Informácie o nastavení a používaní funkcie prihlásenia cez Kinect

Snímač Kinect vás dokáže rozpoznať a automaticky prihlásiť vo vašej konzole Xbox One. Po prevzatí profilu do konzoly alebo počas úvodného nastavenia konzoly vám bude ponúknutá možnosť prihlásenia cez Kinect.

Nastavenie automatického prihlásenia cez Kinect počas úvodného nastavenia

Po vytvorení alebo prevzatí svojho profilu sa zobrazí výzva na výber možnosti Prihlásiť sa cez Kinect alebo Prihlásiť manuálne. Ak chcete snímaču Kinect povoliť, aby vás prihlasoval automaticky, vyberte možnosť Prihlásiť sa cez Kinect.

Potom snímač Kinect nahrá vaše biometrické údaje, napríklad črty tváre a tvar tela, aby vás dokázal rozlíšiť od iných osôb v hernom priestore a prihlásiť vás. Ak sa počas tohto kroku nachádzajú v zornom poli snímača aj iné osoby, po vyzvaní sa identifikujte zdvihnutím ruky.

Nastavenie automatického prihlásenia cez Kinect neskôr

Ak vyberiete možnosť Prihlásiť manuálne, naďalej budete môcť neskôr nastaviť automatické prihlásenie. Postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Konto.
 3. Vyberte položky Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo.
 4. Vyberte položku Zmena prihlasovacích predvolieb a predvolieb zabezpečenia.
 5. Vyberte položku Urobiť to rýchlo, urobiť zázrak.
 6. Vyberte položku Prihlásiť sa cez Kinect.
 7. Snímač Kinect sa pokúsi rozpoznať vás. Ak sa vaše meno nachádza na obrazovke vedľa vášho obrázka, a vyberte možnosť Toto som ja. Ak sa vaše meno nezobrazí, zdvihnite ruku.

Tréning snímača Kinect, aby vás lepšie rozpoznal

Ak vás snímač Kinect nedokázal rozpoznať, postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste ho naučili identifikovať vás:

 1. Prihláste sa do konzoly.
 2. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 3. Vyberte položku Prihlásenie, ktorá je úplne prvou možnosťou v sprievodcovi.
 4. Označte svoj obrázok hráča a vyberte položku Nebol som rozpoznaný.
 5. Skontrolujte, či sa vaše meno nachádza na obrazovke vedľa vášho obrázka, a vyberte možnosť Toto som ja.

Poznámky

 • Údaje prihlásenia cez Kinect sa uložia v konzole. Ak chcete túto funkciu používať aj v iných konzolách, musíte ju nastaviť v každej konzole.
 • Ak sa počas prihlásenia nachádza v zornom uhle snímača viacero osôb, známi používatelia budú mať vedľa seba zvýraznené svoje mená. Pri neznámych používateľoch sa zobrazí označenie „guest“ (hosť).
 • Ak sa váš vzhľad výrazne zmení, musíte dosiahnuť, aby vás snímač Kinect lepšie rozpoznával. Ak ste si napríklad nechali narásť bradu, schudli ste alebo máte nové okuliare. (Ak okuliare nosíte pravidelne, ale nasadili ste si kontaktné šošovky, snímač Kinect môže mať problém s vaším rozpoznaním.)
 • Ak snímač Kinect omylom vybral počas prihlasovania nesprávnu osobu, podľa pokynov vyššie naučte snímač Kinect, aby vás alebo iné osoby lepšie rozpoznal.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o nastavení a používaní funkcie prihlásenia cez Kinect, alebo iným problémom?