Zdieľať túto stránku

Kalibrácia mikrofónu na senzore Kinect

Prehľad

Mikrofón na senzore Kinect treba nakalibrovať, aby pri hluk v okolí herného priestoru dokázal zachytiť váš zvuk. Senzor vykoná väčšinu práce, preto je tento postup jednoduchý.

Ako nakalibrovať mikrofón

 1. Na reproduktoroch televízora zvýšte hlasitosť, aby bola na vyššej úrovni ako pri bežnom sledovaní filmov a relácií. Zároveň sa uistite, či je v miestnosti ticho.
 2. Spustite kalibráciu. Postupujte takto:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. Vyberte položku Kinect a zariadenia.
  5. Vyberte položku Kinect.
  6. V časti Troubleshooting (Riešenie problémov) vyberte položku Kinect doesn't hear me (Senzor Kinect ma nepočuje).
  7. Vyberte položku Start audio check (Spustiť kontrolu zvuku).

  Počas kalibrácie sa vykonajú dva testy:

  • Kontrola hluku v pozadí: Kinect sleduje v hernom priestore hluk v okolí. Ak je úroveň príliš vysoká, senzor zobrazí hlásenie, či chcete skontrolovať hluk v miestnosti a po stíšení hluku v okolí znova spustiť kalibráciu.
  • Kontrola hlasitosti reproduktorov: Xbox One prehrá sériu tónov, aby ich senzor Kinect zachytil a nakalibroval úroveň prehrávania zvuku. Ak sú zvuky príliš slabé, zobrazí sa hlásenie, či chcete zvýšiť hlasitosť reproduktorov. Ak je úroveň zvuku primeraná, zobrazí sa hlásenie, že kontrola zvuku bola úspešná.
 3. Ak boli testy úspešné, mikrofón senzora Kinect sa sám nakalibruje. Tento proces je automatický, preto nemusíte počas tohto kroku nič robiť. Automatická kalibrácia by mala trvať len niekoľko sekúnd.

Po dokončení kalibrácie vás senzor Kinect bude počuť.

Poznámka: Po troch neúspešných pokusoch o vykonanie kalibrácie zvuku môžete stlačením tlačidla B zopakovať kalibráciu alebo ju môžete skúsiť znova neskôr. Ak ste pripravení na opakovanie, zopakujte proces uvedený vyššie od kroku č. 2.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Kalibrácia mikrofónu na senzore Kinect, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku