Pripojenie k serveru služby Xbox Live vo Windowse 10 je blokované

Ak nepočujete svojich priateľov online alebo sa nemôžete pripojiť k hre pre viacerých hráčov pomocou služby Xbox Live ani ju hostiť, prejdite do ponuky Nastavenia > Hranie hier > Sieť Xbox a skontrolujte položku Pripojenie na server.

Ak sa zobrazuje stav Blokované, váš počítač nedokázal vytvoriť pripojenie Teredo IPsec k serveru Quality of Service (QoS). Ak sa zobrazuje aj stav Teredo sa nedokáže kvalifikovať vedľa položky Typ prekladu sieťových adries, navštívte najprv stránku riešenia problémov so službou Teredo, aby ste vyriešili tento problém. Potom skontrolujte, či položka Pripojenie na server naďalej zobrazuje stav Blokované.

Zlyhanie pri nadviazaní pripojenia Teredo IPsec k serveru QoS môže nastať, keď je brána Windows Firewall zakázaná, keď bezpečnostný softvér zmenil konfiguráciu brány Windows Firewall alebo keď požadované služby pre systém Windows boli zakázané alebo zastavené. Ak počítač nedokáže vytvoriť pripojenie Teredo IPsec, nebudete môcť používať rozhovor v službe Xbox Live Párty ani hrať hry pre viacerých hráčov v službe Xbox Live.

Poznámka Pripojenie Teredo IPsec je potrebné len na používanie rozhovoru v službe Xbox Live Párty a funkcií pre viacerých hráčov. Ak vaša hra nepoužíva službu Xbox Live, pomoc týkajúcu sa problémov s rozhovorom a hrou pre viacerých hráčov získate na stránke podpory pre danú hru.

Riešenia

Vyskúšajte riešenia v nasledujúcom poradí. Na ďalšie riešenie prejdite, len ak sa problém neodstránil pomocou predchádzajúceho riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte pripojenie na internet

 1. Stlačte tlačidlo Windows na vašom zariadení alebo klávesnici alebo vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
 2. Vyberte ponuku Nastavenia > Hranie hier a potom vyberte položku Konfigurácia konta Xbox.
 3. V časti Stav siete skontrolujte, či sa stav položky Internetové pripojenie zobrazuje ako Pripojené.

Ak nemáte internetové pripojenie, skôr než budete pokračovať v ďalšom postupe, musíte vyriešiť problém s pripojením.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či je zapnutá brána Windows Firewall a či sú aktívne predvolené nastavenia

Na vytvorenie pripojenia Teredo IPsec sa vyžaduje brána Windows Firewall. Aj keď používate dodatočný zabezpečovací softvér a brány firewall, väčšina z nich využíva ako základ bránu Windows Firewall. Ak je vaša brána Windows Firewall vypnutá, je potrebné ju zapnúť, aby ste mohli používať rozhovor v službe Xbox Live Párty a hrať hry pre viacerých hráčov.

Ak chcete zistiť, či je zapnutá brána Windows Firewall:

 1. Do poľa hľadania na paneli nástrojov (Cortana) zadajte text Windows Firewall.
 2. Vo výsledkoch hľadania vyberte položku Windows Firewall.
 3. V ľavej časti okna vyberte položku Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall.
 4. Ak je pre váš typ siete (verejná, súkromná alebo doména) vybratá položka Vypnúť bránu Windows Firewall, vyberte položku Zapnúť bránu Windows Firewall a potom kliknite na tlačidlo OK.

Možno bude potrebné reštartovať počítač.

Ak chcete zistiť, či sú povolené predvolené nastavenia brány Windows Firewall:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  netsh advfirewall show currentprofile

  Ak sa zobrazí nasledujúci výsledok, sú aktívne predvolené nastavenia:

  Firewall Policy     BlockInbound,AllowOutbound

 3. Ak je politika vstupných pripojení nastavená na možnosť AllowInbound, služba Teredo nebude schopná vytvoriť pripojenie IPsec k iným počítačom alebo konzolám Xbox One. Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia brány firewall, do príkazového riadka spusteného v režime správcu zadajte nasledujúci príkaz:

  netsh advfirewall set currentprofile firewallpolicy blockinbound,allowoutbound

Riešenie č. 3: Zistite, či používate niektorý z nasledujúcich programov zabezpečenia

V niektorých prípadoch môžu programy zabezpečenia uvedené nižšie rušiť schopnosť počítača vytvoriť pripojenia Teredo IPsec. Ak máte v počítači niektorý z týchto programov zabezpečenia, skontrolujte, či je softvér aktualizovaný na najnovšiu verziu, alebo v technickej dokumentácii programu zistite, ako s príslušným softvérom povoliť pripojenie Teredo IPsec.

