Upozornenie na fotosenzitívne záchvaty

Veľmi malé percento ľudí môže zažiť záchvat, ak sú vystavení určitým vizuálnym obrazom obsahujúcim blikajúce svetlá alebo obrazce, ktoré sa môžu objaviť vo videohrách. Dokonca aj ľudia, ktorí doteraz nezažili záchvaty ani epilepsiu, môžu mať zatiaľ nediagnostikované predpoklady na to, že sa u nich počas hrania videohier spustia fotosenzitívne epileptické záchvaty.

Tieto záchvaty môžu mať rôzne prejavy vrátane mdlôb, porúch videnia, očných alebo tvárových tikov, trhania alebo triašky rúk a nôh, dezorientácie, zmätenosti alebo krátkodobej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť aj stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu viesť k úrazu následkom pádu alebo úderu o blízke objekty.

Ak spozorujete niektorý z týchto prejavov, okamžite prestaňte hrať a poraďte sa s lekárom. Rodičia by u detí mali sledovať výskyt týchto príznakov alebo sa detí na ne opýtať. Deti a dospievajúci majú na tieto záchvaty väčšie predpoklady ako dospelí.

Riziko fotosenzitívnych epileptických záchvatov môžete znížiť dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných odporúčaní:

  • Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
  • Nehrajte, ak ste malátni alebo unavení.

Ak vy alebo niekto z vašej rodiny trpí záchvatmi alebo epilepsiou, skôr ako začnete hrať videohry, poraďte sa s lekárom.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Upozornenie na fotosenzitívne záchvaty, alebo iným problémom?