Riešenie problémov so zvukom počas párty a problémov s hraním hier pre viacerých hráčov vo Windowse 10

Ak nepočujete svojich priateľov počas Xbox Live párty alebo sa nemôžete pripojiť k hre pre viacerých hráčov ani ju hostiť pomocou služby Xbox Live vo Windowse 10, použite riešenia na tejto stránke.

Na tejto stránke

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-21T10:03:34.2557060+00:00

Riešenie č. 2: Skontrolujte typ prekladu sieťových adries

Skontrolujte typ prekladu sieťových adries na karte Sieť Xbox časti Hranie hierNastaveniach Windowsu a zistite, ako nájsť riešenie v tejto veci nižšie.

Kontrola typu prekladu sieťových adries:

 1. Stlačte tlačidlo Windows na vašom zariadení alebo klávesnici alebo vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
 2. Vyberte ponuku Nastavenia > Hranie hier a potom vyberte položku Konfigurácia konta Xbox.
 3. V časti Hra pre viacerých hráčov v službe Xbox Live skontrolujte Typ prekladu sieťových adries.

Prečo je preklad sieťových adries (NAT) dôležitý?

Tabuľka zobrazuje, či jedna konzola Xbox dokáže hrať hry s inou konzolou Xbox podľa typu prekladu sieťových adries.
OTVORENÝ TYP PREKLADU SIEŤOVÝCH ADRIES STREDNÝ TYP PREKLADU SIEŤOVÝCH ADRIES PRÍSNY TYP PREKLADU SIEŤOVÝCH ADRIES
Pri OTVORENOM TYPE PREKLADU SIEŤOVÝCH ADRIES môžete hrať a hostiť hry pre viacerých hráčov s ľuďmi, ktorí majú v sieti akýkoľvek typ prekladu sieťových adries. Pri STREDNOM TYPE PREKLADU SIEŤOVÝCH ADRIES môžete hrať hry pre viacerých hráčov s niektorými ľuďmi, s inými však nebudete môcť hrať a spravidla nebudete vybratí ako hostiteľ zápasu. Pri PRÍSNOM TYPE PREKLADU SIEŤOVÝCH ADRIES môžete hrať hry pre viacerých hráčov iba s ľuďmi, ktorí majú typ OTVORENÝ TYP PREKLADU SIEŤOVÝCH ADRIES. Nemôžete byť vybratí ako hostiteľ zápasu.

 

Riešenie problémov s typom prekladu sieťových adries

Váš typ prekladu sieťových adries môže byť v jednom zo štyroch stavov. Podľa toho, aký z typov sa zobrazuje, kliknite na príslušné prepojenie nižšie a pozrite si postup riešenia problému.

Otvorený V prípade otvoreného prekladu sieťových adries sa problém pravdepodobne netýka vašej domácej siete. Mali by ste môcť hrať a hostiť hry pre viacerých hráčov s ľuďmi, ktorí majú v sieti akýkoľvek typ prekladu sieťových adries. Ak sa problém týka toho, že nepočujete ostatných alebo oni nepočujú vás počas rozhovoru v službe Xbox Live Párty, skontrolujte, či sú všetky časti vášho zvukového hardvéru (náhlavná súprava, mikrofón, reproduktory) funkčné.

Pokyny na riešenie problémov s náhlavnou súpravou Xbox nájdete v článku Príslušenstvo: náhlavné súpravy.

Stredný alebo Prísny Ak je typ prekladu sieťových adries stredný alebo prísny, skúste nastaviť nárazníkovú sieť (známu aj ako DMZ) alebo vyskúšajte presmerovanie portov. Naraz môžete použiť len jednu z týchto možností. Postup nastavenia každého typu nájdete nižšie.
Teredo is unable to qualify (Teredo sa nedokáže kvalifikovať) Ak sa typ prekladu sieťových adries zobrazuje ako Teredo is unable to qualify (Teredo sa nedokáže kvalifikovať), pozrite si riešenie v článku Pre typ prekladu sieťových adries aplikácie Xbox v systéme Windows 10 sa zobrazuje hlásenie Teredo is unable to qualify (Teredo sa nedokáže kvalifikovať).

