Všetko o bezdrôtovom ovládači Xbox Elite

Na tejto stránke

Oboznámenie sa s bezdrôtovým ovládačom Elite

Funkcie bezdrôtového ovládača Xbox Elite
Nájdite všetky potrebné informácie o funkciách bezdrôtového ovládača Xbox Elite so špičkovým výkonom.

Súčasti bezdrôtového ovládača Xbox Elite
Získajte zoznam všetkých súčastí nachádzajúcich sa v balení spolu s bezdrôtovým ovládačom Xbox Elite.

Kompatibilita bezdrôtového ovládača Xbox Elite
Získajte informácie o kompatibilite bezdrôtového ovládača Xbox Elite so všetkým možným od konzol cez príslušenstvo až po operačné systémy.

Inštalácia a používanie ovládača Elite

Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole
Pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox One je mimoriadne jednoduché. Pozrite si všetky podrobnosti.

Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One k počítaču
Ak pripojíte bezdrôtový ovládač pre Xbox One k počítaču pomocou kábla micro-USB, môžete hrať hry Xbox v počítači. Získajte ďalšie informácie.

Informácie o získaní aplikácie Príslušenstvo pre Xbox pre bezdrôtový ovládač Xbox Elite
Zistite, ako získať aplikáciu Príslušenstvo pre Xbox pre bezdrôtový ovládač Xbox Elite v konzole Xbox One a systéme Windows 10.

Použitie aplikácie Príslušenstvo pre Xbox na konfiguráciu bezdrôtového ovládača Xbox Elite
Zistite, ako konfigurovať bezdrôtový ovládač Xbox Elite pomocou aplikácie Príslušenstvo pre Xbox.

Výmena vymeniteľných dielov na bezdrôtovom ovládači Xbox Elite
Zistite, ako vymeniť vymeniteľné diely na bezdrôtovom ovládači Xbox Elite a dosiahnuť tak špičkový herný výkon.

Uzamknutie pákových ovládačov na bezdrôtovom ovládači Xbox Elite
Ak musíte pozastaviť hru a odložiť bezdrôtový ovládač Xbox Elite z rúk, môžete uzamknúť pákové ovládače. Zistite, ako treba postupovať.

Riešenie problémov s bezdrôtovým ovládačom Elite

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa odpája alebo sa nemôže pripojiť
Vyhľadajte riešenia, ak nemôžete s konzolou zosynchronizovať ovládač pre Xbox One alebo ak sa nedá zachovať spojenie medzi ovládačom a konzolou Xbox One.

Riešenie problémov s aktualizáciou ovládača pre Xbox One
Zistite, ako riešiť problémy s aktualizáciou ovládača pre Xbox One a adaptéra stereofónnych slúchadiel pre Xbox One.

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa nezapne
Zistite, ako riešiť problémy s bezdrôtovým ovládačom pre Xbox One, keď sa nezapne.

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One sa vypína
Získajte pomoc pri riešení problémov, keď sa bezdrôtový ovládač pre Xbox One vypína.

Riešenie problémov s tlačidlami ovládačov pre Xbox One
Získajte pomoc s tlačidlami a vymeniteľnými dielmi na konzole Xbox One alebo bezdrôtovom ovládači Xbox Elite.

Riešenie problémov so spúšťami na bezdrôtovom ovládači Xbox Elite
Zistite, ako riešiť problémy so spúšťami na bezdrôtovom ovládači Xbox Elite a ako ich prispôsobiť na lepší zážitok z hry.

Výmena bezdrôtového ovládača Elite alebo jeho dielov

Servis bezdrôtového ovládača Xbox Elite
Získajte pomoc pri výmene vymeniteľných dielov na celom bezdrôtovom ovládači Xbox Elite.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Všetko o bezdrôtovom ovládači Xbox Elite, alebo iným problémom?