Používanie služby Spotify v paneli Xbox Game Bar vo Windowse 10

Oživte svoje hry pomocou vlastných obľúbených pesničiek!

Video: Prispôsobenie herného panelu Xbox Game Bar

Pozrite si video, Prispôsobenie herného panelu Xbox Game Bar. Poznámka Toto video je iba v angličtine.

Na začiatok budete potrebovať niekoľko vecí:

  • Aplikácia Spotify Music – získajte aplikáciu Spotify Music v Microsoft Store.
  • Konto Spotify – ak ešte nemáte konto Spotify, zaregistrujte sa na stránke spotify.com.

Nastavenie služby Spotify v paneli Xbox Game Bar:

  1. Otvorte panel Xbox Game Bar stlačením kombinácie kláves s logom Windows + G, potom vyberte položky Úvodná obrazovka > Spotify.
  2. Prepojte konto Spotify s panelom Game Bar. Vyberte položku Prepojiť konto, potom postupujte podľa pokynov.

Ak chcete začať používať službu Spotify v paneli Game Bar, stlačením kombinácie kláves s logom Windows + G otvorte herný panel, vyberte položku Úvodná obrazovka > Spotify, potom vyberte položku Spustiť Spotify.

Ak chcete zrušiť prepojenie konta Spotify s panelom Game Bar, prihláste sa na stránke spotify.com/account a prejdite na časť Aplikácie a odstráňte panel Xbox Game Bar.

Získajte pomoc so službou Spotify

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie služby Spotify v paneli Xbox Game Bar vo Windowse 10, alebo iným problémom?