 

Povolenie funkcie nárazníkovej siete (známej aj ako DMZ) v smerovači

Funkcia nárazníkovej siete (známej aj ako DMZ) v smerovači sa používa na odstránenie obmedzení v prístupe na internet. Tým sa zariadenie v podstate premiestni mimo brány firewall vašej siete. Ak v smerovači povolíte funkciu nárazníkovej siete, mali by ste sa dokázať pripojiť k službe Xbox Live a k hrám a hostiť hry alebo párty.

Poznámka: Pri vytváraní nárazníkovej siete je kľúčové, aby ste v počítači používali statickú adresu IP. Ak chcete nastaviť statickú adresu IP, použite funkciu vyhradenia protokolu DHCP v smerovači (pokiaľ je dostupná). Ak táto funkcia nie je dostupná, budete musieť v počítači nastaviť adresu IP manuálne. Do nárazníkovej siete môžete pridať len jeden počítač. Ak máte viacero počítačov, toto riešenie odstráni problém len s jedným z nich.

Dôležité: Nepoužívajte kombináciu nastavení presmerovania portov, technológie UPnP a nárazníkovej siete. Ak sa pomocou tohto riešenia problém neodstráni, musíte nárazníkovú sieť (DMZ) zakázať a až potom prejsť na ďalší krok.

Informácie o povolení a zakázaní nastavenia nárazníkovej siete v smerovači nájdete vo fórach s Informáciami o sieťovom hardvéri (tieto informácie nájdete pod nadpisom DMZ pre váš smerovač). Ak sa tu nenachádza obsah týkajúci sa vášho smerovača, prečítajte si dokumentáciu k smerovaču. Pokyny sa vzťahujú na konzolu Xbox, ale môžete podľa nich podobným spôsobom postupovať aj v počítači.

Poznámka: Kliknutím na prepojenie otvoríte ďalšie okno prehliadača, aby sa pri hľadaní informácií o spôsobe konfigurácie sieťového hardvéru nezatvorila táto stránka.

Dôležité: Spoločnosť Microsoft sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z používania softvéru, riešení, služieb a školení tretích strán uvedených na lokalite. Všetky softvérové produkty, riešenia, služby a školenia sa poskytujú „tak, ako sú“ a bez záruky, pokiaľ ju neposkytuje tretia strana, ktorá ich vytvorila.

Po obnovení nastavení smerovača opätovne skontrolujte informácie o preklade sieťových adries (NAT), aby ste zistili, či sa daný problém vyriešil:

 1. Stlačte tlačidlo Windows na vašom zariadení alebo klávesnici alebo vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
 2. Vyberte ponuku Nastavenia > Hranie hier a potom vyberte položku Konfigurácia konta Xbox.
 3. V časti Hra pre viacerých hráčov v službe Xbox Live vyberte položku Skontrolovať znova.
  • Ak je typ prekladu sieťových adries Otvorený, je to najlepší stav a váš problém by mal byť vyriešený.
  • Ak je typ prekladu sieťových adries Stredný, je to dobrý stav. Naďalej však môžete mať problémy s komunikáciou alebo hraním s ostatnými hráčmi, ktorých stav je Stredný alebo Prísny.
  • Ak je typ prekladu sieťových adries Prísny, tento stav má najviac problémov s komunikáciou alebo hraním s ostatnými hráčmi.
 4. Ak sa problémy vyskytujú aj naďalej, môžete skúsiť riešenie s presmerovaním portov. Najprv skontrolujte, či ste obnovili predchádzajúce nastavenia počítača.

  Postup nájdete v časti Otvorenie sieťových portov pomocou funkcie presmerovania portov.

Otvorenie sieťových portov pomocou funkcie presmerovania portov

Komunikácii so servermi služby Xbox Live môže zabraňovať sieťový hardvér alebo brána firewall.

Ak sa k sieti pripájate v práci alebo škole, požiadajte správcu siete o otvorenie týchto portov:

 • port 88 (UDP),
 • port 3074 (UDP a TCP),
 • port 53 (UDP a TCP),
 • port 80 (TCP),
 • port 500 (UDP),
 • port 3544 (UDP),
 • port UDP 4500 (UDP).

Ak sa k sieti pripájate doma, pravdepodobne budete musieť v sieťovom hardvéri otvoriť porty sami prostredníctvom funkcie presmerovania portov.

1. časť: Nastavenie statickej adresy IP alebo prepnutie na manuálne nastavenie protokolu IP

Ak chcete nastaviť statickú adresu IP, použite funkciu vyhradenia protokolu DHCP v smerovači (pokiaľ je dostupná). Ak táto funkcia nie je dostupná, budete musieť v počítači nastaviť adresu IP manuálne.

