Zdieľať túto stránku

Konzola Xbox One S alebo pôvodná konzola Xbox One nerozpozná snímač Kinect

Pripojili ste senzor Kinect ku konzole Xbox One pomocou kábla senzora Kinect a LED indikátor napájania senzora svieti. Senzor však nefunguje. Na obrazovke Kinect v ponuke Kinect & devices (Senzor Kinect a zariadenia) sa zobrazuje hlásenie, že senzor nie je pripojený. Ak nastane takáto situácia, znamená to, že aj keď je senzor napájaný, konzola ho nerozoznala.

Poznámka: Ak uvidíte správu „Kinect is unplugged“ (Senzor Kinect je odpojený) a indikátor napájania LED nesvieti, problém je v zapnutí senzora. Pomoc s riešením tohto problému nájdete v článku Senzor Kinect pre konzolu Xbox One sa nezapne.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je senzor Kinect pevne pripojený prostredníctvom kábla ku konzole Xbox One

 1. Odpojte snímač Kinect a znova ho zapojte do konzoly.
  • Ak máte konzolu Xbox One S
   1. Na zadnej strane konzoly odpojte kábel adaptéra Kinect z portu USB.
 1. Uistite sa, že je kábel snímača Kinect pevne pripojený do adaptéra snímača Kinect a že napájací kábel adaptéra je pripojený.
 2. Pripojte kábel USB vedúci z adaptéra snímača Kinect do prvého portu USB (toho vedľa portov HDMI).

Poznámka: Snímač Kinect bude rozpoznaný až vtedy, keď ho pripojíte so prvého portu USB na zadnej strane konzoly. Ostatné porty USB na konzole nebudú fungovať so snímačom Kinect.

Je tiež vhodné, aby neboli snímač Kinect a adaptér snímača Kinect položené priamo na konzole.

 • Ak máte pôvodnú konzolu Xbox One
  1. Na zadnej strane konzoly odpojte kábel z portu senzora Kinect.
 1. Zapojte kábel späť do portu senzora Kinect.
 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V ponuke Kinect & zariadenia vyberte možnosť Kinect.
 5. Počkajte dve minúty, kým sa senzor nerozpozná.

Riešenie č. 2: V nastaveniach snímača Kinect skontrolujte, či je Kinect zapnutý

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky zariadenia.
 4. V ponuke Kinect & zariadenia vyberte možnosť Kinect.
 5. Skontrolujte, či je vybraté nastavenie Kinect on (Zapnúť senzor Kinect).

Riešenie č. 3: Obnovte pripojenie senzora Kinect ku konzole Xbox One

 1. Vypnite konzolu stlačením tlačidla Xbox  na prednej strane konzoly na 10 sekúnd.
 2. Odpojte napájací kábel konzoly.
 3. Odpojte senzor Kinect od konzoly Xbox One.
 4. Zapojte napájací kábel konzoly späť.
 5. Stlačením tlačidla Xbox  na konzole zapnite konzolu Xbox One.
 6. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 7. Vyberte položku Nastavenia.
 8. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 9. V ponuke Kinect & zariadenia vyberte možnosť Kinect.
 10. Pripojte senzor Kinect späť ku konzole a počkajte dve minúty, kým sa nerozpozná.

Poznámka: Ak senzor vyžaduje aktualizáciu, na obrazovke sa zobrazí priebeh aktualizácie.

Ak ste problém nevyriešili pomocou krokov uvedených vyššie, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Pozrite si článok Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Konzola Xbox One S alebo pôvodná konzola Xbox One nerozpozná snímač Kinect, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku