Riešenie problémov so snímačom Kinect a konzolou Xbox One

Snímač Kinect pre konzolu Xbox One je navrhnutý tak, aby sám odstránil chyby, kedykoľvek je to možné. Ak má snímač napríklad problém s aktualizáciou firmvéru, pokúsi sa problém vyriešiť ešte pred odoslaním chybového hlásenia. Ak chybu nedokáže opraviť sám, zobrazí sa jedno z týchto dvoch chybových hlásení snímača Kinect.

Chyba: Nastavenie snímača Kinect nemôže pokračovať

Toto je chyba softvéru snímača Kinect. Vyskúšajte nasledujúce kroky na opravenie stavu.

Poznámka: Ak túto chybu uvidíte počas úvodného nastavenia konzoly, preskočte časť nastavenia senzora Kinect a po nastavení konzoly vykonajte nasledujúce postupy.

 1. Skontrolujte, či je snímač Kinect pevne pripojený do portu snímača Kinect na konzole.
 2. Vypnite a znova zapnite konzolu podržaním tlačidla Xbox na konzole približne na 10 sekúnd a potom reštartujte konzolu.
 3. Prejdite na stránku s nastaveniami Kinectu:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Kinect.
 4. Na stránke nastavení senzora Kinect skontrolujte, či je vybraté nastavenie Kinect on (Zapnúť senzor Kinect). Ostaňte na tejto stránke 5 minút, aby ste sa uistili, že konzola dokončila všetky dostupné aktualizácie.
 5. Ak sa na obrazovke nastavení senzora Kinect zobrazí obrázok, senzor funguje. Ak na obrazovke nie je zobrazený obrázok, senzor Kinect vyžaduje opravu.

Chyba: Vyskytol sa problém so snímačom Kinect

Pri používaní konzoly Xbox One sa zobrazí táto chyba:

Vyskytol sa problém

Vyskytol sa problém so snímačom Kinect. Požiadajte o opravu na stránke xbox.com/xboxone/repair.

Žiaľ, tento typ chyby označuje, že problém so snímačom Kinect sa nedá vyriešiť a snímač musíte nechať opraviť.

Senzor Kinect sa opakovane zapína a vypína

Vyskúšajte nasledujúci postup:

 1. Vypnite konzolu Xbox One stlačením a podržaním tlačidla Xbox na prednej strane konzoly na 10 sekúnd, kým sa úplne nevypne.
 2. Odpojte snímač Kinect od konzoly.
 3. Stlačením tlačidla Xbox na konzole ju zapnite.
 4. Pripojte senzor Kinect späť ku konzole a počkajte 2 minúty, kým sa nerozpozná.
 5. Prejdite na stránku s nastaveniami Kinectu:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
  2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Kinect.
 6. Vyberte položku I moved my Kinect sensor or I’m having trouble with Kinect (Snímač Kinect bol premiestnený alebo mám problémy so snímačom Kinect).
 7. Ak chcete nastaviť snímač Kinect vrátane kalibrácie zvuku, postupujte podľa pokynov.

Ak ste problém nevyriešili pomocou týchto krokov, senzor Kinect vyžaduje opravu. Požiadajte o opravu v časti Servis a oprava zariadenia. Pred výmenou senzora sa vyžaduje registrácia konzoly.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so snímačom Kinect a konzolou Xbox One, alebo iným problémom?