Nastavenie vyhradenia protokolu DHCP v smerovači

Ak chcete v rámci sieťového hardvéru vyhradiť statickú adresu IP pre počítač, prejdite do časti DHCP alebo LAN používateľského rozhrania vášho smerovača a do vyhradenej časti pridajte adresu MAC počítača.

Zhromaždili sme informácie o tom, ako povoliť protokol DHCP v rôznych modeloch smerovačov a brán. Ďalšie informácie o spôsobe konfigurácie a aktualizácie konkrétneho sieťového hardvéru nájdete vo fórach s informáciami o sieťovom hardvéri.

Poznámka: Použitím prepojenia vyššie otvoríte ďalšie okno prehliadača, aby sa pri hľadaní podrobných informácií o spôsobe konfigurácie sieťového hardvéru nezatvorila táto stránka.

Ak funkcia vyhradenia protokolu DHCP nie je v smerovači dostupná, budete musieť v konzole Xbox nastaviť adresu IP manuálne.

Získanie nastavení protokolu IP z počítača

Skôr než v sieťovom hardvéri otvoríte porty a v počítači nastavíte statickú adresu IP, musíte získať aktuálne nastavenia protokolu IP z počítača:

 1. Kliknite na ikonu Štart, zadajte výraz cmd a potom stlačte kláves Enter.
 2. Do príkazového riadka zadajte text ipconfig /all a stlačte kláves Enter.
 3. Vyhľadajte sieťové pripojenie (napríklad s názvom „Lokálne pripojenie adaptéra siete Ethernet“ alebo „Lokálne pripojenie adaptéra bezdrôtovej siete“). Zapíšte si čísla nasledujúcich položiek:
  • adresa IPv4 (alebo adresa IP),
  • maska podsiete,
  • predvolená brána,
  • servery DNS.
 4. Vytvorte pre počítač jedinečnú adresu IP a zapíšte si ju. Najjednoduchšie je pripočítať číslo 10 k poslednému číslu adresy IP počítača. Ak je adresa počítača napríklad 192.168.1.2, ako jedinečnú adresu IP konzoly použite adresu 192.168.1.12.  

  Poznámka: Každá adresa IP vo vašej sieti musí byť jedinečná.

Teraz nastavte adresu IP počítača.

Výber nastavení statickej adresy IP a servera DNS počítača

 1. Kliknite na ikonu Štart a otvorte ponuku Nastavenia.
 2. Vyberte položku Sieť a internet.
 3. Vyberte položku Centrum sietí a zdieľania.
 4. Vyberte položku Zmeniť nastavenie adaptéra.
 5. Pravým tlačidlom myši kliknite na sieťové pripojenie, ktoré chcete konfigurovať. Potom kliknite na položku Vlastnosti.
 6. Vyberte položku Internetový protokol, verzia 4 (TCP/IPv4) a potom vyberte položku Vlastnosti. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti internetového protokolu verzie 4 (TCP/IPv4).
 7. Na karte Všeobecné vyberte položku Použiť túto adresu IP. V poli Adresa IP zadajte adresu IP, ktorú ste vytvorili.
 8. Stlačením klávesu TAB umiestnite kurzor do poľa Maska podsiete. Pre masku podsiete sa automaticky zadá predvolená hodnota. Použite predvolenú masku podsiete alebo zadajte masku podsiete, ktorú chcete použiť.
 9. V poli Predvolená brána zadajte adresu IP predvolenej brány.
 10. V poli Preferovaný server DNS zadajte adresu IP servera DNS. Ak chcete ako preferovaný server DNS použiť lokálny počítač, zadajte adresu IP lokálneho počítača.
 11. V poli Alternatívny server DNS zadajte adresu IP alternatívneho servera DNS, ak existuje. Ak chcete ako alternatívny server DNS použiť lokálny počítač, zadajte adresu IP lokálneho počítača.
 12. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zavrieť.

2. časť: Otvorenie portov v smerovači alebo bráne

Ďalej otvorte porty v smerovači alebo bráne, aby sieťový hardvér mohol komunikovať so servermi služby Xbox Live.

