Zdieľať túto stránku

Zobrazenie aktivity priateľov v aplikácii Xbox v systéme Windows 10

V informačnom kanáli aktivít si môžete pozrieť a komentovať najnovšie dosiahnuté výsledky a herné klipy svojich priateľov.

Najnovšie aktivity všetkých svojich priateľov si môžete pozrieť v informačnom kanáli aktivít na úvodnej obrazovke aplikácie Xbox. Časovú os aktivity konkrétneho priateľa si môžete pozrieť na jeho stránke profilu.

Zobrazenie aktivít na úvodnej obrazovke

Úvodná obrazovka je prvou obrazovkou, ktorá sa zobrazí pri otvorení aplikácie Xbox. Na úvodnej obrazovke si môžete rýchlo pozrieť, čo je nové u vašich priateľov od vášho posledného prihlásenia.

Úvodná obrazovka aplikácie Xbox

V informačnom kanáli aktivít na úvodnej obrazovke si môžete pozrieť a komentovať najnovšie dosiahnuté výsledky a herné klipy svojich priateľov. Na interakciu s príspevkami priateľov môžete využiť nasledujúce ikony.

Detail zobrazuje tlačidlá Páči sa mi to, Zdieľať a Komentár aplikácie Xbox, ako aj ikonu kladiva, ktorá slúži na nahlásenie obsahu, ktorý považujete za nevhodný.
  1. Kliknite na ikonu srdca, ak chcete označiť, že sa vám príspevok páči. Povzbuďte svojich priateľov, keď zverejnia svoj dosiahnutý výsledok, a dajte im najavo, že sa vám páči ich herný klip.
Na obrazovke sa zobrazuje, že jeden z priateľov odomkol v hre dosiahnutý výsledok. Štyri tlačidlá v spodnej časti umožňujú použiť funkcie Páči sa mi to, Zdieľať a Komentár alebo nahlásiť obsah, ktorý považujete za nevhodný.
  1. Ak chcete zdieľať niečiu aktivitu vo svojom informačnom kanáli aktivít alebo v správe, ktorú odošlete ostatným, kliknite na ikonu kruhu s tromi krúžkami.
Táto obrazovka s hlásením obsahuje miesto na zadanie menovky hráča a textu správy pre prijímateľa o dosiahnutom výsledku priateľa.
  1. V poli Nechať komentár môžete napísať komentár, ktorý bude vidieť každý, kto si pozrie informačný kanál aktivít vášho priateľa.
Obrazovka s dosiahnutým výsledkom zahŕňa komentár od priateľa. Pod oznámením o dosiahnutom výsledku sa zobrazujú slová „Dobrá práca, kamoš!”.

    Kliknutím na ikonu kladiva v pravom dolnom rohu ľubovoľného príspevku môžete nahlásiť nevhodný alebo urážlivý príspevok.

Okno s hlásením v aplikácii Xbox, kde môžete nahlásiť nevhodné alebo urážlivé správanie

Zobrazenie aktivít v profile priateľa

Ak si chcete pozrieť informačný kanál aktivít konkrétneho priateľa, môžete priateľa vyhľadať alebo ho vybrať vo svojom zozname priateľov. Dvojitým kliknutím na menovku hráča sa otvorí stránka profilu. V jeho profile si môžete pozrieť informačný kanál aktivít a zistiť, čo má nové od vašej poslednej návštevy jeho profilu.

Okno informačného kanála aktivít, ktoré sa zobrazí, keď navštívite niečí profil

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zobrazenie aktivity priateľov v aplikácii Xbox v systéme Windows 10, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku