Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s prihlásením cez Kinect

Získajte informácie o riešení problémov s prihlásením pomocou senzora Kinect pre konzolu Xbox One.

Senzor Kinect sa nezapne

Ak sa senzor Kinect nezapne, môže byť vypnuté príslušné nastavenie. Skontrolujte, či je Kinect zapnutý v ponuke Nastavenia. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 5. Vyberte položku Kinect.
 6. Skontrolujte, či je vybraté nastavenie Zapnúť senzor Kinect.

Senzor Kinect vás nerozpozná

Ak vás Kinect občas nerozpozná alebo rozpozná namiesto vás niekoho iného, postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásenie a potom položku Pridať & spravovať.
 3. Vyberte položku Nebol som rozpoznaný.
 4. Na obrazovke <krstné meno>, ste to vy? skontrolujte, či sa vaše meno zobrazuje vedľa vášho obrázka. Ak ste rozpoznaní, vyberte položku To som ja.

Ak vás Kinect opakovane nerozpoznáva, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Obnoviť údaje prihlásenia cez Kinect.
 5. Vyberte položku Prihlásiť sa cez Kinect.
 6. Na obrazovke <krstné meno> ste to vy? skontrolujte, či sa vaše meno zobrazuje vedľa vášho obrázka. Ak ste rozpoznaní, vyberte položku To som ja.

Poznámky:

 • Údaje prihlásenia cez Kinect sa uložia v konzole. Preto ak chcete túto funkciu používať aj v iných konzolách, musíte nastaviť údaje prihlásenia cez Kinect v každej konzole.
 • Ak sa počas prihlásenia nachádza v zornom uhle viacero osôb, známi používatelia budú mať vedľa seba zvýraznené svoje mená. Neznámi používatelia budú označení ako hosť.
 • Ak omylom vyberiete nesprávnu osobu počas prihlásenia, postupujte podľa pokynov v časti „Senzor Kinect vás nikdy nerozpozná“ na tejto stránke.

Súvisiace problémy

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s prihlásením cez Kinect, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku