateľovho zoznamu priateľa, ktorého si chcete pridať. Zobrazí sa profil daného hráča.
 2. Ak sa chcete stať nasledovateľom daného hráča, vyberte položku Pridať priateľa. Osoba sa hneď zobrazí vo vašom zozname priateľov, no vy sa budete hráčovi zobrazovať len ako nasledovateľ, kým si vás tiež nepridá ako priateľa.

Návrhy priateľov

V hornej časti zoznamu priateľov nájdete krátky zoznam navrhovaných priateľov. Sú to ľudia, ktorých poznáte, s ktorými ste nedávno hrali, alebo ktorí sa nedávno stali vašimi nasledovateľmi. Sú tu tiež niektorí najaktívnejší prispievatelia do komunity v službe Twitch. Zoznam je navrhnutý tak, aby ste si mohli rýchlo pridať ktoréhokoľvek navrhovaného hráča medzi priateľov alebo ho odstrániť zo zoznamu navrhovaných osôb.

Na obrazovke je zobrazený zoznam navrhovaných priateľov.

Na navrhovaných priateľov sa vzťahujú tieto možnosti:

 • Výberom položky X skryjete navrhovaných priateľov.
 • Výberom položky + (plus) pridáte hráča do zoznamu priateľov.
 • Výberom položky (mínus) vyjadríte možnosť Nemám záujem.
 • Výberom položky Zobraziť viac sa zobrazia ďalší navrhovaní hráči.

Zmena vzťahu s priateľom

Postup zmeny vášho vzťahu s priateľom v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox:

 1. Vyberte priateľa zo svojho zoznamu priateľov. Zobrazí sa profil priateľa.
 2. Vyberte položku Viac a potom položku Zmeniť priateľstvo.
Na obrazovke je zobrazený Zoznam priateľov s jedným vybratým priateľom. Nad informáciami o priateľovi je zobrazená kontextová ponuka s položkami Zmeniť priateľstvo, Stlmiť rozhovor a Blokovať.
 1. Vyberte, či chcete mať tohto hráča v zozname priateľov alebo medzi obľúbenými používateľmi. Môžete tiež zmeniť to, či bude môcť daný hráč vidieť vaše skutočné meno alebo ho môžete úplne odstrániť zo zoznamu priateľov.
Obrazovka ponúka možnosti na označenie vybratého hráča ako priateľa, obľúbeného používateľa alebo jeho odstránenie.

Poznámka: Keď odstránite priateľa zo zoznamu priateľov, pri predvolenom nastavení nebudete odstránení zo zoznamu priateľov daného používateľa. Ak nechcete, aby daný hráč videl vaše aktivity alebo mohol s vami komunikovať, môžete hráča zablokovať .

Zablokovanie alebo nahlásenie hráča

V prípade potreby môžete v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox zablokovať alebo nahlásiť hráča. Zablokovaním hráča zabránite používateľovi vidieť váš informačný kanál aktivít alebo komunikovať s vami. Nahlásenie predstavuje spôsob, ako informovať tím presadzovania pravidiel služby Xbox o hráčovi, ktorý službu zneužíva. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich sprievodcoch:

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Spravovanie priateľov, nasledovateľov a obľúbených používateľov v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox, alebo iným problémom?