Riešenie č. 4: Zistite, či boli zmenené predvolené hodnoty služieb pre systém Windows požadovaných na rozhovor v službe Xbox Live Párty a hru pre viacerých hráčov

Na fungovanie chatu Xbox Live Párty (Xbox Live Party) a hranie v režime viacerých hráčov sú v systéme Windows 10 potrebné štyri kľúčové funkcie. Ak bola niektorá z týchto služieb vypnutá, budete ju musieť znovu zapnúť.

Ak chcete zistiť, či sú zapnuté požadované služby pre systém Windows:

 1. Do poľa hľadania na paneli nástrojov (Cortana) zadajte text Služby.
 2. Vo výsledkoch hľadania vyberte položku Služby.
 3. Začiarknite možnosť Typ spúšťania pre nasledujúce služby, aby sa zabezpečilo ich nastavenie na predvolené hodnoty:
Názov služby Predvolený typ spustenia
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules Automatic (Trigger Start)
IP Helper Automatic
Xbox Live Auth Manager Manual
Xbox Live Networking Service Manual

Ak sa nastavenie ktorejkoľvek služby zmenilo z predvolených hodnôt, môžete ich nastaviť späť na predvolené hodnoty:

 1. V aplikácii Služby kliknite dvakrát na názov služby, ktorá bola zmenená.
 2. V okne Vlastnosti vyberte predvolenú hodnotu v rozbaľovacom zozname Typ spúšťania.
 3. V ponuke Stav služby vyberte položku Spustiť.
 4. Výberom položky OK uložte zmeny.

Niektoré aplikácie zmenia konfiguráciu nastavení počítača pri pokuse o optimalizáciu výkonu a počas tohto procesu zakážu služby pre systém Windows. Niekedy ovplyvnia jednu alebo viacero z vyššie uvedených štyroch služieb. Ak používate podobné aplikácie na optimalizáciu počítača, poznačte si všetky zmeny konfigurácie služieb, ktoré aplikácia vykoná, pretože možno budete musieť tieto nastavenia obnoviť, aby ste mohli používať rozhovor v službe Xbox Live Párty a hrať hry pre viacerých hráčov.

Riešenie č. 5: Zistite, či je na vašom počítači správne nastavený čas alebo dátum

Na vytvorenie pripojenia Teredo IPsec budete potrebovať presné hodnoty dátumu a času. Najjednoduchší spôsob, ako zabezpečiť, aby systém mal presné hodnoty dátumu a času je použiť funkciu Automatické nastavenie času.

 1. V počítači stlačte tlačidlo Štart a vyberte položku Nastavenie.
 2. Vyberte položky Čas a jazyk > Dátum a čas.
 3. V časti Automatické nastavenie času sa uistite, že tlačidlo je nastavené na možnosť Zapnuté.

Riešenie č. 6: Zistite, či má váš počítač pravidlo brány firewall, ktoré blokuje sieťové pripojenie Teredo

Niektoré programy klientov VPN vytvárajú v bráne Windows Firewall pravidlo, ktoré blokuje pripojenia Teredo, až kým nie je pravidlo odstránené alebo vypnuté a toto pravidlo nie sa nie vždy odstráni pri odinštalovaní softvéru VPN.

Skontrolujte, či je pravidlo nastavené vo vašom počítači a vypnite ho takto:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  netsh advfirewall firewall show rule 4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2

  Ak sa zobrazí nasledujúce hlásenie, pravidlo brány firewall nie je v počítači aktívne:

  Zadaným kritériám nezodpovedajú žiadne pravidlá.

 3. Ak sa zobrazí iné hlásenie o tom, že pravidlo brány firewall je prítomné, spustite z príkazového riadka správcu nasledujúci príkaz:

  netsh advfirewall firewall set rule name="4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2" new enable=no

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie k serveru služby Xbox Live vo Windowse 10 je blokované, alebo iným problémom?