Zdieľať túto stránku

Senzor Kinect pre konzolu Xbox One sa nezapne

Prehľad

Ak máte problém so senzorom Kinect pre konzolu Xbox One, skontrolujte, či je senzor zapnutý. Senzor je zapnutý, ak na jeho prednej strane svieti logo Xbox.

Ak logo Xbox na prednej strane senzora nesvieti alebo svieti a konzola oznamuje, že je senzor odpojený, postupujte podľa krokov na riešenie problémov na tejto stránke.

Poznámky:

Riešenia

Senzor Kinect je odpojený

Ak vaša konzola Xbox One nerozpozná senzor Kinect, v nastaveniach senzora Kinect sa nezobrazí video, a v sprievodcovi v menu Nastavenia sa nezobrazí možnosť použiť mikrofón senzora Kinect pre rozhovor.

Na obrazovke nastavení v sprievodcovi Xbox sa zobrazí zapnutá možnosť „Kinect mic for chat” (použiť mikrofón senzora Kinect pre rozhovor).

Ak sa zobrazuje toto, vyskúšajte tieto riešenia:

 • Skontrolujte, či je konektor na konci kábla senzora Kinect riadne zapojený do portu senzora Kinect na zadnej strane konzoly.
 • Ak je konektor riadne zapojený, odpojte ho, počkajte 10 sekúnd a znova ho pripojte.
 • Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, reštartujte konzolu.

Senzor Kinect je vypnutý v ponuke Settings (Nastavenia)

Ak chcete skontrolovať, či je Kinect zapnutý, postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 5. Vyberte položku Kinect.
 6. Skontrolujte, či je vybraté nastavenie Kinect on (Zapnúť senzor Kinect).

Obnovte pripojenie senzora Kinect

Podľa týchto krokov obnovte pripojenie senzora Kinect:

 1. Vypnite konzolu Xbox One stlačením a podržaním tlačidla Xbox na prednej strane konzoly na 10 sekúnd, kým sa úplne nevypne.
 2. Odpojte napájací kábel konzoly.
 3. Odpojte senzor Kinect od konzoly.
 4. Zapojte napájací kábel konzoly späť.
 5. Stlačením tlačidla Xbox na konzole konzolu zapnite.
 6. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 7. Vyberte položku Nastavenia.
 8. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 9. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 10. Vyberte položku Kinect.
 11. Pripojte senzor Kinect späť ku konzole a počkajte 5 sekúnd, kým ho konzola nerozpozná. 

  Poznámka: Ak senzor vyžaduje aktualizáciu, na obrazovke sa zobrazí priebeh aktualizácie.

Aktualizácia senzora Kinect

Ak ste sa dlhší čas nepripojili k službe Xbox Live, možno treba aktualizovať softvér konzoly Xbox One. Ak chcete aktualizovať konzolu, pripojte sa k službe Xbox Live pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia.

Po pripojení konzoly k službe Xbox Live sa automaticky nainštalujú všetky dostupné aktualizácie. Po inštalácii aktualizácií otestujte senzor Kinect, a ak je to potrebné, znova vyskúšajte tieto postupy.

Ak nebol snímač Kinect pripojený ku konzole počas jej aktualizácie, podľa týchto postupov aktualizujte senzor:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 5. Vyberte položku Kinect.
 6. Skontrolujte, či je vybraté nastavenie Kinect on (Zapnúť senzor Kinect).  
 7. Poznámka: Ak senzor vyžaduje aktualizáciu, táto obrazovka zobrazí priebeh aktualizácie, ktorá bude trvať približne 2 minúty. Ak sa na obrazovke nezobrazí upozornenie, že prebieha aktualizácia, potom je senzor už aktualizovaný.

Ak ste pomocou týchto postupov problém nevyriešili, požiadajte o opravu

Ak sa senzor Kinect stále nedá zapnúť, bude potrebné ho opraviť. Ďalšie informácie o vytvorení žiadosti o opravu nájdete v článku Požiadanie o servis konzoly Xbox One alebo senzora Kinect.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Senzor Kinect pre konzolu Xbox One sa nezapne, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku