Pripojenie kompatibilnej náhlavnej súpravy ku konzole Xbox One

Poznámky

 • Konzola Xbox One nie je vybavená technológiou Bluetooth. Ku konzole nie je možné pripojiť slúchadlá s mikrofónom cez Bluetooth.

Na tejto stránke

Zapojenie slúchadiel s mikrofónom priamo do 3,5 mm portu na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One

Ak máte bezdrôtový ovládač pre Xbox One s 3,5-milimetrovým portom, môžete zapojiť slúchadlá so štandardným 3,5-milimetrovým konektorom priamo do ovládača. (3,5-milimetrový port je malý okrúhly otvor na spodnej strane ovládača.) Návod na úpravu nastavení zvuku nájdete v článku Používanie slúchadiel s mikrofónom na rozhovor cez Xbox One. Ďalšie informácie o štandardných 3,5mm konektoroch nájdete v časti Štandardy pre zvukové konektory nižšie.

Zapojenie slúchadiel s mikrofónom do adaptéra stereofónnej náhlavnej súpravy pre Xbox One

Bez ohľadu na to, aký máte bezdrôtový ovládač pre Xbox One, adaptér stereofónnej náhlavnej súpravy pre Xbox One môžete pripojiť k ovládaču tak, že ho zasuniete do obdĺžnikového rozširujúceho portu na spodnej strane ovládača. Potom budete môcť zapojiť do adaptéra stereofónnej náhlavnej súpravy kompatibilný 3,5-milimetrový zvukový konektor.

Poznámky

 • Niektoré výrobky tretích strán sa môžu dodávať s adaptérom stereofónnych slúchadiel, ktorý môže vyzerať inak ako adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One od spoločnosti Microsoft, ale všetky fungujú rovnako.
 • Náhlavnú súpravu na rozhovor pre Xbox 360 môžete pripojiť iba káblom s adaptérom 2,5 mm – 3,5 mm, ktorý sa dodáva s adaptérom stereofónnej náhlavnej súpravy pre Xbox One. Tento kábel adaptéra nie je súčasťou stereofónnej náhlavnej súpravy pre Xbox One.

Podržte tlačidlo zvuku rozhovoru na adaptéri stereofónnej náhlavnej súpravy, kým sa neozve zvuk rozhovoru. (Keď držíte ovládač, tlačidlo zvuku rozhovoru sa nachádza v ľavom dolnom rohu adaptéra.)

Ak máte náhlavnú súpravu na stereofónny rozhovor, zapojte ju do výstupu zvuku na televízore, monitore alebo konzole. Hlasitosť zvuku môžete ovládať pomocou ovládacích prvkov na náhlavnej súprave. Dva hlavné typy konektorov sú káble RCA a optický zvukový kábel S/PDIF.

Stereofónna náhlavná súprava s káblami RCA

Káble RCA z náhlavnej súpravy alebo základnej stanice náhlavnej súpravy zapojte do portov zvukového výstupu na televízore. (Koncovky káblov RCA majú okrúhlu zástrčku s tenkým kolíkom vychádzajúcim zo stredu.)

Poznámky

 • Televízor musí mať konektory zvukového výstupu RCA alebo 3,5-milimetrový výstup na slúchadlá. Ak chcete použiť 3,5-milimetrový konektor náhlavnej súpravy, musíte si kúpiť kábel adaptéra 3,5 mm mini – RCA.
 • Stereofónna náhlavná súprava pre konzolu Xbox One a niektoré ďalšie herné náhlavné súpravy používajú jeden 3,5-milimetrový zvukový kábel na rozhovor aj hranie. Tieto náhlavné súpravy sa zapájajú priamo do adaptéra stereofónnej náhlavnej súpravy.
 • Iné herné náhlavné súpravy používajú dva 3,5-milimetrové zvukové káble. Zvyčajne má jeden kábel zelený konektor. Tento konektor sa používa na prenos zvuku hier. Druhý kábel má ružový konektor. Tento konektor sa používa na prenos zvuku chatu v počítači. Tieto slúchadlá sa môžu dodávať s adaptérom, ktorý kombinuje obidva signály. Nie všetky tieto káble však používajú štandard náhlavnej súpravy CTIA. To môže znížiť výkon a kvalitu. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej časti: Štandardy pre zvukové konektory.

Stereofónna náhlavná súprava so zvukovým káblom S/PDIF (optickým)

Optický kábel náhlavnej súpravy S/PDIF (formát digitálneho rozhrania Sony alebo Philips) zapojte do zadnej strany televízora, monitora alebo konzoly. (Kábel S/PDIF sa zapája do obdĺžnikového portu na televízore.)

Štandardy pre zvukové konektory

Nie všetky 3,5-milimetrové zvukové konektory sú vyrobené s rovnakým štandardom. Existujú dva štandardy pre zvukové konektory:

 • Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) a
 • Open Mobile Terminal Platform (OMTP).

Ak používate slúchadlá OMTP, je pravdepodobné, že budete mať problémy so zvukom alebo rozhovorom. Ak však vaše slúchadlá alebo slúchadlá do uší používajú štandard OMTP, v množstve obchodov s elektronikou si môžete kúpiť adaptér na konverziu zariadenia do štandardu CTIA. Tieto adaptéry sú dostupné v mnohých obchodoch s elektronikou.

Nasledujúce obrázky zobrazujú rozdiely medzi štandardom CTIA a OMTP. Štandard CTIA má kontakty mikrofónu na konektore bližšie ku koncovke kábla. Štandard OMTP má však ku koncovke kábla bližšie uzemnenie konektora.

CTIA:

 1. Mikrofón
 2. Uzemnenie
 3. Pravý zvukový kanál
 4. Ľavý zvukový kanál

OMTP:

 1. Uzemnenie
 2. Mikrofón
 3. Pravý zvukový kanál
 4. Ľavý zvukový kanál

Nekompatibilné náhlavné súpravy

Nasledujúce náhlavné súpravy nie sú kompatibilné s adaptérom stereofónnej náhlavnej súpravy pre Xbox One:

 • slúchadlá Mad Catz Tritton Warhead,
 • slúchadlá Mad Catz Tritton Primer (spoločnosť Mad Catz ponúka adaptér pre slúchadlá Primer na konverziu 2,5-milimetrového zvukového konektora na 3,5-milimetrový. So žiadosťou o podporu sa obráťte na spoločnosť Mad Catz.)
 • Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 a bezdrôtové slúchadlá Bluetooth pre konzolu Xbox 360
 • Slúchadlá s týmto 2,5-milimetrovým konektorom nebudú fungovať, pretože formát konektora nie je kompatibilný. Tento konektor má v strede pripájacej časti dlhý okrúhly kolík, ktorý sa nezmestí do adaptéra stereofónnej náhlavnej súpravy pre Xbox One.

Ďalšie informácie nájdete v článku Inštalácia a používanie adaptéra stereofónnej náhlavnej súpravy pre Xbox One.

Poznámka: Rozhovor počas hry vyžaduje predplatné zlatého členstva Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie kompatibilnej náhlavnej súpravy ku konzole Xbox One, alebo iným problémom?