Snímač Kinect pre konzolu Xbox One sa nezapne

Ak máte problém so senzorom Kinect pre konzolu Xbox One, skontrolujte, či je senzor zapnutý. Senzor je zapnutý, čo viete podľa toho, že na jeho prednej strane svieti logo Xbox.

Ak logo Xbox na prednej strane senzora nesvieti alebo svieti a konzola oznamuje, že je senzor odpojený, postupujte podľa krokov na riešenie problémov na tejto stránke.

Poznámky

Riešenia

Senzor Kinect je odpojený

Ak vaša konzola Xbox One nerozpozná senzor Kinect, v nastaveniach senzora Kinect sa nezobrazí video, a v sprievodcovi v menu Nastavenia sa nezobrazí možnosť použiť mikrofón senzora Kinect pre rozhovor.

V takom prípade vyskúšajte tieto riešenia:

 • Skontrolujte, či je konektor na konci kábla senzora Kinect riadne zapojený do portu senzora Kinect na zadnej strane konzoly.
 • Ak je konektor riadne zapojený, odpojte ho, počkajte 10 sekúnd a znova ho pripojte.
 • Ak sa problém vyskytuje aj naďalej, reštartujte konzolu.

Senzor Kinect je vypnutý v ponuke Nastavenia

Ak chcete skontrolovať, či je senzor zapnutý, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Kinect.
 3. Skontrolujte, či je vybraté nastavenie Zapnúť snímač Kinect.

Obnovte pripojenie senzora Kinect

Podľa týchto krokov obnovte pripojenie senzora Kinect:

 1. Vypnite konzolu stlačením tlačidla Xbox na prednej strane konzoly na 10 sekúnd.
 2. Odpojte napájanie konzoly, potom odpojte senzor Kinect od konzoly.
 3. Znova zapnite napájanie konzoly a zapnite ju stlačením tlačidla Xbox na konzole.
 4. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca.
 5. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Kinect.
 6. Pripojte senzor Kinect späť ku konzole a počkajte 2 minúty, kým sa nerozpozná.

Poznámka Ak senzor vyžaduje aktualizáciu, táto obrazovka zobrazí priebeh aktualizácie, ktorá bude trvať približne 2 minúty. Ak sa na obrazovke nezobrazí upozornenie, že prebieha aktualizácia, potom je senzor už aktualizovaný.

Ak ste pomocou týchto postupov problém nevyriešili, požiadajte o opravu

Ak sa senzor Kinect naďalej nedá zapnúť, bude potrebné ho opraviť. Požiadajte o opravu v časti Servis a oprava zariadenia. Pred výmenou senzora sa vyžaduje registrácia konzoly.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Snímač Kinect pre konzolu Xbox One sa nezapne, alebo iným problémom?