Zdieľať túto stránku

Pripojte kábel USB, ak chcete používať bezdrôtový ovládač pre Xbox One bez batérií

Ak sa váš bezdrôtový ovládač odpája od konzoly, pozrite si článok Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa odpája alebo sa nemôže pripojiť.

Po pripojení kábla USB sa bezdrôtový ovládač zmení na káblový ovládač. Váš ovládač by mal byť dodaný s káblom, avšak môžete použiť väčšinu certifikovaných káblov USB, ktoré majú na jednej strane konektor micro-USB a na druhej konektor USB plnej veľkosti. Odporúčame používať nabíjací kábel, ktorý bol dodaný s nabíjacou hernou súpravou pre Xbox One. Výkon iných káblov sa môže líšiť.

Dióda LED na nabíjacej hernej súprave sa nerozsvieti. Znamená to, že nie je k dispozícii žiadna batéria na nabíjanie.

Ak sú v ovládači vložené štandardné alkalické batérie a ovládač používate ako káblový ovládač, tieto batérie sa nepoužijú na napájanie funkcií ovládača.

Pripojte ovládač ku konzole

Pripojte konektor micro-USB do ovládača a druhý koniec do konzoly Xbox One.

Xbox One S
Xbox One S
Predchádzajúca konzola Xbox One
Predchádzajúca konzola Xbox One

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojte kábel USB, ak chcete používať bezdrôtový ovládač pre Xbox One bez batérií, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku