Zdieľať túto stránku

Nahrávanie herných klipov pomocou funkcie Game DVR v systéme Windows 10

Nahrávajte herné klipy a snímky obrazovky vo svojich obľúbených hrách, či už Xbox Live, Steam, alebo iných službách a zdieľajte ich vo všetkých sociálnych sieťach.

Ak chcete začať vytvárať snímky obrazovky a nahrávať herné klipy, v počítači so systémom Windows 10 stlačte kombináciu klávesu s logom Windows + G.

Nájdenie herných klipov a snímok obrazovky, ktoré ste vytvorili pomocou funkcie Game DVR v aplikácii Xbox > Game DVR > V tomto počítači. Herné klipy a snímky obrazovky sa predvolene ukladajú v podpriečinku Snímky priečinka Videá. Všetky videá a snímky obrazovky sú identifikované herným titulom a metadátami, ktoré obsahujú informácie, kedy bola snímka vytvorená.

Na tejto stránke

Vytvorenie herného klipu pomocou funkcie Game DVR v systéme Windows 10

Počas hry stlačením klávesu s logom Windows + G otvorte herný panel. Ak už bol program identifikovaný ako hra, zobrazí sa herný panel, ako je uvedené nižšie:

Nákres herného panela s očíslovanými funkciami 1 až 6, ktorých popis nájdete v nasledujúcom texte.
 1. Pomocou tlačidla Xbox sa spustí aplikácia Xbox, ktorá sa strieda s vaším obrázkom hráča.
 2. Stlačením ikony fotoaparátu vytvoríte snímku obrazovky.
 3. Pomocou tlačidla Nahrať sa z posledných okamihov hry vytvorí herný klip (ak je zapnutá funkcia nahrávania na pozadí). Ak chcete funkciu zapnúť, prejdite na herný panel > Nastavenia > Nahrávanie hry na pozadí.
 4. Stlačením tlačidla Nahrávať sa spustí alebo zastaví nahrávanie. Počas nahrávania sa zobrazuje čas s dĺžkou klipu.
 5. Pomocou tlačidla Nastavenia sa otvorí kontextové okno, v ktorom môžete určiť nastavenia funkcie Game DVR. Ďalšie informácie nájdete v časti Úprava nastavení funkcie Game DVR v systéme Windows 10.
 6. Tlačidlo Premiestniť vám umožňuje zmeniť miesto zobrazenia herného panela na obrazovke.

Pri prvom použití herného panela v určitej hre sa zobrazí výzva, či chcete otvoriť herný panel. Začiarknutím políčka potvrďte, že uvedený program je hra.

Niektoré hry majú zablokovanú možnosť nahrávania. V takom prípade sa zobrazí oznámenie „Túto aplikáciu nemožno nahrať”.

Poznámky:

 • Herný panel sa nezobrazí pri niektorých hrách na celú obrazovku. Ak chcete spustiť alebo zastaviť nahrávanie bez použitia herného panela, použite kombináciu klávesu Windows + Alt + R. Obrazovka blikaním oznámi začatie alebo ukončenie nahrávania. Ak je zapnutá funkcia nahrávania na pozadí, stlačením kombinácie klávesov Windows + Alt + G sa z posledných okamihov hry vytvorí herný klip.
 • Ak táto klávesová skratka nefunguje pri hre na celú obrazovku, stlačte kláves s logom Windows + G. Obrazovka dvakrát zabliká, čím sa potvrdí, že hra bola rozpoznaná. Potom hru znovu otvorte v režime na celú obrazovku.

Klávesové skratky

Klávesové skratky pre funkciu Game DVR zahŕňajú:

 • Kláves s logom Windows + G: otvorenie herného panela
 • Kláves s logom Windows + Alt + G: nahratie posledných okamihov hry (trvanie nahrávania môžete zmeniť na hernom paneli > Nastavenia.)
 • Kláves s logom Windows + Alt + R: spustenie alebo zastavenie nahrávania
 • Kláves s logom Windows + Alt + Print Screen: snímka obrazovky vašej hry
 • Kláves s logom Windows + Alt + T: zobrazenie alebo skrytie časovača nahrávania
 • Kláves s logom Windows + Alt + M: spustenie alebo zastavenie nahrávania prostredníctvom mikrofónu

Ak chcete nastaviť a používať prispôsobené klávesové skratky, stlačte kláves s logom Windows + G> a vyberte možnosť Nastavenia a skratky, kde môžete upraviť nastavenia.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nahrávanie herných klipov pomocou funkcie Game DVR v systéme Windows 10, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku