Konzola Xbox One S alebo pôvodná konzola Xbox One nerozpozná snímač Kinect

Pripojili ste senzor Kinect ku konzole Xbox One pomocou kábla senzora Kinect a LED indikátor napájania senzora svieti. Senzor však nefunguje. Na obrazovke Kinect v ponuke Senzor Kinect a zariadenia sa zobrazuje hlásenie, že senzor nie je pripojený. Ak nastane takáto situácia, znamená to, že aj keď je senzor napájaný, konzola ho nerozpoznala.

PoznámkaAk uvidíte hlásenie „Kinect is unplugged“ (Senzor Kinect je odpojený) a indikátor napájania LED nesvieti, problém je v zapnutí senzora. Pomoc s riešením tohto problému nájdete v téme Senzor Kinect pre konzolu Xbox One sa nezapne.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či je senzor Kinect pevne pripojený prostredníctvom kábla ku konzole

 1. Odpojte snímač Kinect a znova ho zapojte do konzoly.
  • Ak máte konzolu Xbox One S
   1. Na zadnej strane konzoly odpojte kábel adaptéra Kinect z portu USB.
 1. Uistite sa, že je kábel snímača Kinect pevne pripojený do adaptéra snímača Kinect a že napájací kábel adaptéra je pripojený.
 2. Pripojte kábel USB vedúci z adaptéra snímača Kinect do prvého portu USB (portu vedľa portov HDMI).

Poznámka Snímač Kinect bude rozpoznaný až vtedy, keď ho pripojíte so prvého portu USB na zadnej strane konzoly. Ostatné porty USB na konzole nebudú fungovať so snímačom Kinect.

Je tiež vhodné, aby neboli snímač Kinect a adaptér snímača Kinect položené priamo na konzole.

 • Ak máte pôvodnú konzolu Xbox One
  1. Na zadnej strane konzoly odpojte kábel z portu senzora Kinect.
 1. Zapojte kábel späť do portu senzora Kinect.
 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Kinect.
 3. Počkajte dve minúty, kým sa senzor nerozpozná.

Riešenie č. 2: V nastaveniach snímača Kinect skontrolujte, či je Kinect zapnutý

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Kinect.
 3. Skontrolujte, či je vybraté nastavenie Zapnúť snímač Kinect.

Riešenie č. 3: Obnovte pripojenie senzora Kinect ku konzole Xbox One

 1. Vypnite konzolu stlačením tlačidla Xbox na prednej strane konzoly na 10 sekúnd.
 2. Odpojte napájanie konzoly, potom odpojte senzor Kinect od konzoly Xbox One.
 3. Znova zapnite napájanie konzoly a zapnite ju stlačením tlačidla Xbox na konzole.
 4. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca.
 5. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Kinect.
 6. Pripojte senzor Kinect späť ku konzole a počkajte 2 minúty, kým sa nerozpozná.

Poznámka Ak senzor vyžaduje aktualizáciu, na obrazovke sa zobrazí priebeh aktualizácie.

Ak ste problém nevyriešili pomocou krokov uvedených vyššie, senzor Kinect môže vyžadovať opravu. Požiadajte o opravu v časti Servis a oprava zariadenia. Pred výmenou senzora sa vyžaduje registrácia konzoly.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Konzola Xbox One S alebo pôvodná konzola Xbox One nerozpozná snímač Kinect, alebo iným problémom?