Zdieľať túto stránku

Používanie batérie nabíjacej hernej súpravy

Vložte batériu dodanú s nabíjacou hernou súpravou pre Xbox One do bezdrôtového ovládača pre Xbox One a nabite ju pomocou nabíjacieho kábla zo súpravy.

Vloženie batérie

  1. Otvorte kryt priehradky na batérie.
  2. Vložte nabíjateľnú batériu pre Xbox One konektormi smerom dopredu a zarovnajte ju s kontaktnými bodmi v priehradke. Batéria je navrhnutá tak, aby sa dala vložiť len týmto smerom.
  3. Nasaďte kryt priehradky na batérie.

Nabíjanie batérie

  1. Pripojte nabíjací kábel k portu USB na prednej strane ovládača.
  1. Druhú stranu nabíjacieho kábla pripojte k portu USB na konzole Xbox One.
  1. Ak je konzola Xbox One vypnutá, zapnite ju. Po pripojení ovládača ku konzole musíte konzolu zapnúť, inak sa batéria nenabije. Potom ju môžete podľa potreby znovu vypnúť.

Indikátor na nabíjacom kábli bude svietiť na jantárovo, čo signalizuje nabíjanie batérie. Keď sa svetlo zmení na biele, batéria je plne nabitá.

Svoj ovládač môžete používať na hranie aj počas nabíjania batérie. Váš ovládač prenáša všetky signály prostredníctvom kábla, kým ho neodpojíte. Po úplnom nabití batérií môžete zostať pripojení ku konzole pomocou nabíjacieho kábla bez použitia batérií alebo ich poškodenia.

Batériu môžete nabiť aj tak, že ovládač a nabíjací kábel pripojíte k akémukoľvek zdroju napájania USB a použijete iný certifikovaný kábel USB. Čas nabíjania sa však môže líšiť.

Iné batérie

V bezdrôtovom ovládači pre Xbox One môžete použiť štandardné batérie veľkosti AA (LR6) a rovnako aj nabíjateľné batérie veľkosti AA (LR6). Štandardné nabíjateľné batérie sa v ovládači nenabijú. Iné druhy batérií nabíjajte podľa odporúčania výrobcu.

Riešenie problémov

Občas je vhodné kontakty na batériách vyčistiť pomocou suchej handričky alebo vatovej tyčinky s izopropylalkoholom. Nepoužívajte vodu ani chemikálie, ktoré by mohli kontakty poškodiť.

Ak sa LED indikátor na nabíjacom kábli nerozsvieti, skontrolujte, či je batéria na svojom mieste a či je kábel správne zapojený do ovládača a konzoly.

Ak sa batéria aj napriek tomu nenabíja, môže byť chybná. Pozrite si článok Riešenie problémov s batériou nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One.

Dôležité informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri používaní batérií v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One nájdete v príručke ku konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie batérie nabíjacej hernej súpravy, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku