Nastavenie vibrácií ovládača Xboxu One

  1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorte sprievodcu, potom vyberte položky Systém > Nastavenia.
  2. Vyberte položky Zjednodušenie prístupu > Ovládač a vyberte položku Nastavenie vibrácií.
  3. Vyberte požadovaný ovládač, ktorý chcete zmeniť, a potom položku Konfigurovať.
    • V prípade ovládača Xbox Elite vyberte profil konfigurácie, ktorý chcete zmeniť. Potom vyberte položky Edit (Upraviť) > Vibration (Vibrácie) a presunutím jazdca upravte nastavenia vibrácie.
    • V prípade bezdrôtového ovládača Xboxu vibrácie zapnete alebo vypnete výberom položky Turn on vibration (Zapnúť vibrácie).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie vibrácií ovládača Xboxu One, alebo iným problémom?