Zdieľať túto stránku

Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole

Video: Pripojenie bezdrôtového ovládača k Xboxu One X, Xboxu One S alebo Xboxu One.

Pozrite si video Pripojenie bezdrôtového ovládača. Poznámka: Toto video je dostupné iba v angličtine.

Na tejto stránke

Pripojenie ovládača pomocou tlačidla pripojenia na konzole

 1. Zapnite Xbox One.
 2. Vložte batérie veľkosti AA (alebo nabíjateľné batérie z nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One) do ovládača. Pozrite si článok Použitie batérií veľkosti AA v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.
 3. Pridržaním tlačidla Xbox zapnite ovládač. (Tlačidlo Xbox  sa nachádza v strede ovládača v hornej časti.) Tlačidlo Xbox  začne blikať. Keď tlačidlo zostane svietiť, ovládač je pripojený.
  Poznámka: Ak sa ovládač nezapne, skontrolujte batérie. Ak používate nabíjateľné batérie, presvedčte sa, že sú nabité.
 4. Stlačte a uvoľnite tlačidlo pripojenia na Xboxe.
  • Na Xboxe One X a Xboxe One S je tlačidlo pripojenia umiestnené na pravej prednej časti konzoly pod tlačidlom napájania.
  • Na pôvodnom Xboxe One je tlačidlo pripojenia okrúhle tlačidlo umiestnené na bočnej strane konzoly v blízkosti diskového zásobníka.
 1. Do 20 sekúnd pridržte tlačidlo pripojenia (keď ovládač držíte v ruke, ide o okrúhle tlačidlo v jeho hornej časti), kým tlačidlo Xbox na ovládači niekoľkokrát nezabliká. Znamená to, že hľadá konzolu. Keď sa k nej pripojí, tlačidlo Xbox zostane svietiť.

Tento postup zopakujte pre každý ďalší ovládač.

Poznámky

Pripojenie ovládača pomocou kábla USB – micro-USB

Ak máte kábel micro-USB alebo nabíjaciu hernú súpravu pre Xbox One, ovládač môžete pripojiť pomocou kábla micro-USB a používať ho bez batérií. Podrobné informácie nájdete v článku Pripojte kábel USB, ak chcete používať bezdrôtový ovládač pre Xbox One bez batérií.

Poznámky

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku