Riešenie problémov s prihlásením cez Kinect

Získajte informácie o riešení problémov s prihlásením pomocou snímača Kinect pre konzolu Xbox One.

Snímač Kinect sa nezapne

Ak sa snímač Kinect nezapne, môže byť vypnuté príslušné nastavenie. Uistite sa, že je snímač Kinect zapnutý. Nastavenia. Postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia.
 3. Vyberte položky Kinect a zariadenia > Kinect.
 4. Skontrolujte, či je vybraté nastavenie Zapnúť snímač Kinect.

Snímač Kinect vás nerozpozná

Ak vás Kinect občas nerozpozná alebo rozpozná namiesto vás niekoho iného, postupujte takto:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Konto.
 3. Vyberte položky Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo.
 4. Vyberte položku Zmena prihlasovacích predvolieb a predvolieb zabezpečenia.
 5. Vyberte položku Urobiť to rýchlo, urobiť zázrak.
 6. Na obrazovke <krstné meno> ste to vy? skontrolujte, či sa vaše meno zobrazuje vedľa vášho obrázka. Ak ste rozpoznaní, vyberte položku Toto som ja.

Ak vás Kinect opakovane nerozpoznáva, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Konto.
 3. Vyberte položky Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo > Spravovať údaje prihlásenia cez Kinect.
 4. Vyberte položku Odstrániť údaje prihlásenia cez Kinect.

Vymažú sa tým vaše existujúce údaje prihlásenia cez Kinect. Teraz ich obnovte pomocou týchto krokov:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Konto.
 3. Vyberte položku Prihlásenie, zabezpečenie a prístupové heslo.
 4. Vyberte položku Zmena prihlasovacích predvolieb a predvolieb zabezpečenia.
 5. Vyberte položku Urobiť to rýchlo, urobiť zázrak.
 6. Vyberte položku Prihlásiť sa cez Kinect.
 7. Snímač Kinect sa pokúsi rozpoznať vás. Ak sa vaše meno nachádza na obrazovke vedľa vášho obrázka, a vyberte možnosť Toto som ja. Ak sa vaše meno nezobrazí, zdvihnite ruku.

Poznámky

 • Údaje prihlásenia cez Kinect sa uložia v konzole. Preto ak chcete túto funkciu používať aj v iných konzolách, musíte nastaviť údaje prihlásenia cez Kinect na každej konzole.
 • Ak sa počas prihlásenia nachádza v zornom uhle viacero osôb, známi používatelia budú mať vedľa seba zvýraznené svoje mená. Neznámi používatelia budú označení ako hosť.
 • Ak omylom vyberiete nesprávnu osobu počas prihlásenia, postupujte podľa pokynov v časti „Snímač Kinect vás nikdy nerozpozná“ na tejto stránke.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s prihlásením cez Kinect, alebo iným problémom?