Tipy na nastavenie snímača Kinect s konzolou Xbox One

Táto stránka obsahuje niekoľko kľúčových bodov pred nastavením snímača Kinect.

Na tejto stránke

Musím s konzolou Xbox One používať snímač Kinect?

Ak chcete získať všetky výhody konzoly Xbox One, odporúčame používať s konzolou snímač Kinect. Nie je to však povinné.

Poznámka: Keď je snímač Kinect pripojený ku konzole Xbox One, môžete ho zapnúť alebo vypnúť:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
  2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Snímač Kinect a zariadenia.
  3. Vyberte položku Kinect, potom vyberte položku Zapnúť senzor Kinect alebo Vypnúť senzor Kinect.

Ďalšie informácie nájdete v článku Zapnutie a vypnutie snímača Kinect pre konzolu Xbox One.

Poskytnutie dostatočného priestoru pre snímač Kinect

Tak ako konzola, aj snímač Kinect potrebuje priestor pre ventilátory na zachovanie optimálnej prevádzkovej teploty. Odstráňte zbytočné predmety nachádzajúce sa okolo snímača a nezakrývajte ventilátory.

Pri umiestnení sa nedotýkajte prednej časti snímača.

Predná časť snímača Kinect má dve kamery (jednu VGA a jednu infračervenú kameru) aj snímače IR. Tak ako kamery zabudované do iných zariadení, aj tieto kamery pracujú najlepšie, ak nemajú na šošovke šmuhy. Preto sa nedotýkajte prednej časti snímača.

Používanie hlasových príkazov so snímačom Kinect

Konštrukcia mikrofónu snímaču Kinect umožňuje, aby počul všetko vo vašom hernom priestore. Mikrofón snímača Kinect však môžu rušiť domáce spotrebiče, reproduktory, ventilátory alebo množstvo hovoriacich ľudí. V takýchto prípadoch snímač Kinect nemusí rozoznať hlasové príkazy. Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie, pozrite si článok Kalibrácia mikrofónu v snímači Kinect.

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri používaní snímača Kinect

Ak chcete využívať snímač Kinect na maximum, postupujte podľa článku Pokyny týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri používaní snímača Kinect pre konzolu Xbox One. Získajte informácie o odrazoch, bezpečnosti pri práci s elektrickými zariadeniami a pod.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Tipy na nastavenie snímača Kinect s konzolou Xbox One, alebo iným problémom?