Funkcia Copilot v konzole Xbox One

Copilot umožňuje prepojiť dva ovládače a používať ich ako jeden.

Používateľ, ktorý pre svoj ovládač zapne funkciu Copilot, je pilotom. Pilot získa všetky výsledky aj skóre hráča.

Zapnutie funkcie Copilot

  1. Ku konzole Xbox pripojte druhý ovládač pre druhého pilota. Druhý pilot sa môže prihlásiť, no nemusí. Výsledky ani skóre hráča sa mu nepripíšu.
  2. Na ovládači pilota stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu a vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Ease of Access (Zjednodušenie prístupu) > Controller (Ovládač).
  3. Vyberte položku Copilot settings (Nastavenia funkcie Copilot) a potom možnosť Turn on Copilot (Zapnúť funkciu Copilot).
  4. Vyberte ovládač druhého pilota.

Ovládače sa prepoja a obidva umožňujú kompletné ovládanie. Po spustení hry môžete jednotlivé ovládače ľubovoľne používať.

Ak chcete funkciu Copilot vypnúť, vráťte sa do nastavení funkcie Copilot a vyberte možnosť Turn off Copilot (Vypnúť funkciu Copilot).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Funkcia Copilot v konzole Xbox One, alebo iným problémom?