Riešenie problémov so senzorom Kinect konzoly Xbox One

V tomto článku nájdete informácie o spôsobe riešenia problémov so senzorom Kinect. Môže sa napríklad stať, že vás senzor Kinect nevidí alebo nesprávne interpretuje pohyby vášho tela. Či už chcete hrať hru pomocou senzora Kinect, používať gestá na pohyb na úvodnej obrazovke alebo prihlásiť sa pomocou senzora Kinect, uistite sa, že vás kamera senzora Kinect vidí, aby ste zažili dokonalý zážitok.

Dôležité informácie

Tu sa nachádza niekoľko vecí, ktoré by ste pred úpravou senzora Kinect alebo herného priestoru mali zvážiť:

 • V závislosti od aplikácie môže senzor Kinect vyžadovať, aby videl celé vaše telo. Ak v hre musíte napríklad kopať do lopty, senzor Kinect musí vidieť vaše nohy.
 • Kamery s vysokým rozlíšením zvyčajne potrebujú určité množstvo svetla s cieľom dosiahnutia najlepšej expozície. Uistite sa, že herný priestor je dobre osvetlený, ale vyhýbajte sa dopadu priameho slnečného svetla na používateľa a kameru.
 • Uistite sa, že je senzor Kinect zapojený a zapnutý. Po zapnutí senzora Kinect sa na ňom rozsvieti logo Xbox. Ak sa senzor nezapne, pozrite si článok Senzor Kinect pre konzolu Xbox One sa nezapne.
 • Umiestnite senzor Kinect podľa možností čo najbližšie k okraju povrchu, na ktorom sa nachádza. Uistite sa, že sa okolo neho nenachádzajú žiadne predmety blokujúce jeho zorné pole.
 • Ak je senzor Kinect zapojený do konzoly, ale na úvodnej obrazovke sa zobrazuje hlásenie „Kinect is unplugged“ (Senzor Kinect je odpojený), pozrite článok Konzola Xbox One S alebo Xbox One nerozpoznala Senzor Kinect.

Kontrola nastavení senzora Kinect

Ak máte problém, že vás senzor Kinect nevidí, skontrolujte nastavenia senzora Kinect:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Kinect.

  Na tejto obrazovke uvidíte, čo senzor Kinect dokáže rozpoznať. Ak sa v tomto zobrazení nevidíte, prejdite na časť „Nastavenie senzora Kinect“ uvedenú nižšie.

 3. Ak je senzor Kinect odpojený alebo vypnutý, obrazovka senzora Kinect signalizuje stav.
 4. Ak je to potrebné, pripojte senzor a vyberte položku Zapnúť senzor Kinect.

Nastavenie senzora Kinect

Ak chcete nastaviť snímač Kinect, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Kinect a zariadenia > Kinect.
 3. Vyberte položku I moved my Kinect sensor or I’m having trouble with Kinect (Snímač Kinect bol premiestnený alebo mám problémy so snímačom Kinect).
 4. Ak chcete nastaviť senzor Kinect vrátane kalibrácie zvuku, postupujte podľa týchto krokov.

Poznámka Ak máte počas hry problémy, pozrite si kurz k danej hre a potom počas hry nastavte senzor Kinect.

Ak problém pretrváva, požiadajte o opravu senzora Kinect v položke Servis a oprava zariadenia. Pred výmenou senzora sa vyžaduje registrácia konzoly.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so senzorom Kinect konzoly Xbox One, alebo iným problémom?