Zdieľať túto stránku

Informácie o nastavení, používaní a prihlasovaní pomocou senzora Kinect

Senzor Kinect vás dokáže rozpoznať a automaticky prihlásiť vo vašej konzole Xbox One. Po prevzatí profilu do konzoly alebo počas úvodného nastavenia konzoly vám bude ponúknutá možnosť prihlásenia pomocou senzora Kinect.

Nastavenie automatického prihlásenia pomocou senzora Kinect počas úvodného nastavenia

Po vytvorení alebo prevzatí svojho profilu sa zobrazí výzva na výber možnosti Sign me in with Kinect (Prihlásiť sa cez Kinect) alebo Sign in manually (Prihlásiť manuálne). Ak chcete senzoru Kinect povoliť, aby vás prihlasoval automaticky, vyberte možnosť Sign me in with Kinect (Prihlásiť pomocou senzora Kinect).

Obrazovka Kinect ponúka možnosti Sign in manually (Prihlásiť manuálne) a Sign me in with Kinect (Prihlásiť sa cez Kinect).

Potom senzor Kinect nahrá vaše biometrické údaje, napríklad črty tváre a tvar tela, aby vás dokázal rozlíšiť od iných osôb v hernom priestore a prihlásiť vás. Ak sa počas tohto kroku nachádzajú v zornom poli senzora aj iné osoby, po vyzvaní sa identifikujte zdvihnutím ruky.

Obrazovka Kinect zobrazuje obrázok hráča s menovkou hráča a vyzýva hráča potvrdiť, že senzor Kinect vidí správneho hráča.

Nastavenie automatického prihlásenia pomocou senzora Kinect neskôr

Ak vyberiete možnosť Prihlásiť manuálne, naďalej budete môcť neskôr nastaviť automatické prihlásenie. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > All Settings (Všetky nastavenia) > Account (Konto).
 3. Vyberte položku Sign-in, Security & Passkey (Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo).
 4. V prvom stĺpci vyberte položku Change my sign-in & security preferences (Zmena prihlasovacích predvolieb a predvolieb zabezpečenia).
 5. Vyberte položku Make it fast, make it magic (Urobiť to rýchlo, urobiť zázrak).
 6. Vyberte položku Sign in with password (Prihlásiť sa cez Kinect).
 7. Senzor Kinect sa pokúsi rozpoznať vás. Ak sa vaše meno nachádza na obrazovke vedľa vášho obrázka, a vyberte možnosť That’s Me (Toto som ja). Ak sa vaše meno nezobrazí, zdvihnite ruku.

Tréning senzora Kinect, aby vás lepšie rozpoznal

Ak vás senzor Kinect nedokázal rozpoznať, postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste ho naučili identifikovať vás:

 1. Prihláste sa do konzoly.
 2. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 3. Vyberte položku Sign-in (Prihlásenie), ktorá je úplne prvou možnosťou v sprievodcovi.
 4. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať).
 5. Označte svoj obrázok hráča a vyberte položku I wasn't recognized (Nebol som rozpoznaný).
 6. Skontrolujte, či sa vaše meno nachádza na obrazovke vedľa vášho obrázka, a vyberte možnosť That’s me (Toto som ja).

Poznámky:

 • Údaje prihlásenia cez Kinect sa uložia v konzole. Ak chcete túto funkciu používať aj v iných konzolách, musíte ju nastaviť v každej konzole.
 • Ak sa počas prihlásenia nachádza v zornom uhle senzora viacero osôb, známi používatelia budú mať vedľa seba zvýraznené svoje mená. Pri neznámych používateľoch sa zobrazí označenie „guest“ (hosť).
 • Ak sa váš vzhľad výrazne zmení, musíte dosiahnuť, aby vás senzor Kinect lepšie rozpoznával. Ak ste si napríklad nechali narásť bradu, schudli ste alebo máte nové okuliare. (Ak okuliare nosíte pravidelne, ale nasadili ste si kontaktné šošovky, senzor Kinect môže mať problém s vaším rozpoznaním.)
 • Ak senzor Kinect omylom vybral počas prihlasovania nesprávnu osobu, podľa pokynov vyššie naučte senzor Kinect, aby vás alebo iné osoby lepšie rozpoznal.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o nastavení, používaní a prihlasovaní pomocou senzora Kinect, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku