Priradenie účtu k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One

Svoje konto Microsoft môžete spárovať s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One, aby ste ovládali akciu na konzole. Dôležité je to najmä v prípade, ak je naraz prítomných viacero používateľov a viacero ovládačov. Spárovaním účtu s bezdrôtovým ovládačom zaručíte všetkým hráčom najlepší zážitok a samozrejme aj najlepší dosiahnutý výsledok.

Ak potrebujete pomoc s bezdrôtovou synchronizáciou ovládača s konzolou pred priradením profilu, pozrite si tému Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole.

Ak chcete priradiť konto k ovládaču, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. V ponukeKinect & zariadenia vyberte položku Zariadenia & príslušenstvo.
  5. Vyberte ovládač. Označí sa účet priradený k danému ovládaču.
  6. Ak chcete priradiť ovládač k inému účtu, vyberte účet, ku ktorému je momentálne priradený.
  7. Vyberte položku Assign to someone (Priradiť k niekomu).
  8. Vyberte účet, ktorý chcete priradiť k ovládaču.

Tým sa ovládač spáruje s týmto účtom.

Ak používate viacero ovládačov, spôsob, ako určiť, ktorý používateľ je priradený k danému ovládaču, je podľa toho, či dokážu ovládať dianie na obrazovke. Na ovládači ani konzole nie sú žiadne indikátory LED ako v prípade konzoly Xbox 360, pretože ku konzole Xbox One je možné naraz pripojiť až osem ovládačov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Priradenie účtu k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One, alebo iným problémom?