Nastavenie a používanie adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One

Adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One umožňuje pripojiť kompatibilné slúchadlá na rozhovor alebo stereofónne slúchadlá k ovládaču pre Xbox One, aby ste mohli ovládať zvukový zážitok bez zloženia rúk z ovládača.

Balík s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One obsahuje:

 • adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One,
 • adaptér 2,5 mm – 3,5 mm,
 • kábel USB na aktualizáciu ovládača,
 • stručnú príručku a príručku.

Poznámky:

 • Od júna 2015 obsahujú bezdrôtové ovládače pre Xbox One 3,5 mm port, ktorý umožňuje priame pripojenie štandardného zvukového kábla 3,5 mm. Po priamom pripojení slúchadiel môžete ovládacie prvky zvuku nastaviť v ponuke Settings (Nastavenia) výberom možnosti Devices and Accessories (Zariadenia a príslušenstvo). Stačí tu vybrať ovládač, ktorý používate, a nastaviť zvuk. Ak používate adaptér stereofónnych slúchadiel, tieto možnosti sú zakázané, pretože zvuk môžete ovládať priamo z adaptéra.
 • Nie všetky slúchadlá sú kompatibilné s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One. Ďalšie informácie nájdete v článku Pripojenie kompatibilných slúchadiel ku konzole Xbox One.

Na tejto stránke

Nastavenie adaptéra stereofónnych slúchadiel a slúchadiel

Podľa týchto krokov nainštalujte adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One so slúchadlami:

 1. Podľa krokov v článku Aktualizácia ovládača pre konzolu Xbox One skontrolujte, či je ovládač pripravený na použitie s adaptérom stereofónnych slúchadiel.
 2. Adaptér stereofónnych slúchadiel vložte do spodnej časti ovládača pre Xbox One.
 3. Zvukový konektor slúchadiel zasuňte do spodnej časti adaptéra slúchadiel. Adaptér podporuje tieto typy slúchadiel s 3,5-milimetrovým zvukovým káblom:
  • Slúchadlá s jedným 3,5-milimetrovým zvukovým káblom.
  • Slúchadlá s duálnym 3,5-milimetrovým zvukovým káblom s 3,5-milimetrovými zvukovými káblami CTIA.
  • Slúchadlá s funkciou zvuku rozhovoru poskytovaného prostredníctvom 3,5-milimetrového zvukového kábla a funkciou zvuku hry poskytovaného prostredníctvom samostatného kábla s konektormi RCA alebo optickými konektormi. (Prostredníctvom adaptéra stereofónnych slúchadiel sa bude prenášať len zvuk rozhovoru. V prípade konektorov RCA alebo optických konektorov (zvuk hry) postupujte podľa pokynov výrobcu na pripojenie ku konzole.)
  • Káblové slúchadlá Xbox 360 s 2,5-milimetrovým zvukovým káblom. Adaptér stereofónnych slúchadiel pripojte pomocou adaptéra 2,5 mm – 3,5 mm, ktorý sa dodáva s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre Xbox One.

Poznámky:

 • Bezdrôtové slúchadlá Xbox 360 nie sú kompatibilné s konzolou Xbox One.
 • Staršie verzie slúchadiel Xbox 360 nebudú s nasledujúcim adaptérom fungovať v dôsledku tvaru konektora.

Použitie adaptéra stereofónnych slúchadiel

Tlačidlá adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One
Tlačidlá adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One
 1. Úroveň v hre
 2. Úroveň počas rozhovoru
 3. Zvýšenie hlasitosti
 4. Zníženie hlasitosti
 5. Stlmenie

Úroveň v hre a počas rozhovoru: Tieto dve tlačidlá nastavujú kombináciu zvuku hry a zvuku rozhovoru. Predvolene je nastavená kombinácia 50/50, môžete ju však upraviť v pomere od 100/0 do 0/100. Ak napríklad chcete vyššiu hlasitosť v hre ako počas rozhovoru, podržte tlačidlo s ikonou ovládača, kým nedosiahnete požadovanú úroveň. Po dosiahnutí hranice 100 % zaznie tón.

Poznámka: Zvuk hry môže vychádzať aj z televízora. Ak nechcete počuť zvuk z televízora, jednoducho vypnite hlasitosť na televízore. (Po pripojení slúchadiel k ovládaču sa zvuk z televízora automaticky nestlmí ani neupraví.)

Stlmenie: Toto tlačidlo stlmí zvuk rozhovoru, aby vás ostatní používatelia nepočuli. Nestlmí však zvuk hry, hudby ani aplikácie. Tlačidlo má oranžovú diódu LED, ktorá signalizuje stlmenie. Rozsvieti sa len pri pripojení slúchadiel k adaptéru.

Hlasitosť: Tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti ovládajú všetok zvuk prichádzajúci do slúchadiel vrátane zvuku hry a rozhovoru. Ak hlasitosť zvuku hry a rozhovoru nechcete zvýšiť rovnako, upravte úroveň zvuku v hre a počas rozhovoru (pozrite si časť Úroveň v hre a počas rozhovoru uvedenú vyššie).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie a používanie adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One, alebo iným problémom?