Riešenie problémov s hlasovými príkazmi snímača Kinect na konzole Xbox One

Snímač Kinect konzoly Xbox One používa mikrofón, aby počul vaše hlasové príkazy. Kľúčom k skvelým zážitkom je zabezpečenie, že snímač Kinect vás počuje. V tomto článku nájdete informácie o riešení problémov s mikrofónom snímača Kinect pri používaní hlasových príkazov.

Poznámka: Hlasové príkazy konzoly Xbox One nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. Ak chcete zistiť, či sú hlasové možnosti dostupné vo vašej krajine alebo oblasti, pozrite si stránku Dostupnosť funkcií konzoly Xbox One. Skontrolujte funkciu Prémiový/prirodzený hlas (vrátane príkazu Xbox On (Xbox, zapni sa)), aby ste zistili, či je dostupná pre vaše miestne nastavenie.

Dôležité informácie

Pri úprave mikrofónu snímača Kinect alebo herného priestoru vezmite na vedomie nasledujúce body:

 • Mikrofón snímača Kinect je navrhnutý tak, aby počul všetko vo vašom hernom priestore. Mikrofón snímača Kinect však môžu rušiť domáce spotrebiče, reproduktory, ventilátory alebo množstvo hovoriacich ľudí. V takýchto prípadoch snímač Kinect nemusí rozoznať presné hlasové príkazy.
 • Uistite sa, že je snímač Kinect zapojený a zapnutý. Po zapnutí snímača sa rozsvieti logo Xbox. Ak sa snímač nezapne, vyskúšajte kroky na riešenie problémov uvedené v článku Snímač Kinect pre konzolu Xbox One sa nezapne.
 • Ak sa chcete naučiť dostupné hlasové príkazy, pozrite si tému Používanie hlasových príkazov pre Xbox so snímačom Kinect.
 • Príkaz „Xbox on“ (Xbox, zapni sa) funguje iba v prípade, ak je konzola nastavená na používanie v režime okamžitého zapnutia. Ďalšie informácie nájdete v článku Informácie o úspornom režime a režime okamžitého zapnutia.

Riešenie problémov s hlasovými príkazmi v hrách alebo aplikáciách

Ak máte problémy v konkrétnej hre alebo aplikácii, pozrite si kurz pre danú hru alebo aplikáciu, alebo skúste kalibrovať snímač Kinect priamo v danej hre alebo aplikácii.

Ak stále pretrvávajú problémy v konkrétnej hre, navštívte fóra hier pre Xbox One, kde získate tipy a pomoc od komunity.

Riešenie problémov s hlasovými príkazmi snímača Kinect

Ak máte problém s rozoznaním hlasových príkazov prostredníctvom snímača Kinect, vyskúšajte nasledujúci postup:

Skontrolujte, či je snímač Kinect zapnutý

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Snímač Kinect a zariadenia. Kinect.
 3. Skontrolujte, či je vybraté nastavenie Zapnúť snímač Kinect. Ak nie je, vyberte položku Kinect on (Zapnúť Kinect), aby sa snímač zapol.

Reštartujte konzolu

 1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

Kalibrácia mikrofónu snímača Kinect

Pred vykonaním postupu:

 • Uistite sa, že vaše reproduktory sú zapnuté a hlasitosť nastavená na vyššiu úroveň ako zvyčajne.
 • Skontrolujte, či je v miestnosti ticho.
 • Ak používate systém domáceho kina, uistite sa, že je zapnutý a nastavený na vyššiu úroveň hlasitosti ako zvyčajne.
Mikrofón Kinectu kalibrujte podľa týchto krokov:
 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Snímač Kinect a zariadenia. Kinect.
 3. Vyberte položku Snímač Kinect ma nepočuje.
 4. Vyberte položku Spustiť kontrolu zvuku.

  Počas kontroly zvuku snímač skontroluje hluk v okolí herného priestoru. Ak nie je hluk v okolí príliš veľký, systém automaticky prejde na nasledujúci krok. Ak je hluk v okolí príliš veľký, znížte ho a znova spustite kontrolu zvuku.

  Počas kontroly zvuku snímač prehrá niekoľko tónov, aby zistil umiestnenie reproduktorov a po kalibrácii mikrofónu sa zobrazí správa. Môže to trvať niekoľko sekúnd.

 5. Skontrolujte, či sa zobrazila obrazovka úspešného dokončenia, ktorá signalizuje správne nastavenie zvuku.

Žiadosť o opravu

Ak problém pretrváva, požiadajte o opravu snímača Kinect v položke Servis a oprava zariadenia. Pred výmenou snímača sa vyžaduje registrácia konzoly.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s hlasovými príkazmi snímača Kinect na konzole Xbox One, alebo iným problémom?