Používanie slúchadiel na rozhovor s konzolou Xbox One

Po pripojení slúchadiel na rozhovor pre konzolu Xbox One k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One ste pripravení používať ich na rozhovor počas hry a rozhovor počas večierka.

Ak chcete zistiť, ako používať slúchadlá na rozhovor, vyberte používané slúchadlá:


Ovládacie prvky slúchadiel na rozhovor:

Ovládacie prvky hlasitosti: Oddelené ovládacie prvky na zvyšovanie a znižovanie hlasitosti sa nachádzajú na pravej strane konektora.

Stlmenie: Tlačidlo stlmenia na ľavej strane konektora umožňuje stlmiť váš hlas, aby vás ostatní nepočuli. Ak chcete stlmiť prichádzajúci zvuk, znížte hlasitosť na prijateľnú úroveň.

Potrebujete pomoc s riešením problémov so zvukom slúchadiel alebo rozhovoru? Pozrite si článok Riešenie problémov so slúchadlami na rozhovor pre konzolu Xbox One.


Ovládacie prvky slúchadiel na rozhovor s konektorom 3,5 mm:

Ovládacie prvky hlasitosti: Na bočnej strane ovládacích prvkov zvuku sa nachádza volič zvýšenia a zníženia hlasitosti. Stačí ho posunúť nahor alebo nadol podľa vašich preferencií.

Takisto môžete nastaviť monitorovanie zvuku a mikrofónu slúchadiel. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte možnosť Devices & Accessories (Zariadenia a príslušenstvo). Vyberte ovládač a potom možnosti zvuku, ktoré chcete používať.

Stlmenie: Tlačidlo stlmenia je posúvač na prednej strane ovládacích prvkov zvuku. Posunutím nadol stlmíte hlasitosť a na ovládacích prvkoch sa zobrazí oranžová farba. Posunutím nahor zrušíte stlmenie a na ovládacích prvkoch sa zobrazí zelená farba.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie slúchadiel na rozhovor s konzolou Xbox One, alebo iným problémom?