Použitie panela Xbox Game Bar na záznam herných klipov a snímok obrazovky vo Windowse 10

Poznámka: obsah tohto článku je založený na najnovšej verzii Windowsu 10. Získajte jeho najnovšiu verziu.

Video: Zachytenie a zdieľanie pomocou herného panela Xbox Game Bar

Pozrite si video, Zachytenie a zdieľanie pomocou herného panela Xbox Game Bar. Poznámka Toto video je iba v angličtine.

Počas hrania hry stlačte na klávesnici kláves s logom Windows+ G a otvorí sa panel Xbox Game Bar.

 1. Vyberte ponuku Prekrytie > Nahrávanie.
 2. Vyberte položku Spustiť nahrávanie, Vytvoriť snímku obrazovky alebo Nahrať posl….

  Nahrať posl... zmení najnovšie herné momenty na herný klip, pokiaľ je zapnuté nahrávanie na pozadí. Nastavte trvanie v časti Nastavenia Windowsu > Hranie hier > Snímky.

Nájdite svoje herné klipy a snímky obrazovky – otvorte panel Game Bar a vyberte položky ponuka Prekrytie > Snímky.

Chcete rýchlejší prístup k možnostiam záznamu? Získajte tipy na prispôsobovanie.

Zdieľanie snímok na Twitteri:

 1. Otvorte panel Game Bar.
 2. Vyberte ponuku Prekrytie, položku Snímky a potom vyberte snímku.
 3. Stlačte tlačidlo Zdieľať na Twitteri. (Pri prvom publikovaní udeľte panelu Game Bar povolenie na používanie vášho konta Twitter. Autorizáciu môžete kedykoľvek zrušiť nastaveniach Twitteru.
 4. Zadajte správu, potom vyberte položku Zdieľať.

Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava nastavení snímania vo Windowse 10.

Poznámky

 1. Ak chcete nahrať záznam hry, musíte začiarknuť pole Nahrávať na pozadí, keď hrám hru v nastaveniach panela Game Bar (alebo zapnite túto možnosť v položke Nastavenia Windowsu > Hranie hier > Snímky).
 2. Pri niektorých počítačových hrách sa panel Game Bar nezobrazí na celú obrazovku. Na spustenie a zastavenie nahrávania bez panela Game Bar použite klávesovú skratku kláves s logom Windows+ Alt + R. Obrazovka na signalizáciu spustenia a zastavenia nahrávania zabliká. Ak je zapnuté nahrávanie na pozadí, kombináciou kláves s logom Windows+ Alt + G zaznamenáte posledné momenty hry.
 3. Ak skratky v hre na celej obrazovke nefungujú, stlačte kombináciu kláves s logom Windows+ G. Obrazovka na potvrdenie, že hra bola rozpoznaná, dvakrát zabliká. Potom hru znovu otvorte v režime na celú obrazovku.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Použitie panela Xbox Game Bar na záznam herných klipov a snímok obrazovky vo Windowse 10, alebo iným problémom?