Používanie snímača Kinect konzoly Xbox One s konzolou Xbox One S alebo Xbox One X

Na tejto stránke

Používanie snímača Kinect konzoly Xbox One s konzolou Xbox One S alebo Xbox One X

Ak chcete používať existujúci snímač Kinect konzoly Xbox One s novou konzolou Xbox One S alebo Xbox One X, budete potrebovať adaptér snímača Xbox Kinect. Tento adaptér vám umožní pripojiť existujúci snímač Kinect konzoly Xbox One ku konzole Xbox One S alebo Xbox One X.

Poznámka Snímač Kinect konzoly Xbox 360 nie je kompatibilný s konzolou Xbox One.

Dostupnosť adaptéra Kinect

Výroba snímača Kinect a adaptéra Kinect skončila v novembri 2017. Microsoft už nepodporuje inventár adaptéra Kinect. Zákazníci môžu vyhľadať dostupnosť adaptéra v maloobchodnej sieti. V marci 2017 skončila ponuka pre používateľov so snímačom Kinect, ktorí inovovali z Xboxu One.

Inštalácia adaptéra snímača Kinect pre konzolu Xbox One S alebo Xbox One X

Krok č. 1: Nainštalujte adaptér

 1. Do zdroja napájania zapojte vidlicu zástrčky.
 2. Pripojte okrúhly konektor na kábli zdroja napájania do modulu snímača Kinect.
 3. Pripojte kábel snímača Kinect do modulu snímača Kinect.
 4. Pripojte priložený kábel USB do modulu snímača Kinect. Teraz môžete pripojiť adaptér ku konzole.

Krok č. 2: Pripojte adaptér do konzoly Xbox One S alebo Xbox One X

 1. Pripojte kábel USB 3.0 do ľavého portu USB označeného „Kinect” na zadnej strane konzoly. Snímač Kinect je pripravený na nastavenie v konzole.
 2. Je vhodné, aby neboli snímač Kinect a adaptér snímača Kinect položené priamo na konzole.
 3. V konzole otvorte sprievodcu a vyberte položky Systém > Settings (Nastavenia) > Kinect & devices (Snímač Kinect a zariadenia).
 4. Vyberte položku Kinect a postupujte podľa pokynov na nastavenie snímača.
Nákres inštalácie snímača Kinect s adaptérom snímača Kinect v konzole Xbox One S

Riešenie problémov s adaptérom snímača Kinect

Existuje niekoľko dôvodov, prečo pri pokuse o použitie adaptéra snímač Kinect nereaguje alebo je vypnutý. Skúste problém vyriešiť pomocou týchto riešení:

 • Skontrolujte, či je snímač Kinect zapnutý v nastaveniach konzoly. Prejdite na položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Kinect & devices (Snímač Kinect a zariadenia) > Kinect.
 • Vypnite a znova zapnite konzolu. Niekedy je potrebné vynulovať pripojenie medzi snímačom a konzolou. Postupujte tak, že podržte tlačidlo napájania približne na 5 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Odpojte zdroj napájania z konzoly, počkajte 1 minútu a znovu ho pripojte ku konzole a spustite ju.
 • Skontrolujte pripojenie snímača a adaptéra, aby ste sa uistili, že sú všetky konektory pevne pripojené.
 • Uistite sa, že snímač Kinect ani adaptér snímača Kinect nie sú položené priamo na konzole.
 • Adaptér musí byť pripojený k napájaniu, aby mohol prenášať informácie zo snímača Kinect do konzoly. Skontrolujte zdroj napájania adaptéra a uistite sa, že LED indikátor svieti. Ak sa aj po skontrolovaní zdroja napájania vyskytujú problémy s napájaním, vynulujte zdroj napájania adaptéra snímača Kinect tak, že ho odpojíte na 10 sekúnd a znovu pripojíte.
  • Ak svetelný indikátor na adaptéri nesvieti, zdroj napájania nemá energiu. Vyskúšajte inú zásuvku a ak to nepomohlo, vymeňte adaptér.
  • Ak indikátor na zdroji napájania svieti naoranžovo, znamená to, že adaptér je v pohotovostnom režime a čaká na signál z konzoly. Znovu vypnite a zapnite konzolu.
  • Ak indikátor na napájacom zdroji svieti nabielo, znamená to, že je napájanie v poriadku a snímač je aktívny. Vypnutím a zapnutím konzoly by sa mal vyriešiť aj problém s nereagovaním snímača, ktorý má napájanie v poriadku.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie snímača Kinect konzoly Xbox One s konzolou Xbox One S alebo Xbox One X, alebo iným problémom?