Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole

Na tejto stránke

Pripojenie ovládača pomocou tlačidla pripojenia na konzole

 1. Zapnite Xbox One.
 2. Vložte batérie veľkosti AA (alebo nabíjateľné batérie z nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One) do ovládača. Pozrite si článok Použitie batérií veľkosti AA v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.
 3. Pridržaním tlačidla Xbox zapnite ovládač. (Tlačidlo Xbox  sa nachádza v strede ovládača v hornej časti.) Tlačidlo Xbox  začne blikať. Keď tlačidlo zostane svietiť, ovládač je pripojený.
  Poznámka: Ak sa ovládač nezapne, skontrolujte batérie. Ak používate nabíjateľné batérie, skontrolujte, či sú nabité.
 4. Stlačte a uvoľnite tlačidlo pripojiť na Xboxe.
  • V konzolách Xbox One X a Xbox One S sa tlačidlo pripojiť nachádza vpravo vpredu, pod tlačidlom napájania.
  • V pôvodnej konzole Xbox One sa tlačidlo pripojiť, ktoré je okrúhle a nachádza na boku, v blízkosti rohu s diskovým zásobníkom.
 1. Do 20 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo pripojiť na ovládači (okrúhle tlačidlo v hornej časti ovládača, keď ho držíte v rukách), kým tlačidlo Xbox na ovládači niekoľkokrát nezabliká. Znamená to, že hľadá konzolu. Keď sa k nej pripojí, tlačidlo Xbox zostane svietiť.

Tento postup zopakujte pre každý ďalší ovládač.

Poznámky

Pripojenie ovládača pomocou kábla USB – micro-USB

Ak máte kábel micro-USB alebo nabíjaciu hernú súpravu pre Xbox One, ovládač môžete pripojiť pomocou kábla micro-USB a používať ho bez batérií. Podrobné informácie nájdete v článku Pripojte kábel USB, ak chcete používať bezdrôtový ovládač pre Xbox One bez batérií.

Poznámky

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole, alebo iným problémom?