Otvorenie portov:

 1. Otvorte webový prehliadač.
 2. Na paneli s adresou zadajte predvolenú adresu IP smerovača alebo brány a stlačte kláves ENTER. Predvolené adresy IP niektorých výrobcov smerovačov alebo brán sú takéto:
  Belkin: 192.168.2.1
  Linksys by Cisco: 192.168.1.1
  D-Link: 192.168.0.1
  NETGEAR: 192.168.0.1. alebo 192.168.1.1

  Zhromaždili sme ďalšie informácie o tom, ako povoliť presmerovanie portov v rôznych modeloch smerovačov a brán. Informácie o spôsobe konfigurácie a aktualizácie konkrétneho sieťového hardvéru nájdete vo fórach s informáciami o sieťovom hardvéri. Ak tu príslušný výrobca nie je uvedený, informácie o vyhľadaní predvolenej adresy IP môžete nájsť v dokumentácii alebo na webovej lokalite výrobcu hardvéru.

 3. Zadajte svoje meno používateľa a heslo (pre smerovač alebo bránu) a kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Ak predvolené meno používateľa a heslo nepoznáte, pozrite si dokumentáciu od výrobcu hardvéru.

 4. Po prihlásení by sa mala zobraziť konfiguračná stránka smerovača alebo brány.
 5. Otvorte nasledujúce porty:
  • port 88 (UDP),
  • port 3074 (UDP a TCP),
  • port 53 (UDP a TCP),
  • port 80 (TCP),
  • port 500 (UDP),
  • port 3544 (UDP),
  • port UDP 4500 (UDP).
  • Vyberte číslo portu medzi 49152 a 65535. Ak nechcete vybrať jednu, stačí použiť 60209. (Poznačte si číslo portu, ktorý sa rozhodnete použiť v časti 3.)

Dôležité: Nepoužívajte kombináciu nastavení presmerovania portov, technológie UPnP a nárazníkovej siete (známej aj ako DMZ). Ak ste predtým v smerovači povolili funkciu nárazníkovej siete, pred vykonaním tohto postupu ju musíte zakázať.

Dôležité: Spoločnosť Microsoft sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z používania softvéru, riešení, služieb a školení tretích strán uvedených na lokalite. Všetky softvérové produkty, riešenia, služby a školenia sa poskytujú „tak, ako sú“ a bez záruky, pokiaľ ju neposkytuje tretia strana, ktorá ich vytvorila.

3. časť: Nastavenie statického portu Teredo

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart a vyberte položku Príkazový riadok (Správca).
 2. Spustite nasledujúci príkaz z príkazového riadka spusteného v režime správcu:

  netsh interface Teredo set state client clientport=[vami vybraté číslo/60209]

Po otvorení potrebných portov v smerovači alebo bráne a dokončení nastavenia tunelového pripojenia Teredo znova skontrolujte informácie o preklade sieťových adries (NAT), aby ste zistili, či sa daný problém vyriešil:

 1. Stlačte tlačidlo Windows na vašom zariadení alebo klávesnici alebo vyberte ikonu Windows v ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky.
 2. Vyberte ponuku Nastavenia > Hranie hier a potom vyberte položku Konfigurácia konta Xbox.
 3. V časti Hra pre viacerých hráčov v v službe Xbox Live vyberte položku Skontrolovať znova.
  • Ak je typ prekladu sieťových adries Otvorený, je to najlepší stav a váš problém by mal byť vyriešený.
  • Ak je typ prekladu sieťových adries Stredný, je to dobrý stav. Naďalej však môžete mať problémy s komunikáciou alebo hraním s ostatnými hráčmi, ktorých stav je Stredný alebo Prísny.
  • Ak je typ prekladu sieťových adries Prísny, tento stav má najviac problémov s komunikáciou alebo hraním s ostatnými hráčmi.

Ak sa problémy vyskytujú aj naďalej, môžete skúsiť riešenie so zapnutím nárazníkovej siete (známej aj ako DMZ). Najprv skontrolujte, či ste obnovili predchádzajúce nastavenia počítača. Postup nájdete v časti Povolenie funkcie nárazníkovej siete (známej aj ako DMZ) v smerovači.

Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, pošlite nám svoje pripomienky pomocou prepojenia Máte naďalej problémy? Pošlite nám svoje pripomienky v spodnej časti karty Siete v aplikácii Sprievodca konzolou Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zvukom počas párty a problémov s hraním hier pre viacerých hráčov vo Windowse 10, alebo iným problémom?